Gilbert K. Chesterton o rytířství, odvaze a křesťanském pohrdání smrtí
Autor: Redakce | Publikováno: 23.08.2008 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
Má-li si voják, obklíčený nepřáteli, prosekat cestu do bezpečí, musí spojit silnou touhu po životě se zvláštním pohrdání smrtí. Nesmí na životě jen lpět, protože by byl zbabělcem a nezachránil by se. Nesmí pouze čekat na smrt, protože by byl sebevrahem a také by se nezachránil. Musí hledat svůj život v duchu zuřivé lhostejnosti k životu; musí toužit po životě jako po vodě a přitom pít smrt jako víno. ...Křesťanství nad kopími Evropy vztyčuje korouhev tajemného rytířství: křesťanskou statečnost, jež je pohrdáním smrtí–nikoli statečnost čínskou, která pohrdá životem...

Statečnost je skoro pojmová kontradikce. Je to silná touha po životě projevující se odhodláním zemřít. ´Kdo ztratí svůj život, zachová jej.´ Toto není jen mystická formule pro světce a hrdiny. Je to praktický pokyn…V tomto paradoxu je celý princip statečnosti – i docela světské a prozaické. Člověk, odříznutý mořem od pevniny, si může zachovat život, vydá-li jej na pospas hlubině. Může uniknout smrti jen tím, že se bude stále pohybovat na jejím okraji. Má-li si voják, obklíčený nepřáteli, prosekat cestu do bezpečí, musí spojit silnou touhu po životě se zvláštním pohrdání smrtí. Nesmí na životě jen lpět, protože by byl zbabělcem a nezachránil by se. Nesmí pouze čekat na smrt, protože by byl sebevrahem a také by se nezachránil. Musí hledat svůj život v duchu zuřivé lhostejnosti k životu; musí toužit po životě jako po vodě a přitom pít smrt jako víno. ...Křesťanství nad kopími Evropy vztyčuje korouhev tajemného rytířství: křesťanskou statečnost, jež je pohrdáním smrtí–nikoli statečnost čínskou, která pohrdá životem.

Z knihy Ortodoxie