Pat Buchanan o imigraci a terorismu
Autor: Redakce | Publikováno: 02.08.2008 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
Imigrační zákony by měly být přepracovány tak, aby byly pro Ameriku co nejlepší…Legální přistěhovalectví by se mělo snížit…Spojené státy musejí sebrat mravní odvahu a vypovědět ilegální přistěhovalce. Neexistuje – li žádná sankce za vniknutí do Spojených států, jaký smysl mají imigrační zákony ?...

Imigrační zákony by měly být přepracovány tak, aby byly pro Ameriku co nejlepší…Legální přistěhovalectví by se mělo snížit…Spojené státy musejí sebrat mravní odvahu a vypovědět ilegální přistěhovalce. Neexistuje – li žádná sankce za vniknutí do Spojených států, jaký smysl mají imigrační zákony ?...Svět není takový, jaký bychom si přáli…,ale je světem v němž některé režimy, někteří vládci a proradní teroristé chovají k Americe smrtelnou nenávist. Díky naší imigrační politice naši nepřátelé již vstoupili do našich bran.[1][1] Buchanan, P. : Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci, Mladá fronta, 2004, str. 321 - 322