Shromáždění proti antisemitismu „Všichni jsme lidi
Autor: Redakce | Publikováno: 06.04.2008 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) pořádá v neděli 13. dubna 2008 od 15 hodin v pražské Valdštejnské zahradě další ročník veřejného shromáždění proti antisemitismu pod názvem „Všichni jsme lidi“. Akce se koná ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a záštitu nad ní převzali primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a předseda Senátu Přemysl Sobotka.

 

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) pořádá v neděliv pražské Valdštejnské zahradě další ročník veřejného shromáždění proti antisemitismu pod názvem „Všichni jsme lidi“. Akce se koná ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a záštitu nad ní převzali primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a předseda Senátu Přemysl Sobotka.

13. dubna 2008 od 15 hodin

Navazujeme tak na stejnojmenná shromáždění z předchozích čtyř let, jichž se zúčastnily již tisíce lidí a na kterých spolupracujeme s řadou dalších organizací občanské společnosti. V průběhu let na nich promluvili poslanci a senátoři, diplomaté, představitelé nevládních organizací, umělci a mnozí další, včetně pamětníků, kteří přežili holocaust. Shromáždění mají tradičně také velmi bohatý kulturní program s hudebním a tanečním vystoupením židovských a romských skupin.

Hlavním hudebním hostem letošního ročníku bude unikátní pěvecký soubor Adaš, jehož umělecký

vedoucí ThDr. Tomáš Novotný z Ostravské univerzity vede studenty ve studiu hebrejštiny formou

písní. Pozvání na setkání přijal komisař EU pro kulturu a vzdělávání Ján Figeľ. Shromážděné osloví také předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka a nový velvyslanec státu Izrael v ČR. Se svými osobními vzpomínkami na šoa se podělí osvětimský vězeň Oldřich Stránský. Tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus seznámí přítomné se zprávou o projevech antisemitismu v ČR za poslední rok a hlavní zahraniční host, mezinárodní ředitel ICEJ z Jeruzaléma Jürgen Bühler, upozorní na hrozivý nárůst protižidovských projevů ve světě.

 V rámci programu vystoupí sólově také světoznámý izraelský jazzman Avishai Cohen. Koncert jeho tria se koná večer v Akropoli.

Před vlastním shromážděním zveme všechny účastníky na Pochod dobré vůle centrem Prahy, jímž se chceme prakticky a viditelně přihlásit k hodnotám přátelství a pravdy a vyjádřit jasný občanský postoj nesouhlasu s rasistickými předsudky. Sraz účastníků Pochodu je před 14. hodinou na nám. Franze Kafky, cíl ve Valdštejnské zahradě.

Proč to děláme

Jak ukazují nedávné zkušenosti s neonacistickými provokacemi, antisemitismus je opět na vzestupu.

Evropa byla v historicky zcela nedávné době svědkem šíření nenávistné protižidovské ideologie a dějištěm největšího pokusu o genocidu Židů v historii. Chceme-li se z historie poučit, musíme jednat.

Právě jako křesťané sdílející se Židy velkou část duchovního dědictví, jež formovalo naši civilizaci,

jsme si vědomi toho, jak je pro společnou evropskou budoucnost důležité připomínat si tyto historické události. Vždyť idea sjednocení kontinentu vznikla na troskách poválečné Evropy a byla vyjádřením vůle už nikdy nedopustit opakování těchto hrůz.

Proto chceme mobilizovat všechny občany, kterým není lhostejný současný vývoj v naší zemi i v širším evropském kontextu, a povzbudit je k občansky statečnému postoji.

Protest proti nenávisti a násilí však nemůže být veden nenávistně a násilně. Proto vyjadřujeme své

naléhavé poselství pokojným a kultivovaným způsobem. Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se k nám připojili.

www.vsichnijsmelidi.cz

ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem)

je k

28. pluku 15, 101 00 Praha 10, tel. 272 732 636, e-mail: icej@ecn.cz, www.icej.cz

řesťanská charitativní a vzdělávací organizace