Rok pátý Václava Klause
Autor: Václav Klaus | Publikováno: 08.02.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Již popáté předkládám čtenáři knihu svých projevů, článků, rozhovorů, dopisů, prohlášení – troufal bych si říci, že předkládám sebe sama – které vznikaly v průběhu roku 2007 a které rok 2007 jako celek tak či onak vyjadřují. Existují jistě i projevy nepsané, rozhovory nikým nezachycené, besedy se studenty či s občany na náměstích, debaty na odborných seminářích a poradách, jednání s politiky domácími i zahraničními, ale já přesto věřím, že to, co zachyceno či zaznamenáno bylo, je dostatečnou a přesvědčivou výpovědí. Trval bych navíc na tom, že je u mne rozdíl mezi veřejně a neveřejně vyslovovaným velmi malý, prakticky zanedbatelný.

Předmluva prezidenta republiky Václava Klause ke knize Rok pátýJiž popáté předkládám čtenáři knihu svých projevů, článků, rozhovorů, dopisů, prohlášení – troufal bych si říci, že předkládám sebe sama – které vznikaly v průběhu roku 2007 a které rok 2007 jako celek tak či onak vyjadřují. Existují jistě i projevy nepsané, rozhovory nikým nezachycené, besedy se studenty či s občany na náměstích, debaty na odborných seminářích a poradách, jednání s politiky domácími i zahraničními, ale já přesto věřím, že to, co zachyceno či zaznamenáno bylo, je dostatečnou a přesvědčivou výpovědí. Trval bych navíc na tom, že je u mne rozdíl mezi veřejně a neveřejně vyslovovaným velmi malý, prakticky zanedbatelný.

Kniha navazuje – nejen svým tvarem a základní strukturou – na v podstatě shodně koncipované čtyři knihy předcházející. Přesto k určité změně proti „Roku čtvrtému“ a „Roku třetímu“ došlo. V knize o roku 2006 jsem – z výlučně časového řazení textů v jednotlivých kapitolách – vydělil kapitolu, odrážející problematiku vládní krize spojené s výsledkem voleb v červnu 2006. V roce 2005 to naopak byly texty k problematice Evropské unie, k tehdy tak aktuální Evropské ústavě. Tato témata v roce 2007 v centru zájmu mých projevů a článků již nebyla, resp. není jich na samostatnou kapitolu. V roce 2007 se dominantním tématem stal environmentalismus a problém klimatických změn. Tomuto tématu je věnována druhá kapitola této knihy.

Kniha Rok pátý však všechny mé texty roku 2008 neobsahuje. Chybí tam dvě velké skupiny:

- Tři rozsáhlé texty, které by velikost knihy téměř ztrojnásobily. Je to kniha Modrá, nikoli zelená planeta (nakladatelství Dokořán, Praha), která vyšla v květnu 2007. Je to dále velký, a svou mírou abstrakce a technickou náročností od zbytku knihy se výrazně odlišující článek Ke kritice používání konceptu solidarity a diskriminace v intertemporální analýze tzv. globálních problémů, napsaný společně s Dušanem Třískou, který vyšel v prosinci 2007 ve čtvrtletníku Politická ekonomie. Je to ale i kniha z oblasti makroekonomie, kterou jsem napsal společně s Vladimírem Tomšíkem, která pod názvem Makroekonomická fakta české transformace vychází téměř současně v pražském nakladatelství NC Publishing;

- Texty v cizích jazycích, které nemají českou verzi a pro účely této knihy nebyly překládány. Za zmínku mezi nimi stojí i německá verze knihy o globálním oteplování, která vyšla v listopadu 2007 ve Vídni pod názvem Blauer Planet in grünen Fesseln. Je to ale i řada projevů a přednášek na různých místech světa. Je to také velký počet interview, existujících v různých jazycích.

V roce 2007 jsem byl na šesti velkých návštěvách krajů České republiky a 23x v zahraničí (což je – paradoxně – nejmenší počet z celé mé pětileté prezidentské éry). Dostal jsem dvě významné ceny – v Polsku Řád bílé orlice a v Rusku Puškinovu medaili. Doma jsem dostal dva čestné doktoráty (od ČVUT a v Ústí nad Labem), v zahraničí celkem šest (dva v Japonsku, po jednom v Rusku, USA, Rakousku a Německu). Ve Vídni jsem dostal v říjnu 2007 Cenu zahraničních Rakušanů.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli k vytvoření této knihy – jak z Kanceláře prezidenta republiky, tak z nakladatelství Euromedia Group. Ale hlavně všem těm, kteří se v mém nejbližším okolí na vytváření jednotlivých textů této knihy v průběhu celého roku 2007 podíleli. Mnoho těchto textů musela „komentovat“ i moje manželka, což bylo vždy ku prospěchu věci. Bez všech těchto plodných rozhovorů a výměn názorů a bez nekonečného opravování a vylepšování jednotlivých textů, což po technické stránce dělal můj sekretariát, by tato kniha vzniknout nemohla. Proto ještě jednou děkuji.

 Název knihy:
Rok pátý - projevy, články, eseje
Autor: Václav Klaus
Vydavatel: Euromedia Group k. s.
Rok vydání: 2008
Počet stran: 496 + 32 stran obrazových příloh

 

 

 

 

Soubor:Flag of the president of the Czech Republic.svg