Krávy, žáby a feministky
Autor: Aleš Kuna | Publikováno: 28.02.2008 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Zůstane tak po nich pouze přemrštěný účet daňovému poplatníku za neustálé revize nepoliticky nekorektních zákonů. Jakýsi zlatý pomník blbosti a politické korektnosti jedné Žáby. Abychom někdy v budoucnu nemuseli poslouchat nové Červené hrádky: My jsme to soudruzi a soudružky s tou politickou korektností a politickým korektním malinko přešvihli a přešvihly.

Nedávno se v tisku objevila zpráva, že společnost s názvem Žába na premeni (dále jen Žába) navrhuje změnu ústavy. Jejím členům (převážně ženského pohlaví) se nelíbí, že český jazyk (spisovná varianta) použitý v české ústavě není tzv. inkluzivní. Tedy, že např. sousloví "My, občané České republiky..." nezahrnuje občany všechny, ale pouze občany mužského pohlaví. Podobně také lexikální tvar poslanec nezahrnuje, podle Žab, poslankyně. Je škoda, že sdružení, které má ambice do české společnosti přinést newspeak, nemá k dispozici češtináře, filologa nebo jiného lingvistu. Možná ani nechce mít.

 Protože se jak v pozitivních, tak negativních odezvách na práci Žáby objevují nesrovnalosti, rád bych přispěl do této debaty a posloužil svým vysvětlením. Čeština se, podobně jako jiné jazyky, snaží jako systém chovat pokud možno ekonomicky. V rámci tohoto chování používá tzv. příznakové a nepříznakové tvary. Chce-li Čech označit pasoucí se stádo turu domácího, a to bez ohledu na jejich pohlaví, použije tvaru "krávy" (např. "Na pasece se pasou krávy."). Nemyslí tím, že mezi nimi není žádný býk (nebo vůl). Neklade tím tedy důraz na pohlaví. Tvar krávy je lexikálně nepříznakový. Naopak chce-li zdůraznit, ať již z jakéhokoliv důvodu, že na pasece nejsou jen krávy, ale také býci a volové, případně telata, vytvoří větu ve smyslu "Na pasece se pasou krávy a býci." V tu chvíli se tvar „kráva“ stává příznakový, neboť již označuje nejen žijícího tura domácího, ale také pouze a jenom jeho samici. Tento jazyku zcela přirozený princip ekonomičnosti našel svou kodifikaci i v pravopisu češtiny (neboť český pravopis je deskriptivní, čili pouze postihuje používaný jazyk a snaží se vybrat kompromisní varianty lexikální, morfosyntaktické a lexikální). Podobně jako s krávami a býky je to i s poslankyněmi a poslanci. Používá-li tedy ústava tvaru poslanec, jedná se o tvar nepříznakový, který zahrnuje zákonodárce samce i samice. Na podobném principu funguje i pravopis měkkého a tvrdého -i (koncovky minulého času) ve schodě podmětu s přísudkem.

Bez toho, aniž si mluvčí tento princip uvědomí (nemá to vliv na to, že jej používá), nemůže dále v tomto sporu o newspeak se Žábou nijak smysluplně argumentovat. Na jedné straně tak především nelze operovat s tím, že gramatický rod, který v principu nemá zásadně nic společného s pohlavím, stačí na popření nápadů ze Žáby plynoucích. Jak jsme si ukázali, slovo kráva je v gramatice rodu ženského, ale v textu může označovat (a daleko častěji tak dokonce dělá) i entity pohlaví mužského. To ovšem neznamená, že při slovotvorbě, např. z původního tvaru poslanec se tvoří tvar poslankyně, nejde o rozlišení pohlaví. V tomto případě využívá feminních slovotvorných koncovek (-yně, -ška, -ice) záměrně k vytvoření tvaru označujícího osobu ženského pohlaví. Nestačí tedy argumentovat proti Žábě tak ve smyslu "hadice je taky rodu ženského a neoznačuje ženu nebo něco ženského". Proto tedy, mějte na paměti krávy a býky!

 Před čím chci ale nejvíce varovat v souvislosti s těmito kauzami je jakési jazykovo-sociální inženýrství, které může mít, přistoupímě-li na něj, dalekosáhlejší důsledky, než si možná naivní Žáby myslí. Mateřský jazyk a jeho principy si člověk jako dítě osvojuje, jak již přívlastek napovídá, především od matky, která je pro dítě středem světa do věku několika let (plná jazyková kompetence se obvykle vytvoří do 6 let). Žábě se tak nabízí vlastně dvě možnosti, násilím přeučovat v našem případě české matky (neboť ty již mají výše uvedený princip příznakovosti zvládnutý), nebo posílat děti na převýchovu do politicky korektních rodin. Jinak se dítě a potažmo "nová a lepší" společnost tohoto jazykového "nešvaru" nezbaví. Obě tyto varianty jsou jakousi žábou na svobodném hrdle člověka. Navíc je třeba si uvědomit, že podobné legalistické pokusy jdou proti základnímu principu ekonomičnosti jazyka a jsou, snad díky Bohu za to, odsouzeny k trvalému nezdaru (nebudou-li prováděny právě výše uvedenými dvěma metodami). Zůstane tak po nich pouze přemrštěný účet daňovému poplatníku za neustálé revize nepoliticky nekorektních zákonů. Jakýsi zlatý pomník blbosti a politické korektnosti jedné Žáby. Abychom někdy v budoucnu nemuseli poslouchat nové Červené hrádky: My jsme to soudruzi a soudružky s tou politickou korektností a politickým korektním malinko přešvihli a přešvihly.

 

Aleš Kuna

autor je studentem lingvistiky a anglistiky a členem Mladé pravice

vyšlo v časopise Agora leden 2008