Náš kontinent směřuje ke katastrofě, která vyplyne z jeho nemohoucnosti a neschopnosti řešit razantně vlastní bezpečnostní i kulturně-civilizační hrozby
Autor: Petr Markvart | Publikováno: 13.03.2019 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Náš kontinent směřuje ke katastrofě, která vyplyne z jeho nemohoucnosti a neschopnosti řešit razantně vlastní bezpečnostní i kulturně-civilizační hrozby.

Náš kontinent směřuje ke katastrofě, která vyplyne z jeho nemohoucnosti a neschopnosti řešit razantně vlastní bezpečnostní i kulturně-civilizační hrozby.

Jeho represivní systémy jsou zcela nefunkční. Ozbrojené síly se musí spoléhat na jekési "spojence", aby ubránily svojí zem, neboť politici ani generálové nemají dost odvahy obnovit prezenční vojenskou službu branců. Policejní složky se nedokážou vypořádat s nelegální migrací, drogovými trasami, ani s prudkým nárůstem kriminality ve velkoměstských ghettech. Ze zpravodajských služeb se pomalu stávají propagandistická oddělení ve službách cizích mocností a stále méně a méně plní roli včasného návěstí skutečných hrozeb.

Jeho vzdělávací systém je v troskách. Namísto praktických a exaktních oborů vychovává kohorty nepotřebných rozumbradů, zblblých genderovými, environmentálními a mulikuturními nesmysly. Namísto zájmu o reálné hodnoty se mladí lidé stále více stávají součástí virtuálního světa, který předtím, než je definitivně pohltí, zaručí, že jejich názory budou zcela konformní s politickými a korporátními elitami.

Jeho etické a morální hodnoty, solidaritu a prostou lidskou vzájemnost postupně umrtvil vypjatý individualismus a pozlátko absolutní svobody činit co chci, kdy chci a jak chci. Víra v Boha, láska k Vlasti a národu, smysl pro řád, rodina, to vše je za našeho urputného mlčení a odvracení zraku denně napadáno neomarxistickými úderkami a ničeno.

Náš kontinent směřuje ke katastrofě, protože nejsme schopni ničemu se postavit, nic obětovat, s ničím se poprat. Jsme jenom nekonečně korektní a "civilizovaní".

Dobře nám tak!