Euro není výhodné
Autor: Petr Mach | Publikováno: 19.06.2008 | Rubrika: Ekonomika
Ilustrace
Euro členům eurozóny neprospělo. Ačkoliv politici v západních zemích občanům slibovali, že zavedení eura pomůže urychlit hospodářský růst, opak se stal pravdou. Země EU, které si ponechaly vlastní měny (Velká Británie, Dánsko, Švédsko) rostly zřetelně rychleji, než země, které se svých národních měn zbavily a zavedly euro. Přitom do zavedení eura bylo průměrné tempo růstu obou skupin zemí stejné. Rozdíl dělá v průměru jeden procentní bod růstu za rok, a to je hodně. Svědčí to o tom, že výhody (úspora transakčních nákladů) nepřevážily nad nevýhodami (ztráta měnového kurzu a tudíž možnosti pružného vyrovnávání kapitálových toků).

Před časem prezident Václav Klaus napsal článek, kde formuloval možná kritéria, podle kterých lze hodnotit, zda (už) zrušit korunu a zavést euro:

1. Je euro úspěšné v tom smyslu,že prospívá členským zemím eurozóny?

2. Existuje dostatečná konvergence české ekonomiky s ekonomickou eurozóny, tak aby ekonomice neuškodilo odstranění kurzu jako vyrovnávací veličiny?

3. Přejeme si, abychom skrze přijetí přijímali další integrační prvky, které s sebou členství v eurozóně nese?

Jistě si můžeme definovat celou řadu takových kritérií, zůstaňme ale nyní u těchto a zkusme si na ně odpovědět.

1. Euro členům eurozóny neprospělo. Ačkoliv politici v západních zemích občanům slibovali, že zavedení eura pomůže urychlit hospodářský růst, opak se stal pravdou. Země EU, které si ponechaly vlastní měny (Velká Británie, Dánsko, Švédsko) rostly zřetelně rychleji, než země, které se svých národních měn zbavily a zavedly euro. Přitom do zavedení eura bylo průměrné tempo růstu obou skupin zemí stejné. Rozdíl dělá v průměru jeden procentní bod růstu za rok, a to je hodně. Svědčí to o tom, že výhody (úspora transakčních nákladů) nepřevážily nad nevýhodami (ztráta měnového kurzu a tudíž možnosti pružného vyrovnávání kapitálových toků).

2. Česká ekonomika roste úplně jiným tempem než ekonomiky eurozóny. Zatímco z Německa kapitál odchází, k nám přichází. Pro takové dvě ekonomiky není společná měna vhodná. To vám potvrdí každá učebnice ekonomie. Za poslední rok byla v ČR inflace 7 procent a zhodnocení koruny vůči euru o 8 procent. Kdybychom před rokem zavedli euro, inflace by v ČR byla nutně součtem skutečné míry inflace a zhodnocení koruny, tedy 8+7=15 procent. Z tohoto hlediska se vyplatí přijmout euro až se srovnají toky kapitálu a tempa hospodářského růstu. Jaký vliv na inflaci má sdílení měny s ekonomikou, odkud kapitál odplouvá, uvidíme brzy na příkladu Slovenska, kde očekávám prudký nárůst míry inflace.

3. Vůbec nejhorší na euru považuji legislativu, která se společnou měnou nesouvisí přímo, ale je na ni nabalena. Např. podle chystané Lisabonské smlouvy bude moci EU určovat pomocí směrnic hospodářkou politiku zemí a specielně zemí eurozóny (článek 2d na str. 48 Lisabonské smlouvy. Dosud EU může zemím eurozóny stanovovat jen podmínky pro deficit veřejných financí, podle chystané smlouvy by EU měla pravomoc určovat hospodářskou politiku zemí v celé její šíři. To si já nepřeji.

Koruna je dobrou měnou. Každý člověk má samozřejmě jiný poměr nákladů a výhod zavedení eura. Ekonom by ale měl vidět víc, než jen úsporu transakčních nákladů. Po zvážení všech hledisek říkám odpovědně, že euro pro nás není výhodné.

 

Petr Mach je ekonom. Pracuje jako výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku.

http://euro.kurzy.cz