Lisabonská smlouva je podvod
Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 06.05.2008 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Já pokládám ten výsledek, tu smlouvu, za selhání elit – elity evropské, ale bohužel i elity české a elity a vedení ODS. I když si samozřejmě uvědomuji, že ta situace nebyla lehká – když na pomyslné druhé straně stolu sedí osmnáct zemí, které již ratifikovaly evropskou ústavu a když Německo „nepískalo rovinu“, ale naopak vyvíjelo velký nátlak, a jmenovitě paní Merkelová, na přijetí Lisabonské smlouvy, a v tomto smyslu to vůbec nezlehčuji – tak přesto musím říci, že ten výsledek je žalostný a pro ČR velice nevýhodný.

Vážené dámy a pánové,

dnes dopoledne mě zaujal pan premiér svým vyjádřením, že nemáme říkat této vládě, co má dělat, ale spíše se zamyslet nad tím, co bude dělat vláda příští. Na to bych chtěl navázat, protože podle mého názoru otázka zní, co vůbec bude ta příští vláda rozhodovat, pokud bude přijata Lisabonská smlouva.

Já pokládám ten výsledek, tu smlouvu, za selhání elit – elity evropské, ale bohužel i elity české a elity a vedení ODS. I když si samozřejmě uvědomuji, že ta situace nebyla lehká – když na pomyslné druhé straně stolu sedí osmnáct zemí, které již ratifikovaly evropskou ústavu a když Německo „nepískalo rovinu“, ale naopak vyvíjelo velký nátlak, a jmenovitě paní Merkelová, na přijetí Lisabonské smlouvy, a v tomto smyslu to vůbec nezlehčuji – tak přesto musím říci, že ten výsledek je žalostný a pro ČR velice nevýhodný.

To selhání elit evropských a nebojím se říci podvod na voličích spočívá v několika věcech. Takzvaný návrat ke klasické metodě měnění smluv umožnil říkat, že tohle je přece něco úplně jiného než evropská ústava, že to není ústavní dokument, a proto není třeba referenda. Přitom hned článek 1 Lisabonské smlouvy říká, že „vysoké smluvní strany mezi sebou zakládají Evropskou unii, která nahrazuje dosavadní Evropská společenství“. Takže v tomto směru – není zde pan předseda Senátu, protože bych mu musel říci, jak pravil klasik, „nemohu s Vámi více nesouhlasit“. My jsme v roce 2004 tím referendem rozhodovali o vstupu do úplně jiné Unie, a to jak formálně, tak i doslova.

Navíc - a to je změna opravdu fatální – došlo ke zrušení třípilířové struktury – to jest onoho původního oddělení pilíře Společenství, v němž se rozhodovalo komunitárně, od dvou pilířů mezivládních. Tedy nyní může teoreticky dojít k expanzi komunitárního čili většinového rozhodování do všech myslitelných oblastí.

Někdy se říká, že Lisabonskou smlouvou vznikne superstát. Rozhodně by ale nešlo o stát demokratický. Klasické dělení demokratické moci tak, jak jej popsal Montesquieu, tedy na oddělený pilíř zákonodárný, výkonný a soudní – v této nové Unii nebude existovat. Tak například o legislativní pravomoci se dělí Evropská komise, Rada a Evropský parlament. Ale nejvíce pravomocí bude mít Komise, což je sbor nevolených komisařů. Sami o tom něco víme – vždyť Českou republiku v tomto sboru reprezentuje Vladimír Špidla, což je člověk, který těsně předtím, než se stal komisařem, dramaticky a fatálně prohrál v evropských volbách.

A takzvané pojistky nebudou fungovat. Rád bych panu Sobotkovi připomněl, že právě tzv. parlamentní oranžová karta je jednou z mála oblastí, v níž došlo ve srovnání s ústavou dokonce ke zhoršení – dříve ji mohla vydat třetina národních parlamentů, nyní se to kvórum nebo limit zvyšuje na jednu polovinu. O tom, že tyto tzv. pojistky nefungují, svědčí i případ petice za jedno sídlo Evropského parlamentu. Přesto, že ji podepsalo více než milion občanů EU, tak se tato otázka, pokud se nemýlím, ani nedostala na pořad jednání Evropského parlamentu.

A ODS z hlediska toho výsledku také selhala, protože tento výsledek je pro ČR opravdu špatný. Vždyť si to připomeňme, co naší zemí přináší: konec samostatné hospodářské politiky, většinové hlasování v oblasti energetiky a možnost většinového hlasování o platbách do EU i o dotacích z EU. Znamená postupný zánik samostatné zahraniční a bezpečnostní politiky a samostatné politiky v oblasti azylu. Znamená nekonečné rozšiřování policejních pravomocí Unie.

A co za tyto ztráty Česká republika vlastně získala? Obávám se, že reálného vůbec nic. Snad jediný pozitivní posun, který vidím, je odsun onoho nového mechanismu hlasování na rok 2014, respektive 2017. K tomu mi dovolte jednu poznámku. V tzv. Spolkové radě, kde jsou v Německu zastoupeny spolkové země – Länder – má každá země hlas ne podle své populace, ale od tří do šesti hlasů. Tak má malé Sársko s jedním milionem obyvatel hlasy tři a velké Porýní-Vestfálsko s osmnácti miliony obyvatel hlasů šest. Německo tedy v Unii prosadilo model, který by si ve své Spolkové radě nikdy nedovolilo navrhnout – protože by mu to spolkové země nikdy nedovolily.

Co považuji za varovné, je navíc naprosté zmatení jazyků v nové smlouvě. Nejen, že smlouvu, která má ústavní charakter, cudně nazývá smlouvou reformní, ona také nenazývá věci pravými jmény, respektive používá staré názvy pro úplně nové věci. Týká se to označení „Evropská unie“, které bude mít nový obsah, nebo i tzv. evropského občanství. Dovolím si tvrdit, že reálné hodnoty s reálným obsahem nahrazuje, nebo částečně nahrazuje, fikcí a iluzí. Jednak je tady, jak to uvedl pan Bednář, fikce evropského národa. Je tu ale i fikce společných zájmů. Jak jinak si vysvětlit, že členské státy na tyto společné zájmy věnují necelé jedno procento svého domácího produktu. A to pokládám za velice nebezpečné. Co nám pomůže, že budeme mít Listinu základních práv platnou v celé Unii, když nevíme, kdo poskytování a garanci těchto práv zaplatí. Tedy reálné pojmy jsou nahrazovány fikcemi.

Závěrem mi dovolte říci, že jsem přesvědčen, že ODS by měla Lisabonskou smlouvu odmítnout. V tom souhlasím s pány Bednářem a Vaňkem. Pan Vaněk zde přesvědčivě dokumentoval, v kolika svých programových dokumentech ODS proti evropské ústavě vystupovala. ODS by měla začít být znovu seriózní a důvěryhodná, vrátit se ke kořenům, vrátit se ke svým dlouhodobým principům a slibům. Protože konzervativní strana bez principů, která je jen stranou úplatků a moci, to je smutnější pohled než socialisté. Protože ona není jenom rovná daň, je také rovné a férové vystupování a jednání.

Děkuji vám za pozornost.

 

Vystoupení na ideové konferenci ODS 26.4.2008
Autor je poslanec PSP ČR

 

EUSSR