Bruselská byrokratura aneb směrnice o sbližování předpisů o zpětných zrcátkách kolových zemědělských traktorů
Autor: Tomáš Břicháček | Publikováno: 07.12.2007 | Rubrika: Humor
Ilustrace
Pro škarohlídy, kteří ještě pochybují o tom, že princip subsidiarity nás zachrání před centralizací, redakce připravila výběr zajímavých příkladů legislativy, kterou přijímají evropské instituce, a agend, které rozvíjejí. Snad konečně pochopí, že jejich obavy jsou zbytečné.

Pro škarohlídy, kteří ještě pochybují o tom, že princip subsidiarity nás zachrání před centralizací, redakce připravila výběr zajímavých příkladů legislativy, kterou přijímají evropské instituce, a agend, které rozvíjejí:

 

Směrnice 74/346/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů

 

Směrnice 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách

 

Směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem

 

Nařízení Komise 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy

 

Nařízení 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

 

Akční plán „Důstojné stárnutí v informační společnosti“. ( AP řeší tři okruhy problematiky: a) důstojné stárnutí v práci, b) důstojné stárnutí v rámci společenství, c) důstojné stárnutí doma)

 

Zpráva Komise Radě o provádění elektronické identifikace ovcí a koz /* KOM (2007) 0711

 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu "Chudoba žen v Evropě" (2006/C 24/18)

 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora podnikání žen v evropsko-středomořském regionu (2007/C 256/25)