Víza do USA a pokrytectvo v Európskej únii
Autor: Ivan Kuhn | Publikováno: 14.03.2008 | Rubrika: Politika
Ilustrace
A je pokrytecké ak Európska komisia toleruje to, že aj po štyroch rokoch od vstupu desiatich nových členských krajín do únie nemajú občania týchto krajín voľný prístup na pracovné trhy všetkých členských krajín EÚ, ale zároveň od nich požaduje solidaritu pri rokovaní s USA, aby občania starých členských krajín nemuseli pri ceste do Severnej Ameriky odovzdávať úradom USA viac osobných údajov ako boli doteraz zvyknutí.

„Súd v rozhodnutí zamietol argumenty sťažovateľov, podľa ktorých by Európska únia po prijatí euroústavy vykazovala znaky štátneho zväzku. Okrem iného tomu podľa súdu odporuje skutočnosť, že EÚ nemá vymedzené vlastné územie či skutočnosť, že v štátoch únie naďalej rozhodujú národné inštitúcie.“

 

Takto zdôvodnil Ústavný súd Slovenskej republiky svoje rozhodnutie podľa ktorého Národná rada Slovenskej republiky neporušila Ústavu Slovenskej republiky, keď v roku 2005 prijala Európsku ústavnú zmluvu (bez referenda).

    „...musím opakovane zdôrazniť, že vízová politika je výlučne kompetenciou EÚ, čiže je na únii, aby rokovala s USA,“ vyhlásil komisár pre slobodu, spravodlivosť a bezpečnosť Franco Frattini, podľa ktorého môžu členské krajiny uzatvárať bilaterálne dohody s USA len vtedy, ak ide o otázky mimo komunitárnych kompetencií.

    Takže o tom, že „v štátoch únie naďalej rozhodujú národné inštitúciemôžeme úspešne pochybovať. A to hovoríme o stave, ktorý panuje v súčasnosti bez toho, aby Európska ústavná zmluva vstúpila do platnosti. Ak by Európska ústavná zmluva vstúpila do platnosti, bola by suverenita členských štátov ešte viac obmedzená (čo sa stane, keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva).

    Pravda, treba férovo priznať, že sa ešte nejedná o hotovú vec, pretože „predložený mandát musia schváliť členské krajiny, ktoré sa ním budú zaoberať na aprílovom zasadnutí ministrov vnútra. Pre jeho prijatie je postačujúca kvalifikovaná väčšina. Následne by EK mohla začať rokovania s USA.“

    Takže nám neostáva nič iné, iba veriť, že proti návrhu Európskej komisie sa postaví dostatočný počet nových členských štátov tak, aby návrh nezískal kvalifikovanú väčšinu. Pretože s vidinou bezvízového styku s USA by sme sa mohli na pár rokov rozlúčiť, ak by Európska komisia začala vyjednávať pravidlá bezvízového styku spoločne pre všetkých 27 členských krajín EÚ. Napriek tomu, že „podpredseda EK je presvedčený, že ak bude politická vôľa, mohli by sa otvorené otázky týkajúce sa vízovej politiky vyriešiť na júnovom summite EÚ-USA.

    Treba si totiž uvedomiť, že USA budú v najbližších rokoch iba ťažko súhlasiť s udelením bezvízového styku Bulharsku a Rumunsku. Z rovnakých dôvodov, z akých značná časť starých členských krajín zatiaľ neumožnila (a zrejme ešte pár rokov neumožní) bulharským a rumunským (a v prípade niektorých krajín aj slovenským, českým,.....) občanom voľný vstup na svoj pracovných trh.

    Slušne povedané, od Európskej komisie je neslušné, keď v mene jednotného postupu vyžaduje od nových členských krajín, aby sa vzdali svojej suverenity v oblasti vybavovania bezvízového styku pre svojich občanov (ktorí sú zároveň občanmi Európskej únie), keď iná skupina občanov EÚ už bezvízový styk dávno má a EK za takmer 4 roky, ktoré uplynuli od vstupu desiatich nových členských krajín do EÚ nebola schopná pre 9 z nich (+ Grécko) s USA vyjednať bezvízový styk.

    A je pokrytecké ak Európska komisia toleruje to, že aj po štyroch rokoch od vstupu desiatich nových členských krajín do únie nemajú občania týchto krajín voľný prístup na pracovné trhy všetkých členských krajín EÚ, ale zároveň od nich požaduje solidaritu pri rokovaní s USA, aby občania starých členských krajín nemuseli pri ceste do Severnej Ameriky odovzdávať úradom USA viac osobných údajov ako boli doteraz zvyknutí.

http://kuhn.blog.sme.sk/c/137942/Viza-do-USA-a-pokrytectvo-v-Europskej-unii.html