K vystoupení prezidenta republiky v poslaneckém klubu ČSSD
Autor: Václav Klaus | Publikováno: 07.02.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
co nabízím ČSSD? Nabízím v roli prezidenta zcela férový, nadstranický přístup, který jsem zastával celých předcházejících pět let. Nabízím dále: - respekt k Vaší politické straně a Vašim postojům; - konzistentnost postojů svých, ode mne nehrozí překvapení; - vyváženost v zahraniční politice; - prosazování autentických zájmů naší země; - cítění sociálního problému a vědomí významu sociálního smíru v zemi; - odvahu postavit se proti většinovému či módnímu trendu, jsem-li o tom přesvědčen; - nepersonifikaci problémů, ale zájem o jejich podstatu (chtěl bych zdůraznit, že nejsem zatížen osobními antipatiemi); - politika pro mne není válka, ale konstruktivní soupeření politických zájmů a názorů (při zachování elementární slušnosti).

0. - Děkuji za pozvání

1. - myslel jsem sice, že jsem si u Vás na klubu zasloužil stejné podmínky jako měl můj protikandidát, tedy možnost jisté intimní debaty. Vy jste zvolili jiné řešení, já to přijímám, ale v žádném jiném klubu to nebylo. Přesto doufám, že smyslem našeho dnešního jednání je ještě lépe se vzájemně poznat a pochopit;

2. - na půdě ČSSD nejsem poprvé. Už jsem na klubu ČSSD, ale senátním, byl, už jsem své postoje – relevantní pro ČSSD – vyslovil a nebudu je zde teď opakovat. Věřím, že jste diskusi na Vašem senátním klubu sledovali;

3. - přišel jsem sem dnes s plnou vážností usilovat o Vaše hlasy. Přišel jsem Vám všem nabídnout sebe jako prezidentského kandidáta;

4. - Proč znovu kandiduji?- jsem přesvědčen o tom, že mám v této funkci české veřejnosti stále co nabídnout;

- cítím dostatek sil a odhodlání, cítím potřebnou autoritu na politické scéně, cítím podporu ve společnosti;

- mám bohaté zkušenosti z domácí i zahraniční politiky, 18 let jsem nesl kůži na trh, bojoval o své vize, bojoval o veřejné mínění, o politickou podporu, (prezidentství je vyvrcholení, završení politické kariéry, ne její počátek);

- česká veřejnost má zkušenost se mnou, působil jsem v nejkritičtějších chvílích našich moderních dějin (transformace, dělení státu, vstup do NATO a EU, česko-německá deklarace), vždy jsem našel řešení, a to proto, že jsem měl pevné názory. Kdo je nemá, dobrý kompromis nalézt nemůže.

5. - ohledně mých vztahů s Vaší politickou stranou – myslím, že jsme, když to bylo třeba – dokázali najít společnou řeč, příklady mnozí z Vás velmi dobře znají;

6. - Nejde o dnešní, mohli byste říci účelové, pronášení líbivých slov, proto citát z mé loňské zdravice sjezdu ČSSD (24. 3. 2007): „Česká strana sociálně demokratická je nejstarší demokratickou politickou stranou u nás a vzhledem k tradici i současné politické síle a voličské podpoře právem zaujímá na české politické scéně významné místo. I když se dnes, po osmi letech rozhodujícího podílu na vládní moci, Vaše strana nachází v opozici, má - díky rozložení politických sil v našem parlamentu – i nadále velký díl odpovědnosti za vývoj naší země, za její prosperitu i za její mezinárodní postavení. Přeji Vašemu jednání, aby vědomí této spoluodpovědnosti bylo jedním z charakteristických rysů Vašeho sjezdu a přeji Vám přesně v tomto smyslu úspěch.“ K tomu nemám co dodávat a nemám důvod nic z těchto vět měnit;

7. - co nabízím ČSSD? Nabízím v roli prezidenta zcela férový, nadstranický přístup, který jsem zastával celých předcházejících pět let. Nabízím dále:

- respekt k Vaší politické straně a Vašim postojům;

- konzistentnost postojů svých, ode mne nehrozí překvapení;

- vyváženost v zahraniční politice;

- prosazování autentických zájmů naší země;

- cítění sociálního problému a vědomí významu sociálního smíru v zemi;

- odvahu postavit se proti většinovému či módnímu trendu, jsem-li o tom přesvědčen;

- nepersonifikaci problémů, ale zájem o jejich podstatu (chtěl bych zdůraznit, že nejsem zatížen osobními antipatiemi);

- politika pro mne není válka, ale konstruktivní soupeření politických zájmů a názorů (při zachování elementární slušnosti).

8. - Proto jsem rád, že zde mohu být, požádat Vás o podporu a případně zodpovědět Vaše otázky.

Václav Klaus, Poslanecká sněmovna PČR, 6.2.2008