Nadvláda úpadkové civilizace
Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 23.06.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
V tom je právě německo-francouzský imperializmus. Proto je socialistická politika EU nebezpečná a každý zodpovědný člověk pochopí, že schválení ústavy (bez ohledu na její současné znění) není v našem národním zájmu.

Základní myšlenky euroatlantické civilizace zvané Západní, za které bojovali naši dědové a otcové v obou válkách a proti komunistickému režimu, jsou určitě správné, jak dokládá jejich vítězství ve světě. Stávající panující levicově liberální segment této civilizace se projevuje jako úpadkový a vede minimálně k velkým potížím v budoucnosti a zpochybňuje existenci Západní civilizace.

Hédonistický život a nekonečný růst materiálních potřeb jednak snižuje fyzickou vitalitu lidí a jednak vyčerpává zdroje. Nemusíme být ani fundamentálními ekology, abychom si povšimli obav obyvatel jiných civilizačních okruhů, zatím zaostalých, že zdroje již na ně nezbudou nebo alespoň ne v té míře, aby se Západu mohli vyrovnat. Válka o zdroje se tedy jen odkládá, protože Západní civilizace v podobě americké armády je ještě dosti mocensky silná.

Potřeštěné levicově liberální ideje prosazují ty hodnoty a pravidla, která nepřispívají k zachování vitality a k natalitě zajišťující reprodukci. Prosazují se ideje, které nepodporují rodinu ani reprodukci, jako je falešný feminizmus a propagace homosexuality různými kulturními ústupky této úchylce. Celé pracovní a kulturní prostředí rozkládá rodinu a ztěžuje mladým lidem její založení, ať už je to dlouhodobé studium a pozdní vstup do výdělečného procesu, nedostatek zaměstnání, přetěžování pracovně činných a nedostatek prostředků těch, kteří nepracují nebo pracují jen příležitostně a bez možnosti rozumných výdělků. K tomu též přispívá individualizmus jako idea upřednostňování zájmů jednotlivců před zájmy společnosti, což se projevuje hlavně v oblasti nedorozumění mezi mužem a ženou a nezájmu o budoucnost. Lví podíl na tom mají socialistické ideje důchodového a zdravotního pojištění, které vypadá sice velmi pěkně, ale zbavuje lidi nutnosti rodinné solidarity a tím opět rodiče nepotřebují děti. Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších zhoubných idejí podpořených pravidly, ale každý jistě tyto věci zná. Bohužel právě tyto hodnoty jsme přijali z úpadkového evropského Západu jako pokrok. Na omluvu snad můžeme jen uvést, že nebyl jiný vzor a po zkušenostech s komunistickým režim nám nic jiného nezbývalo. Nemusím ani příliš zdůrazňovat jak jsou tyto hodnotové postoje a pravidla zhoubná, statistiky dostatečně dokládají výsledek levicově liberálních snah ať už v oblasti vitality, natality a životního prostředí.

Zbabělost projevující se na základě levicově liberálních hodnot je neuvěřitelná. Ta se projevila ve španělských volbách, když se občané nechali ovlivnit teroristickým útokem v Madridu a lidé dali přednost ústupu z Iráku před bojem. Podobně to probíhá v Nizozemsku. Teroristé již ovlivňují politiku vražděním politiků, zastrašováním těch ostatních; vidíme jak úspěšně. Lidé se domnívají, že mohou zalézt do svých kutlochů a nechat problém byrokratům. Vždyť liberálové přece učí, že každý má právo usilovat o své osobní štěstí bez ohledu a cokoliv. Proč by se tedy liberální člověk zatěžoval nějakými teroristy. Stačí, když se schová. Úřednictvo se jeví jako záchrana vyčichlé, vymřelé, devitalizované a zbabělé populace. Jen v Americe se ještě občas zdvihne zdravé jádro populace a zvolí prezidenta Bushe, jako pistolníka pozdvihujícího ostatním sebevědomí. Uspokojení můžeme pociťovat pouze v tom, že nejsme sami, hlavně je v tom celá Evropa. Potopíme se tedy společně, alespoň nám při tom nebude smutno.

Vše co vymyslí levicoví liberálové je vždy jen další hřebík do rakve Západní civilizace. Příkladem je i tzv. Evropská ústava. Francouzské a německé představy o EU, tak jak jsou presentovány předchozími politickými opatřeními a návrhem ústavy jsou asi tyto: Bude volný trh mezi státy unie, ale budou takové regulace a takové administrativní zásahy do řízení států, aby vyspělejší země neutrpěly. To by se mělo dít například nařízenou úrovní sociálních služeb. Kdyby třeba takovému slabému státu, jako je ČR přikázali vysokou výši starobních důchodů, stát by musel zavést velké daně a technologie by potom neproudily ze Západu k nám. Tím by neopouštěly prostor vyspělých států a zaměstnanost by se tam zachovala. To je ovšem nebezpečné, protože takový slabý stát by potom měl odliv schopných lidí, byl by stále závislejší na unii, nakonec by na sociální platby neměl prostředky a musel by stále ustupovat, žebrat v EU o peníze a postupně by ztratil úplně všechnu samostatnost.

Protože v Západní Evropě vládnou levicově liberální hodnoty, mohou nám být vnucovány proti naší vůli. Mohou nám nařídit, že nesmíme filtrovat přistěhovalce, hlavně musíme přijmout ty, kteří jsou na Západě nepohodlní. Budou neustále prosazovat jak je pokrokové, když dítě bude mít práva bez povinností, bude moci cokoliv dělat včetně zločinů, ale rodiče za ně odpovědny nebudou, ani nikdo jiný jim v tom nesmí bránit. Mohou nám nařídit, že nesmíme zakázat potraty a musíme umožnit propagaci homosexuality, že vysoký sňatečný věk, nízká porodnost, drogy a vysoká zločinnost jsou vlastně známkou vyspělosti a něčím ohromě moderním a pokrokovým. Že vlastně si užívat, degenerovat, vymřít a uvolnit prostor těm skvělým lidem a kulturám zaostalého světa je ta správná budoucnost Západní civilizace. Vždyť Oni se na tuto cestu k zániku vydali, my jsme povinni zaniknout s nimi.

Pokud bychom se měli zachovat, nutně se musíme vrátit ke konzervativním hodnotám: k rodině, občanské společnosti, k národu a ke státu. To ovšem nesmíme, neboť je to xenofobie a nacionalizmus a končí to prý holocaustem. Nesmíme se spojit s Polskem nebo některými konzervativnějšími zeměmi a bránit se spolu s nimi levicovým potřeštěnostem. Nesmíme být zodpovědní za svoji budoucnost. V tom je právě německo-francouzský imperializmus. Proto je socialistická politika EU nebezpečná a každý zodpovědný člověk pochopí, že schválení ústavy (bez ohledu na její současné znění) není v našem národním zájmu.

Rozšíření EU proběhlo v jiném ovzduší, než si konstruktéři levicové Evropy přáli. Kupodivu volný trh přesunul pracovní příležitosti na Východ a pomohl těmto zemím na úkor Západních. To bylo příliš pravicově liberální. Francouzští socialisticky smýšlející voliči, kteří se stavěli v referendech proti ústavě, tak vlastně hlasovali proti evropskému socializmu, protože asi nevěří, že se administrativní kroky na regulace ve východní Evropě prosadí a raději vsadí na státní socializmus, tedy na uzavřené hranice a kontrolovaný pohyb zboží a kapitálu. Možná, až se jim celá věc vysvětlí, svůj názor změní.