Pohled na euroústavu očima Le Monde
Autor: Ondřej Šlechta | Publikováno: 19.05.2005 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Dostal jsem se k velmi zajímavému článku, který mi zaslal přítel z USA. Článek je z francouzského periodika Le Monde a samotný ve Francii vyvolal bouřlivé rekce. Jelikož totiž Le Monde prohlásil, že případné francouzské NE není a nebude katastrofou, ihned vyvolal pozdvižení mezi většinou novinářů, kteří tvrdí pravý opak.

Dostal jsem se k velmi zajímavému článku, který mi zaslal přítel z USA. Článek je z francouzského periodika Le Monde a samotný ve Francii vyvolal bouřlivé rekce. Jelikož totiž Le Monde prohlásil, že případné francouzské NE není a nebude katastrofou, ihned vyvolal pozdvižení mezi většinou novinářů, kteří tvrdí pravý opak. Naše zpracování, vytažení nejzajímavějších pasáží a překlad tohoto článku (samozřejmě se držíme originálu) s přidanými komentáři a citacemi má za cíl nastínit dnešní situaci ve Francii, kde, zdá se, „drahou“ ústavu, použiji-li parafrázi ze Švejka, konečně ovinuly nějaké mraky.

Francouzský Le Monde ve svém článku upozorňuje na nedostatky ÚEU a poukazuje, že když Francie řekne NE, nebude to žádná katastrofa. Le Monde přitom vyjadřuje spokojenost s tím, že je chystáno referendum a říká: „Je dobře, že Francouzi budou volit referendem, v zemi probíhá důkladná diskuze jako nikde jinde před tím!“

…Jestliže však tento dokument má přivést Evropu blíže k občanům, tak jeho samotná anglická verze se 474 stránkami, když počítáme přídavky k ústavě, protokoly a deklarace, okamžitě vyvolá ve francouzských čtenářích pochyby. Když si představíte normálního občana, který je pohnut svou povinností volit, jak musí být překvapen už při obdržení tohoto dokumentu. Nejenom, ze ústava je daleko delší než jeho tradiční národní ústava, ale navíc použitá slova a klíčové body ústavy obsahuji názvy v jazyce, který je velice vzdálený tradičnímu jazyku Francouzů, na který jsou zvykli ve své národní ústavě. Navíc některá slova použitá v ÚEU se ani jednou ve francouzské nevyskytuji! Čtenář ústavy si ovšem samozřejmě může stáhnout ústavu z počítačového vydání, ale stejně dostane 202 stránek hlavního textu, kde s údivem najde 176 slov "banka" nebo jeho obdoby . Slovo "Světový obchod" se objevuje 88krát, Obchod se objeví 38x, soutěž - konkurence 29x, kapitál 23x a suroviny 11x….


…V souvislosti s tím se Le Monde ptá: "Je toto skutečně ústava?" Spíše to dělá dojem, že je to kopie ze stanov MMF a Světové Obchodní Organizace!...

….Naopak většina francouzských novinářů si myslí, že odmítnuti ústavy by znamenalo pro Francii katastrofu! Radio France Internationale prohlásilo ve svém zpravodajství, že francouzské NE "může zmařit celý evropský ústavní návrh". Toto je možná pravda. Podle článku IV-447 musí být ústava schválena všemi 25 státy unie do 1.11.2006. Deset států unie se rozhodlo pro referendum. Ovšem nejen ve Francii, ale i v Polsku,Britanii Dánsku a Irsku se nedá výsledek předem předpovědět! Francouzi přijali Maastricht treaty také jen velmi těsným výsledkem, Dánové smlouvu odmítli stejně, tak Irsko odmítlo smlouvu z Nice v prvním kole voleb v r.2001…


Le Monde dále píše: …Malé státy se prostě požádají, aby v případě záporného referenda volily znovu třeba několikrát, dokud se jim to nepovede schválit. Ale od jednoho z „vůdců“ Evropy, od Francie se očekává ANO, jinak to prý údajně celému vedení EU přivodí katastrofu…

U toho bych se zastavil, to je velmi závažná věc. Patrně se zde ukáže (nejenom při francouzském hlasování), důvěryhodnost a míra demokracie v EU. Ta nyní stojí na prahu testu. Pokud jsou vrcholní představitelé EU opravdu demokraté, měli by případné potopení ústavy respektovat. To, že by země které odmítnou měly volit znovu, je ukázka obrovské arogance.

Dále autor upozorňuje, že …i když se o tom nemluví, tak největší nebezpečí hrozí z toho, ze si občané text ústavy přečtou! …Proto si francouzští lídři zvolili tuto obranou strategii: Nemluvit o základě celé smlouvy, speciálně ne o třetí sekci: Zákony a správa unie! Lépe je jen vybrat témata zdůrazňující jenom reformy a její levicové liberální jádro zatlačit do pozadí!...

Jestliže se rozvine veřejná diskuse, je nutno se držet jednoduchých hesel a stale je opakovat ! „Jestliže máš rád Evropu, musíš volit ANO!!!“ „Volit NE znamená zničit celou Evropu a uvrhnout ji do nepředstavitelného chaosu!“


Typická situace. Jak vidno, celý projekt evropské ústavy je zjevně věcí, na které stojí a padá kariéra určitých lidí. Zajímalo by mne, kde europeisté berou tu odvahu prohlašovat, že v případě nepřijetí ÚEU nám to budou vyčítat naše děti apod. Někdo si tu tvoří monopol na to, co je správné a co ne. I kdyby ÚEU byla sebelepším dokumentem, tak její nepřijetí rozhodně neznamená katastrofu. Je to naprosto zbytný dokument. Velice mne také rozesmál J. Chirac, který vidíc že prohrává, zve si na podporu německého kancléře a prohlašuje, že Volit Ne znamená převzít odpovědnost za zničení 50. let společné evropské práce. Ano, najednou má plná ústa odpovědnosti a vše přesouvají na občany. To se dalo čekat. Celých těch padesát let obyvatelé Evropy neměli šanci celý integrační proces nějak výrazněji ovlivnit. Celých těch padesát let se tvůrci „nové Evropy“ neráčili zeptat lidí, co na to říkají. Vše se plánovalo a tvořilo za zavřenými dveřmi „evropských“ institucí. Najednou však jsme to my, občané, kdo má „zčistajasna“ v rukou osud Evropy.

…Samozřejmě tato taktika není nutná ve všech státech! Mnohé státy už mají své občany zpracované k velkému společnému ANO, kde opozice je už umlčena do pozadí! Veřejné mínění je tam ovlivněno pouze oficiální reklamní verzí ústavy! Tato taktika byla potvrzena ve Španělsku, kde se podařilo získat 76.7 % voličů i když jen pouhých 42.3% se dostavilo k urnám i přes obrovské snahy vlády přivést více občanů k volbám pomoci fotbalových hvězd a populárních osob…

K tomu netřeba nic dodávat. Ono je hezké, mluvit o nadpoloviční podpoře, ale pak je samozřejmě ututláváno, že se k urnám dostaví zhruba jen ta polovina obyvatel. Je to asi stejné, jako s naším referendem o vstupu do EU. Ano, výrazné procento lidí hlasovalo pro, ale šlo volit také pouhých a necelých 50 procent. Ten zbytek tedy svou neúčastí vyslovil přinejmenším apatii, nezájem o EU a tak ono to s tou silnou podporou možná vůbec nebude tak horké, jak se zdá.

….Že Španělé schválili ústavu se předpokládalo, stejně tak se předpokládá, že Holandsko, Luxemburg a Portugalsko ji schválí také. Nervozitu způsobuje Francie a Belgie, kde předběžný výzkum veřejného míněni není pro ústavu příznivý. Důvodem k nervozitě je, že veřejnost zde přistupuje k problému velmi odpovědně a to s sebou přináší samozřejmě fundované debaty a analýzy ve všech sférách společenského života kterých se eurofederalisté bojí…

….Hodně z těch, kteří se řadí mezi zastánce ÚEU většinou v diskuzi záměrně potlačují neoliberální a socialistický charakter evropské ústavy.Dokonce i ve Francii je snaha diskusi omezit, nebo i lhát o ústavním obsahu. Na přiklad levice François Hollande's Parti Socialiste (PS), utlumila opozici k ústavě lhaním (highly misleading), svým členům, ze ústava je ideologicky nestranná a jejich ochrana zaměstnanců služeb je ústavou zajištěna…


Zde je patrný veliký paradox. Francouzi odmítají evropskou ústavu, protože se jim zdá příliš pravicová. Pokud ji potopí, bude to poprvé, co veliký omyl vykonal dobrou věc…

Kdyby tak většina voličů ve všech zemích Evropy, ti co šli hlasovat pro vstup svých zemí do EU, věděli, co všechno je čeká, respektive co jim bylo zamlčeno. To by pak byla jiná situace. Ono je třeba rozlišovat dvě věci. Pro europeisty existuje pouze ANO, pak „jsi náš člověk, myslíš to dobře“a v opačném případě (pokud dokonce i jsi pro EU, ovšem pouze jako společenství na ekonomické spolupráci a odmítáš euroústavu) „jdi pryč, děti tě zatratí, rozvracíš Evropu, bořiteli!!!“. Pro ně neexistuje nic mezi. Skutečně si myslím, že nějaká spolupráce Evropy je v této době nutná. Ne ale tak, jak si ji představují eurofederalisté. Čili federalizovat, centralizovat, podřídit „evropským institucím“. Jenže ono právě existuje to „něco mezi“. Proto je třeba eurofanatiky prezident Klaus neprávem obviňován z nějakého „anti-evropanství“, on sám jeho slovy podporuje členství ČR v EU, avšak si celou unii dovoluje (a nejenom on) představovat jinak, než jak si ji vysnili následovníci Jeana Monneta.

Před vstupem do EU nám (a nejenom) bylo šalamounsky zamlčeno, nebo alespoň vědomě zatlačováno do pozadí mnoho faktů, které teprve dnes vyplouvají na povrch. Jako třeba to, co znamená přijetí evropské ústavy. Do Evropské unie jsme vstupovali s nadějí liberalizace trhu, zvýšení produktivity hospodářství, snazšího cestování sehnání pracovních míst v zahraničí. Nějaké věci se vyplnily, mnohé ne, ale tak už to prostě bývá. O nějaké federalizaci a vytváření Evropského superstrátu však nebyla řeč (a ti, kdo tvrdí, že „vytvoření Evropského superstrátu“ je blábol euroskeptiků, nechť se podívají například do knihy „Řekněme své ano, či Evropské ústavě“, kde výroky předních evropských federalistů mluví za vše). Uplynul rok a nyní je nám předhazováno, že odmítnutí euroústavy je znamením, že tedy nechceme být v EU? Nejsem sice nějakým zastáncem samotného vstupu a kdyby bylo referendum znovu, hlasoval bych taktéž proti, ale snaha eurofederalistů spojovat odmítání evropské ústavy s údajným odmítáním samotného členství je zde patrná. Přitom se jedná o dvě odlišné věci. Čili nejdříve vstupte do společenství ale až pak se dozvíte co máte všechno zakázáno a co musíte dodržovat – „skvěle“ zařízeno, nemyslíte?

Poslední průzkumy ohledně Francie jsou stále na hranici. Tu se objeví průzkum kde vede odpor k ústavě, tu zas kladný postoj. Vše však nakonec ukáže blízká budoucnost. A na závěr ještě jedna zajímavost, podle průzkumů názorů občanů, je hlavním důvodem francouzského odmítání euroústavy nejen obava z údajného zvětšení vlivu anglosaského liberalismu, nýbrž také OMEZENí francouzské státní suverenity a také NÁRODNÍÍ IDENTITY. Jak vidno, prezident Klaus, potažmo český národ nejsou jedinými v Evropě, kdo hovoří o ztrátě suverenity.

Na závěr zmínka z jiného článku nejmenovaného levicového periodika. To říká, že se Evropou šíří vlna národního vlastenectví. Vzrůst evropského patriotismu je dle výše zmíněného plátku svalován hádejte na koho? No přeci na Bushe a USA!

Autor článku z Le Monde: Bernard Cohen
Překlad: přítel z USA, jež si nepřál být jmenován
Zpracování: Ondřej Šlechta