Evropa: Euroústava aneb Z národů ač jsme různých...
Autor: Jaroslav Teplý | Publikováno: 16.05.2005 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Vlády Francie, Německa, Holandska a Belgie se stále vzdalují nebo už vzdálily svým voličům. NE ústavě ve Francii a i v jiných státech by mohlo znamenat zásadní změny ve vnitřním životě Unie, jakousi inteligentní analogii k roku 1968, ale bez banditů či Benditů, což by jí určitě přišlo k duhu. A pro české voliče: velcí si přidali moci, malým ubrali, chcete jim za to políbit ruku? Už zase?

Ti dříve narození se jistě pamatují na píseň mezinárodních svazáků. Vlastně si ji můžeme zazpívat i dnes s malou úpravou. "K nám všichni spějte, nám ruku dejte, ale nezmeškáte už nikdy příležitost k mlčení, chcete -li s námi tu píseň přátelství zpívat jako backing singers neboli doprovodný sbor."

Ve francouzské televisi znovu vystoupil hlavní "plugger" Evropské smlouvy o ústavě, president Chirac, aby přemluvil voliče k jejímu schválení. Jeho hlavní argument: Francie na tom může jen vydělat. Stále se snaží, aby od tohoto referenda byla oddělena otázka vstupu Turecka do EU, kterou chtějí se Schröderem a holandským ministrem zahraničí Botem nacpat občanům do krku až později, aby to bylo lépe stravitelné. Při tom jde o dvě věci, které oddělitelné nejsou. Na rozhodování v EU bude mít podle smlouvy velký vliv počet obyvatel té či oné země. Turecko by se stalo nejpočetnější zemí ještě před vstupem do EU, stalo by se tedy rozhodující silou.

R.J.Barro referuje v Business Weeku z 9.května t.r. o výsledku studie o budoucím režimu v Iráku (Iraq: One Nation Under Allah). Šlo o to, zda bude mít větší vliv turecký tzv. sekulární stát na režim v Iráku nebo státní náboženství v Iráku na Turecko.

Zkrácený závěr jeho článku: Žádný model neposkytuje perfektní předpověď, ale náš (s Barrem spolupracovala Rachel M. McCleary) dává správnou odpověď ve více než osmdesáti procentech. Je poučné, že podle modelu je pravděpodobnost pro státní náboženství v Iráku 96%. Je ale pravda, že naše metoda dává 88% pravděpodobnosti státního náboženství také pro Turecko, i když je oficiálně už desítiletí sekulárním státem. Ze studie vyplývá, že faktory favorisující státní náboženství nakonec povedou ke vzniku islámského státui v Turecku. Tento zvrat se zdá být pravděpodobnější, než vytvoření sekulárního státu v Iráku

Barrovy závěry nejsou překvapující, je to také vidět bez složitých výpočtů z činnosti premiéra Erdogana a jeho špatně skrývaných úmyslů.

Mimo jiné bylo možno se dočíst, že poslal své dcery na americké university, protože tam mohou nosit šátek ve škole, což v Istambulu zatím nejde. Podle mého modelu je ovšem v tomto případě dosti vysoká pravděpodobnost, že tatínek skočil inteligentním dceruškám na špek. Holky se odstěhují na řadu let do USA a hín se ukáže, zda budou mít pak chuť vrátit se do středověku a chodit v burce po ulici dva metry za manželem .

Zdůvodnění postoje francouzských stoupenců smlouvy vyjádřil lapidárně (druhdy radikální) socialista M. Rocard 25.dubna t.r. v rozhovoru s M. Sicardem (France 2, Télématin).

V současné době váží naše hlasy při rozhodování v Radě ministrů EU 9%. Podle návrhu smlouvy by to napříště bylo 13,4%.. Odmítnout to je samozřejmě podivné, zvláště proto, že na pořadu EU bude teď jednání o rozpočtu 2007-2012, kde jde o velké peníze. A co je ta velká část těch velkých peněz, ta peřina, která se nevejde do kufru? To je Společná zemědělská politika, která přebývá a kterou by naši kolegové nejraději zrušili nebo aspoň podstatně omezili. Francie je vlastně jediná žadatelka Společné politiky. Jestliže řekne smlouvě Ne, oslabí na dlouho svůj hlas v bruselských výborech a radách, což bude mít na onu politiku těžký dopad.

V Holandsku, kde vláda požívá důvěry občanů v míře nebezpečně se blížicí důvěryhodnosti Grossovy vlády, roste odpor ze stejných důvodů jako u nás. Čtenář deníku De Telegraaf, C. Riethof napsal nedávno: ...Je stále zřetelnější, že tato vláda nebere holandský lid vážně. Čistě aby si usnadnil situaci, zapomene ministerský předseda se zmínit o novém rozdělování hlasů v EU , které bude mít pro nás jakožto malý národ velmi nepříznivé následky...

A jiný čtenář J. Hendriks: ...sledujeme-li trochu francouzská media, dostáváme všechny argumenty k tomu, abychom hlasovali proti...

Nejzajímavější ovšem byl v poslední době rozhovor G. Leclerca s Nicolasem Dupont-Aignan, poslancem pravicové strany UMP, autorem knížky "Mám rád Evropu, proto hlasuju proti.".(6.Května t.r.) Ten se zmínil m.j. o ohromujícím sebevědomí presidenta Chiraka říkat něco, co je opakem pravdy (contre-vérité). Upozornil na to, že pouhý strach z toho, že by Francouzi mohli hlasovat proti, přivedlo Unii k tomu, aby přistoupila na některé požadavky Francie. Jedině pomocí NE je možné dosáhnout nějaké změny. Tvrdil, že právě Unie z velké části je odpovědná za to, že od roku 1978 nedokázala Francie ať levicová či pravicová pohnout s problémem nezaměstnanosti, imigrace a pod., protože přišla o efektivní prostředky jak tyto problémy řešit. A také, že zvítězí-li NE, nebude zahájeno jednání s Tureckem, což by byl podle něho důležitý úspěch.

Ve svém článku z 1. dubna 2005 Jeden den v pařížském Metru jsem uvedl, že podle mého názoru by Evropa odmítnutí ústavy ve Francii či jinde asi nijak zvlášť nepocítila, ale s francouzským politickým životem by to důkladně zamávalo, voličstvo by tím politiky obou velkých politických bloků vyzvalo k účasti na jarním pochodu do Prčice.

To nebyl apríl. M. Rocard ve shora zmíněném rozhovoru řekl, že cítí ve vzestupu hlasů pro NE jak na levici tak na pravici velkou chuť poslat politickou třídu do Pr...kvančic. To se dost těžko překládá. Pro ty, kterým je francouzština blízká, zde je doslovně výrok M. Rocarda:

Il y a meme plus que cela : je trouve que dans la montée du vote "non", il y a une vaste envie, a gauche comme a droite, de dire un gigantesque "merde" a la classe politique. Voila ce que cela veut dire.

Vlády Francie, Německa, Holandska a Belgie se stále vzdalují nebo už vzdálily svým voličům. NE ústavě ve Francii a i v jiných státech by mohlo znamenat zásadní změny ve vnitřním životě Unie, jakousi inteligentní analogii k roku 1968, ale bez banditů či Benditů, což by jí určitě přišlo k duhu. A pro české voliče: velcí si přidali moci, malým ubrali, chcete jim za to políbit ruku? Už zase?