Milton Friedman o společných hodnotách společnosti a o vzdělání
Autor: Redakce | Publikováno: 29.12.2007 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
Stabilní a demokratická společnost nemůže existovat bez minimálního stupně vzdělanosti a gramotnosti většiny obyvatelstva a bez přijímání určitého společného souboru hodnot. Vzdělání může napomoci v obou směrech...

 Stabilní a demokratická společnost nemůže existovat bez minimálního stupně vzdělanosti a gramotnosti většiny obyvatelstva a bez přijímání určitého společného souboru hodnot. Vzdělání může napomoci v obou směrech. [1]

 ... v devatenáctém a na počátku dvacátého století nepředstavovala hlavní problém ve Spojených státech nutnost podpory různorodosti, ale vytváření jádra společných hodnot potřebných pro stabilní společnost. Do Spojených států proudily značné davy přistěhovalců z celého světa, hovořící různými jazyky a dodržující různé zvyky. Tento ´tavící hrnec´musel přijmout určitá opatření k věrnosti společným hodnotám.[2][1]FRIEDMAN, M.: Kapitalismus a svoboda…, s. 81

[2] Tamtéž, s. 90