Běda pastýřům, kteří rozsápávají a rozptylují stádo mé pastvy, dí Hospodin...
Autor: Redakce | Publikováno: 06.03.2019 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
Běda pastýřům, kteří rozsápávají a rozptylují stádo mé pastvy, dí Hospodin. Protož toto praví Hospodin, Bůh Israelův, o pastýřích, kteří pasou lid můj: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste je; nestarali jste se o ně; aj, já se postarám o vás, o zlobu vašich nápadů, dí Hospodin. Aj, já shromáždím zbytky stáda svého ze všech zemí, kamž vyvrhnu je; přivedu je nazpět na jejich luhy, a budou růsti a rozmnoží se.

Běda pastýřům, kteří rozsápávají a rozptylují stádo mé pastvy, dí Hospodin. Protož toto praví Hospodin, Bůh Israelův, o pastýřích, kteří pasou lid můj: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste je; nestarali jste se o ně; aj, já se postarám o vás, o zlobu vašich nápadů, dí Hospodin. Aj, já shromáždím zbytky stáda svého ze všech zemí, kamž vyvrhnu je; přivedu je nazpět na jejich luhy, a budou růsti a rozmnoží se. A vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pásti, nebudou se již báti ani strachovati, a nic nebude se nedostávati do počtu, praví Hospodin. Aj, dnové jdou, dí Hospodin, kdy vzbudím Davidovi potomka spravedlivého, krále, jenž panovati bude moudře, a konati bude právo a spravedlnost na zemi. Za dnů těch dojde spásy Juda, a Israel bydliti bude bezpečně; a toto jest jméno, kterým ho nazývati budou: „Hospodin naše spravedlnost."
(Jer 23,1-6)

 

Výsledek obrázku pro bergoglio mc carrick