Blahopřání prezidentu republiky Václavu Klausovi ke znovuzvolení
Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 16.02.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Chtěl bych Vám tedy popřát, aby se Vám prostřednictvím Vaší formální i neformální autority podařilo obhájit co největší část hodnot, které jste pojmenoval ve svých projevech a které by se daly shrnout do hesla "Evropa svobodných národů a národní státy svobodných občanů vycházející z tradice křesťanské západní civilizace". Že Vás i naší zemi a nás všechny, čekají nelehké úkoly, víme oba dva. Věřím, že nás mnohé, kteří Vám důvěřují a chovají Vás v úctě, určitě nezklamete. Vše dobré do dalších pěti let na Hradě.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám jako prostý občan opravdu srdečně poblahopřál k Vašemu znovuzvolení prezidentem České republiky. Myslím, že nejsem zdaleka jediným člověkem, kterému spadl kámen ze srdce po tom všem, co se při prezidentské volbě odehrávalo.

Potěšily mě oba dva Vaše prezidentské projevy, s jejichž velkou částí jsem se ztotožnil. Dovolil bych si z nich vypíchnout dvě věci. V prvním projevu jste řekl, že si přejete,"abychom naši zemi předali budoucím generacím jako suverénní, sebevědomý, demokratický a prosperující stát svobodných občanů a jako stát ze své vlastní vůle spolupracující s ostatními demokratickými státy Evropy i světa." A v druhém projevu jste prohlásil, že budete "podporovat existenci naší vlastní měny tak dlouho, dokud to pro občany České republiky bude výhodné."

Tímto bych chtěl upozornit na dva aktuální politické problémy. Tím prvním je ratifikace tzv. Lisabonské smlouvy, která je pouze přejmenovanou euroústavou. Výrazně totiž omezuje nezávislost našeho státu a obsahuje v sobě Pandořinu skříňku Listiny práv a centralistických pasarel. Druhou záležitostí je otázka naší měnové suverenity, která je úzce spjata se suverenitou politickou.

Vím, že jste pověstný bojovník, který hraje vždy až do poslední minuty zápasu. Věřím proto, že ani boj o zachování a mnohdy i obnovení suverenity našeho státu nepovažujete za prohraný, i když neblahé trendy vyznačující se centralismem, politickou korektností, postdemokracií a multikulturalismem směřují opačným směrem, než bychom si přáli. Věřím, že i ohledně Lisabonské smlouvy u Vás bude platit pověstné churchillovské "Never, never, never give up", protože jak ukázaly generace našich předků, obranu naší nezávislosti bychom neměli nikdy, ale opravdu nikdy vzdávat.

Chtěl bych Vám tedy popřát, aby se Vám prostřednictvím Vaší formální i neformální autority podařilo obhájit co největší část hodnot, které jste pojmenoval ve svých projevech a které by se daly shrnout do hesla "Evropa svobodných národů a národní státy svobodných občanů vycházející z tradice křesťanské západní civilizace".

Že Vás i naší zemi a nás všechny, čekají nelehké úkoly, víme oba dva. Věřím, že nás mnohé, kteří Vám důvěřují a chovají Vás v úctě, určitě nezklamete. Vše dobré do dalších pěti let na Hradě.

S úctou

Lukáš Petřík        

 

V Praze, dne 15. února 2008

 

Předseda Mladé pravice Lukáš Petřík s prezidentem republiky Václavem Klausem

 Lukáš Petřík s prezidentem republiky Václavem Klausem

Václav Klaus

 

Soubor:Flag of the president of the Czech Republic.svg