D. O. S. T. a anticharta revival?
Autor: Andrej Ruščák  | Publikováno: 11.01.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Média vytvářejí obraz, ve kterém každý, kdo podepíše tuto petici, je automaticky extremistou, nacistou, fašistou a kdo ví, kým ještě, a jsou šokována tím, že někteří poslanci za ODS se pod ní podepsali. Do dneška jsem o existenci té petice nevěděl, nejsem ani jejím autorem, ani pod ní nejsem podepsaný (nemohu, neboť s jedním bodem nesouhlasím, jinak bych se podepsal). Přesto mě děsí způsob, jakým jsou veřejně pranýřováni ti, kteří tak učinili. Jen tím dokládají, že mají autoři petice pravdu. Stejně jako když komunistická strana kdysi chtěla po lidech, aby odsoudili text, který neznají, jen proto, že pod ní byli podepsaní „ztroskotanci a samozvanci“.

Před nějakým časem byla zveřejněna petice s názvem D.O.S.T., což je název složený ze zkratky Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice. Pominu-li, že je název trochu nešťastně zvolený, protože se špatně hledá v google, nemohu pominout to, že politicky korektní Lidovky zaujaly rukou pana Bedřicha Kratochvíla naprosto hysterický postoj, ne nepodobný tomu, co předvedla komunistická moc krátce po zveřejnění Charty 77. Nechci dávat do souvislosti petici D.O.S.T. s Chartou 77 kvůli tomu, abych jí dodal vážnosti srovnáním s čímsi dnes známým a veřejně ceněným (mimo jiné také proto, že signatáře Charty považuji sice za velmi odvážné lidi, ale i tak s dlouhodobě marginálním vlivem, který se dnes přeceňuje), ale proto, že vidím podobnost mezi reakcí na oba dokumenty. Připomeňme si, jak reagovala komunistická strana – vypsala tzv. Antichartu, kterou musel podepsat „každý slušný člověk“, tedy každý, kdo chtěl ve veřejném životě pokračovat, přičemž podpis Charty 77 její signatáře dostal spolehlivě „do kotelny“. Lidé podepsaní pod Chartou 77 byli nazváni „ztroskotanci a samozvanci“, lidé podepsaní pod peticí D.O.S.T. nebezpečnými nacistickými extremistickými xenofoby. Připomeňme si, co petice požaduje:

 

Já, níže podepsaný signatář iniciativy D.O.S.T veřejně prohlašuji, že:

 

- Uznávám rodinu, založenou na manželském svazku muže a ženy, za základní výraz lidské sounáležitosti a odmítám snahy o její demontáž.

 

- Uznávám nestejnost a komplementaritu muže a ženy a odmítám shora řízený program bezpohlavní společnosti.

 

- Uznávám výsostné právo rodičů na hodnotovou výchovu potomků v souladu s přirozenými mravními normami a odmítám snahy o ideologizaci školních výchovně-vzdělávacích programů.

 

- Uznávám hodnotu právního státu a principu presumpce neviny a odmítám jakékoli pokusy o porušení tohoto principu i snahy vnést do české legislativy vágní, právně irelevantní termíny, např. „extrémismus“.

 

- Uznávám hodnotu národa a vlasti jako konstitutivní prvek utváření lidské osobnosti a odmítám se rozplynout v tavícím kotlíku vykořeněného kosmopolitismu.

 

- Uznávám hodnotu autentického náboženství a odmítám jeho řízené odstraňování z veřejného života, ale také jeho zneužívání pro nenáboženské cíle.

 

- Uznávám západní, anticko-křesťanské kořeny naší tradiční kultury a odmítám její účelové „úpravy“ v duchu tzv. politické korektnosti.

 

- Uznávám relativní hodnotu různých lidských kultur a odmítám snahy o jejich umělou nivelizaci za účelem utvoření jediného multikulturního „světového názoru”.

 

- Uznávám nedotknutelnost soukromého vlastnictví a odmítám snahy o zpochybnění této nedotknutelnosti.

 

Neshledávám v textu petice, ani při sebevětší snaze, žádný nacismus, xenofobii ani extremismus. Vysvětlí mi příště pan Kratochvíl, až se budu chtít oženit, že má touha po manželství se ženou je extremismem, neboť uráží homosexuální občany tím, že je „veřejně oslaveno“, případně že je mé manželství hnědým plodem zastydlého nacismu, neboť i nacisté se ženili, a tak je chci následovat? Co je špatného tedy na tom, chtít rodinu založenou na svazku muže a ženy, uznávat ji jako základní výraz lidské sounáležitosti a odmítat její demontáž? Co je špatného uznávat na tom, že nejsou muži a ženy stejné bytosti a že se navzájem doplňují? Pro zastydlé politické korektčníky: proč existují např. v plaveckých bazénech oddělené sprchy, když jsme všichni stejní? Já mám například se svou přítelkyní pocit, že se skvěle doplňujeme. Je na tom něco nacistického?

Další bod je odmítání vštěpování jakékoliv ideologie dětem ve školách a požadavek přenechání to rodičům. Když vychovávám děti v tom, že my, Západ, máme své tradice a měli bychom na ně být hrdí, a ve škole by do nich lili, že za příslušnost k Západu je třeba se omlouvat, to je v pořádku? Nejspíš ano, nejspíš jsem asi také nacista, když se necítím být Arabem. Právní stát a presumpce viny jsou ústavními principy a pro všechny občany, i pro tzv. „extremisty“.

V textu petice se objevuje, že níže podepsaní uznávají hodnotu národa jako konstitutivního prvku utváření lidské společnosti. V tomto se s textem petice osobně neshodnu, neboť si myslím, že to neutváří národ, nýbrž kultura (Čech má podle mého názoru blíže k Rakušanovi nežli k Moravanovi bez ohledu na to, že mluví jiným jazykem a žije v jiném státě). Ale je snad nacistické sdělit svůj názor, že státotvorným činitelem je národ? Kde jste, vy všichni, kteří voláte po toleranci k jiným názorům? Ačkoliv s tímto bodem nesouhlasím spíše z akademického hlediska, nebudu označovat jeho nositele ani za hloupé ani za nacisty. Pouze mají jiný názor a asi k tomu mají i své důvody.

Co se týče hodnoty náboženství, sám jsouce agnostickým skeptikem, který má blízko k lutherské etice, tvrdím, že náboženství (resp. víra, ať už je v cokoliv) samozřejmě své místo ve společnosti má a nelíbí se mi, když jsou všichni, kteří něčemu věří (ať je to cokoliv), označováni za pomýlené zpátečníky. Co je pokrokové a co zpátečnické? Kdo to rozsoudí? A je špatné být zpátečnický? Nebo nacistické? V textu se rovněž píše o odsouzení zneužívání náboženství pro nenáboženské cíle. S tím se mohu naprosto ztotožnit. Jsem snad proto nacista? Co se týče zdrojů naší kultury, je postavena na anticko-křesťanských, a když na křesťanských, tak tedy i na židovských základech, neboť na judaismu je křesťanství založeno. Nevšiml jsem si, že by to, co nazýváme kulturou Západu, nějak výrazně ovlivnil konfucianismus, islám nebo animismus Eskymáků (po novu Inuitů – a propos, Eskymáky mi Word červeně nepodtrhne a Inuity ano...). Jsem proto nacista, když s tím souhlasím?

Pokud uznávám relativní hodnotu lidských kultur, tak jsem nacista, když řeknu, že západní kultura přinesla filosofii, lidská práva a technologický pokrok, arabská matematiku, čínská filosofii, knihtisk, papír, kompas a tak podobně, čili každý přinesl něco jiného, někdo víc, někdo méně? Pokud dodám, že odmítám nivelizaci kultur v duchu politické korektnosti, tedy že odmítám říct, že všichni dali světu stejně, jsem snad nacistou? Nedotknutelnost soukromého vlastnictví je zakořeněna v Ústavě, jde tedy opět o volání po dodržování ústavního principu. Asi je tedy Ústava ČR nacistická, xenofobní a nevím jaká ještě.

 

Média vytvářejí obraz, ve kterém každý, kdo podepíše tuto petici, je automaticky extremistou, nacistou, fašistou a kdo ví, kým ještě, a jsou šokována tím, že někteří poslanci za ODS se pod ní podepsali. Do dneška jsem o existenci té petice nevěděl, nejsem ani jejím autorem, ani pod ní nejsem podepsaný (nemohu, neboť s jedním bodem nesouhlasím, jinak bych se podepsal). Přesto mě děsí způsob, jakým jsou veřejně pranýřováni ti, kteří tak učinili. Jen tím dokládají, že mají autoři petice pravdu. Stejně jako když komunistická strana kdysi chtěla po lidech, aby odsoudili text, který neznají, jen proto, že pod ní byli podepsaní „ztroskotanci a samozvanci“.

P.S. Až někdo vypíše petici o nutné lásce všech se všemi, učiní podpis předsedy Národního odporu mezi signatáři ze všech ostatních signatářů nacisty?