Islamizace Evropy probíhá podle plánu
Autor: Karel Orlík | Publikováno: 04.01.2008 | Rubrika: Islám
Ilustrace
Evropa je známá svou tolerancí a demokratickými hodnotami, ale trápí nás vzestup rasistických a islamofobistických předsudků v mnoha evropských městech. FEMYSO se angažuje v boji s předsudky na všech úrovních, takže budoucnost Evropy je multikulturní a tolerantní, ve které všichni společně vybudují mírumilovnou a prosperující společnost.

Plynulé a úspěšné dokončení islamizace Evropy mají napomáhat dvě k tomu zřízené muslimské instituce.
FIOE = The Federation of Islamic Organizations in Europe. Je neziskovou organizací a tvoří rámec členským organizacím a institucím. K jejím základním principům patří "prezentace islámských hodnot."
Všeobecné cíle
1) Prezentovat islámské hodnoty a kulturu v současném příznivém stavu;
3) Povzbuzovat ke zřizování mešit, škol, kulturních a sociálních institucí a klubů;
8) Usilovat o uznání islámu jako oficiálního náboženství v Evropě k povznesení a propagaci evropské muslimské identity; ( ko = tím by byli placeni z "křesťanských daní")
Hlavní cíl
Spolupráce s různými institucemi, sloužícími zájmům muslimské a evropské společnosti a podporujícími islámsko-křesťanský dialog;

ECFR = European Council for Fatwa and Research má rovněž ve svém programu kulturní výměnu a dialog v Evropě, reprezentuje zájmy svých členů a podporuje svobodu tisku a médií.
ECFR pracuje na tuctech projektů ve vzdělávací, kulturní, intektuální a mládežnické oblasti s cílem podpory a propagace islámu a muslimů v Evropě. Chrání jejich zájmy a práva.
Prezidentem ECFR je šejk Jusuf Al-Qaradawi. Qaradawi silně podporuje útoky palestinských Arabů na izraelské civilisty.

FEMYSO = Forum of European Muslim Youth and Student Organisations vzniklo 1.září 1996 jak podporující organizace pro 25 milionů evropských muslimů. Zastřešuje 37 členských organizací a stmelující mládež ze 40 zemí. Je nejznámější neziskovou organizací v Evropě.
Cíl a smysl
Efektivní reprezentace členských organizací ve všech oblastech evropského dění - od politické k sociální, privátní i veřejné.
Podpora rozvoje evropské muslimské identity vtažením muslimské mládeže do diskuzí ve vzdělávacích programech, zdůrazňujících jejich sociální odpovědnost a přínos Evropě.
Naše vize Evropy

FEMYSO čelí Evropě, ve které jsou muslimové pyšní na svůj historický přínos ve vývoji evropské civilizace, jejich 800letou přítomnost ve Španělsku a možnostem přispět dnešní evropské společnosti jakož i evropským muslimům.

Evropa je známá svou tolerancí a demokratickými hodnotami, ale trápí nás vzestup rasistických a islamofobistických předsudků v mnoha evropských městech. FEMYSO se angažuje v boji s předsudky na všech úrovních, takže budoucnost Evropy je multikulturní a tolerantní, ve které všichni společně vybudují mírumilovnou a prosperující společnost.

(ko, 25.12.07 - http://www.eu-islam.com/en/templates/Index_en.asp)