Smutné výročí 555 let od pádu Cařihradu, 29. květen 1453
Autor: Redakce | Publikováno: 01.06.2008 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
...Dovezte křesťanskou zvěst o smrti! Rozechvějte Západ! Po nás jste na řadě vy! Nevidíte temnoty, které se vám v patách řítí do Evropy?

„Západní země ... spolu s Cařihradem se propadnou do tmy i západní země. Cařihrad je poslední svítilnou naděje křesťanstva. Když připustí, aby vyhasla, samy rozhodly o svém osudu.

A jaký je osud západních zemí? Tělo bez duše, život bez naděje, lidské otroctví, tak beznadějné otroctví, kdy otrok neví, že je otrokem.

***

... Nejtěžší hřích je odpadlictví, jestliže člověk ví o pravdě. Smrt srdce - odloučení se od Boha do lidské osamocenosti, do bezútěšné osamocenosti těla. To je jediné skutečné prohřešení. Všechny ostatní hříchy jsou jen hříchy zákona.

A Bůh se zrodil v člověka této země, aby se smiloval nad člověkem, nad osamoceností jeho srdce a osvobodil ho z hříchů zákona. Prohřešení proti zákonu se člověku odpouští, protože je jen člověk. Jen odpadnutí od Boha se neodpouští, jestliže člověk ví o pravdě, neboť má svobodu volit.

***

...Nastal soumrak města. Tatam byla zář porfyru a lesk zlata! Vzdálila se svatost, vymizel zpěv andělských chórů. Zbyla jen touha těla a smrt srdce, chlad, apatie, lhostejnost, obchodnické nutkání, politická vypočítavost. Město bylo jak umírající tělo, z něhož unikal duch. Duch uprchl do protivného pachu klášterů, stáhl se do zažloutlých svazků knihoven, v nichž bělovlasí starci listují, přežvykujíce svými bezzubými dásněmi. Černé jazyky noci krouží nad městem. Stíny noci se snášejí i nad jinými zeměmi Západu.

...Vzplaň, mé město! Vzplaň ještě jednou! Naposledy! Na prahu noci rozžehni se do své svaté jasnoti! Za tísíciletí tvůj duch zkameněl. Ale ještě jednou, v obětí smrti, vymáčkni z kamene ducha, vymačkej z kamene poslední kapky svatého oleje! Přilož na svoji hlavu Kristovu trnovou korunu! Oblékni se naposledy do purpuru na vlastní počest!

***

...Dovezte křesťanskou zvěst o smrti! Rozechvějte Západ! Po nás jste na řadě vy! Nevidíte temnoty, které se vám v patách řítí do Evropy?

Jako by má slova byla kouzlem, třpyt mořské hladiny náhle přikryl stín mraku a lodě ztmavly, zdálo se, jako by s sebou odvážely na Západ temno noci. Odvážejí s sebou novou dobu. Dobu lidské žádostivosti a smrti srdce.

Město je ztraceno.

Heálo hé polis!“ 

 

(citát z knihy Mika Waltariho Pád Cařihradu)