Francie: 751 zón s nedoporučeným vstupem pro nemuslimy
Autor: Daniel Pipes | Publikováno: 13.06.2008 | Rubrika: Islám
Ilustrace
Jsou známy pod eufemistickým názvem Zones Urbaines Sensibles, tedy Citlivé Městské Zóny, či ještě antiseptičtější zkratkou ZUS, a dle posledního sčítání jich je 751. Jsou přehledně vypsány a jedné dlouhé internetové stránce, včetně vyznačení ulic a hranic na mapě. O co jde? Jde o místa ve Francii, která francouzský stát nekontroluje. Od dvou těchto zón ve středověkém městečku Carcassone, až po dvanáct ve velmi muslimském městě Marseille - ve Francii by se těžko hledalo město, které by svoji ZUS nemělo. ZUS začaly vznikat koncem roku 1996 a dle odhadů z roku 2004 v nich žije kolem 5 miliónů lidí. Přesnější jméno pro tyto zóny by ale bylo Dar al-Islam, místo, jemuž vládnou muslimové.

Jsou známy pod eufemistickým názvem Zones Urbaines Sensibles, tedy Citlivé Městské Zóny, či ještě antiseptičtější zkratkou ZUS, a dle posledního sčítání jich je 751. Jsou přehledně vypsány a jedné dlouhé internetové stránce, včetně vyznačení ulic a hranic na mapě.

O co jde? Jde o místa ve Francii, která francouzský stát nekontroluje. Od dvou těchto zón ve středověkém městečku Carcassone, až po dvanáct ve velmi muslimském městě Marseille - ve Francii by se těžko hledalo město, které by svoji ZUS nemělo. ZUS začaly vznikat koncem roku 1996 a dle odhadů z roku 2004 v nich žije kolem 5 miliónů lidí. Přesnější jméno pro tyto zóny by ale bylo Dar al-Islam, místo, jemuž vládnou muslimové.

Aby upozornila na to, jak je situace špatná, demonstrovala 9. 11. policie v Lyonu a upozorňovala na "násilí proti pořádkovým silám". Věci se vyvinuly pěkně špatně, když policie musí demonstrovat na ulicích proti zločincům.

Michael Nazir-Ali, biskup z Rochesteru pákistánského původu, učinil ve svém článku v Daily Telegraphu o situaci v Británii tuto zajímavou poznámku: Došlo ke světové obrodě ideologie islámského extrémismu. Jeden z následků je další odcizení mladistvých od států, v nichž vyrůstají, a též mění již dosti separované komunity do oblastí s nedoporučeným vstupem, kde se příchylnost k této ideologii stala známkou přijatelnosti. Ti, kdo jsou jiného vyznání nebo rasy, zde budou žít obtížně z důvodů nepřátelství vůči nim.

Paul Belien z Brussels Journal poskytl nové informace o ZUS, v nichž je spojuje s organizovaným zločinem způsobem, který umožňuje pochopit neochotu policie intervenovat: "V květnu (2007) zvolili francouzští voliči pana (Nikolase) Sarkozyho za prezidenta, protože slíbil, že vrátí autoritu republiky do 751 francouzských oblastí s nedoporučeným vstupem, takzvaných zones urbaines sensibles, (ZUS), kde žije 5 miliónů lidí - 8 procent populace. Během jeho prvních měsíců ve funkci byl příliš zaměstnán jinými činnostmi, jako je například prodej nukleární technologie Lybii, a vlastním rozvodem. Zatímco francouzská média zveřejňují fotografie nahé budoucí (třetí) paní Sarkozyové, situace v ZUS zůstává stejně citlivou, jako předtím.

Lidé byli v ZUS okradeni a dokonce zavražděni, ale média o tom raději nepíší. Když vypuknou násilnosti větších rozměrů a policisté a hasiči jsou napadáni, počínání násilníků je zmiňováno s
odkazy na jejich "chudobu" a "rasismus" původní Francie. Francouzská média nikdy nevěnovala pozornost ponuré situaci vyhrožování a bezzákonosti, v níž je nuceno žít osm procent populace, včetně mnoha ubohých původních Francouzů. Muslimský rasismus vůči "nevěřícím" není nikdy zmíněn.

Xavier Raufer, bývalý příslušník tajných služe
b, který vede oddělení organizovaného zločinu a terorismu na Institutu kriminologie Pařížské University II. si myslí, že organizovaný zločin má hodně co dělat s vlažností francouzské vlády.

ZUS jsou centrem obchodu s drogami. Po
dle posledních zpráv Meziresortní komise pro boj s distribucí a závislostí na drogách (MILDT) konzumuje 550 tisíc lidí ve Francii kanabis denně a 1 200 000 pravidelně. Roční spotřeba marihuany dosahuje 208 tun s tržní hodnotou 832 miliónů euro. MILDT odhaduje, že je kolem 6000 až 13000 malých "podnikatelů" a kolem 700 až 1400 prodejních organizací, kteří se živí prodejem marihuany. Větší prodejci vydělají kolem 550 000 euro ročně. Vzhledem k tomu, že operují ze ZUS, jsou tito dealeři drog mimo dosah francouzských autorit.

ZUS existují nejen proto, že muslimové žijí ve vlastních oblastech podle vlastních zákonů šírá´a
, ale také proto, že organizovaný zločin chce pracovat bez právních a fiskálních zásahů ze strany francouzského státu. Ve Francii se šárí´a a mafie staly takřka identickými.

Británie má etnické zóny s nedoporučeným vstupem pro vojáky v uniformě, jak sdělily londýnské Times v článku "Vojenské uniformy na veřejnosti riskují urážku menšin": Jisté oblasti v Británii budou i nadále muset zůstat nepřístupné pro muže a ženy ve vojenském oblečení, navzdory přání vlády, aby se v uniformě mohlo všude, ohlásil zdroj z Britského královského letectva (RAF). Jeden ze zdrojů blízkých RAF sdělil, že důstojníci měli věnovat pozornost možným problémům spojeným s nošením uniforem na ulici. "Jsme si vědomi citlivosti, například v jistých etnických menšinových komunitách, což je důvod, proč potřebujeme vést dialog s místními autoritami a policií, pokud nechceme působit problémy."

John Cornwell, významný historik a náboženský komentátor, je v podstatě skeptický vůči Nazir-Aliho oblastem s nedoporučeným vstupem, ale shledává, že pokud tomuto popisu odpovídá nějaké místo, pak je to Bury Park v Lutonu: Luton, stejně jako jiné enklávy, zažil záplavu incidentů, které velice vypadají jako pokus učinit z Bury Parku oblast se zákazem vstupu pro nemuslimy. Mezi listopadem minulého roku a minulým měsícem tu došlo k osmnácti útokům - všem zdokumentovaným policií - v pěti nemuslimských domech v oblasti. Jednomu páru, Harropovým, bílým obyvatelům kolem osmdesáti let, někdo naházel cihly do oken. Dům paní Palmerové, vdovy ze Západní Indie, 70 let, byl napaden čtyřikrát; jednou, když se dívala na televizi, jí proletěl zahradním oknem kovový pivní sud.

Takové útoky nejsou typickými aktivitami toho typu radikálů, kteří hlásají globální islámský stát, nebo potencionálních teroristů, kteří, dle jednoho z mých informátorů z MI5, splývají s pozadím v "nevinné normalitě" do poslední minuty. DCI Ian Middleton z Bedforshirské policie říká: "Oběti se dom
nívají, že jsou na vině jejich muslimští sousedé, a my to musíme respektovat. Ale máme své pochybnosti." Middleton podezírá, stejně jako poslankyně Margaret Morganová, že tyto útoky mohou být dílem malých skupinek bílých nebo muslimských extremistů, které samoúčelně vyvolávají rasovou a náboženskou nenávist.

Setkal jsem se s podobnými "nelezte sem" incidenty i v jiných částech Británie - například s
výhrůžkami proti muslimským konvertitům ke křesťanství, s útoky na sociální pracovníky a objektů Armády spásy.

 

14. 11. 2006 

http://www.danielpipes.org/blog/2006/11/the-751-no-go-zones-of-france.html 

 

z angličtiny přeložil -DP-

www.eurabia.cz