Tři důvody ministra Svobody
Autor: Ondřej Šlechta | Publikováno: 17.06.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Tři důvody proč být v EU. Tak pan ministr započal svou přednášku. Předem chci předeslat, že nejsem a priori proti evropské integraci, s jím vyslovenými argumenty proč být členy EU však nesouhlasím, a proto se je pokusím vyvrátit.

Následující text je polemikou s argumenty pana Cyrila Svobody vyslovenými na přednášce o Evropské unii a Evropské ústavní smlouvě na Gymnáziu Duchcov 6. června 2005

Tři důvody proč být v EU. Tak pan ministr započal svou přednášku. Předem chci předeslat, že nejsem a priori proti evropské integraci, s jím vyslovenými argumenty proč být členy EU však nesouhlasím, a proto se je pokusím vyvrátit.

Evropská unie je prý zárukou míru, od dob integrace Evropa nezažila žádný konflikt. To přeci není pravda. Evropská integrace tu je již mnoho let, EU poté od podpisu Maastrichtské smlouvy. Přesto, že se označuje za bohyni míru Evropy, nedokázala například zabránit krvavým konfliktům na Balkáně, ať již šlo o Srbsko, Chorvatsko, či Albánii. Lze namítat, že tyto konflikty proběhly mezi nečlenskými zeměmi, ale přeci nemůžeme brát v potaz argument, že dejme tomu „hlavní“ Evropu díky existenci EU již padesát let nepostihl konflikt, protože to je dílem nikoli nějaké integrace, nýbrž prostého historického vývoje. Nejvíce proklínaným pojmem je přitom nacionalismus evropských národů, který prý vždy vedl k válkám. Ale nebyl to naopak on, jehož vzedmutí u evropských národů uspíšilo porážku Hitlerovského Německa coby také projektu „sjednocení Evropy“ ? Navíc, například co se protiteroristické politiky týče, Evropská unie v tomto velice zaostává a místy selhává, a tak bych se k tomuto argumentu stavěl velice skepticky.

Díky Evropské unii máme šanci si více prosadit své zájmy, což by jsme údajně v dnešním globalizovaném světě sami nezvládli. Státy se dobrovolně vzdávají částí své suverenity v zájmu „vyšších evropských cílů“. S tím bych nesouhlasil asi ze všeho nejvíc. Kde je vepsáno, že nějaký stát není schopen se rozvíjet a prosadit své zájmy, pokud není členem nějaké instituce (použiji toto slovo) jako EU. Navíc, je zavádějící používat slovo „sami“. Pokud bychom nebyli členy Unie, znamená to snad, že by se od nás většina Evropy odvrátila? Nikoli. Vzpomeňme na příklad neutrálních států jako Norska, či Švýcarska. Vstup ČR do Evropské unie měl samozřejmě svá nesporná ekonomická pozitiva, avšak zastíněná (více či méně) závažnými negativy, například omezením státní suverenity, či přijmutím třeba různých ekonomických a hospodářských norem a kvot. Takzvané „evropské zájmy“ jsou pojmem definovatelným velmi ze široka. Navíc jde o pojem vytvořený politickými elitami a pokud by na toto téma proběhla nějaká anketa mezi lidmi, pochybuji, že by došlo k nějakému konsenzu. Proto se také nabízí otázka, nebylo příliš unáhlené vzdávat se částí suverenity (ne-li úplné), v historii tak draze vykoupené, kvůli neprůhledné vidině jakýchsi „celoevropských zájmů“? Zájmů, o kterých má každý naprosto jiné mínění ?

Členství v EU prý zaručuje, že v Evropě se nedostane k moci žádná „extremistická“ strana. Pan Svoboda dokazoval na příkladu Rakouska, jak EU „zatočila“ s nedemokratickou, proti-evropskou silou (myšlen vstup strany Svobodných do vlády). Zde jsem se v duchu zasmál asi nejvíc. Za prvé, ač k němu a jeho straně můžeme mít mnoho výhrad, tak nevím nic o tom, že by Jörgu Haiderovi šlo o odstranění demokracie. A za druhé, strana Svobodných je silně tzv. pro-evropská, Evropskou unii podporuje. Když jsem se ale pak pana ministra zeptal, co si představuje pod taktéž ze široka uchopitelným pojmem „proti-evropský“, nedostal jsem jednoznačnou odpověď. Ale za druhé, co je Evropské unii do toho, kdo v dané zemi bude ovlivňovat výkonnou moc, když k tomu má legitimní mandát, když si jej občané právoplatně zvolili? Pokud výše zmíněné „evropské zájmy“ spočívají v tom, že si Evropská unie bude diktovat, kdo má vhodné názory k členství ve vládě a kdo ne, pak děkuji. Na druhou stranu, nevšiml jsem si, že by EU postupovala podobně horlivě v případech, kdy naopak v určité zemi sílí komunisté. Nevypovídá to o něčem?