Potraty aneb porodnice nebo popraviště?
Autor: Michal Semín | Publikováno: 03.10.2008 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Cesta z porodnice domů je úlevná. Děkuji v duchu Bohu za šťastný průběh porodu a dar dalšího dítěte. Jsem také rád, že vzhledem k hladkému průběhu porodu nebyl narození mé dcery přítomen doktor, ale jen porodní asistentka. Ptáte se proč? Protože nejspíš všichni doktoři v této porodnici mají na svých rukou krev nevinných dětí, nad kterými byl jejich rodiči vynesen ortel smrti. Je pro mne nepochopitelné, že ten samý člověk, jenž pomáhá přivést na svět novou lidskou osobu, třeba i jen pár minut poté na jiném oddělení jinou lidskou osobu o narození a dar života připraví.

Cesta z porodnice domů je úlevná. Děkuji v duchu Bohu za šťastný průběh porodu a dar dalšího dítěte. Jsem také rád, že vzhledem k hladkému průběhu porodu nebyl narození mé dcery přítomen doktor, ale jen porodní asistentka. Ptáte se proč? Protože nejspíš všichni doktoři v této porodnici mají na svých rukou krev nevinných dětí, nad kterými byl jejich rodiči vynesen ortel smrti. Je pro mne nepochopitelné, že ten samý člověk, jenž pomáhá přivést na svět novou lidskou osobu, třeba i jen pár minut poté na jiném oddělení jinou lidskou osobu o narození a dar života připraví. Vzhledem k tomu, že bývám příchodu svých dětí na svět přítomen, setkal jsem se na porodních sálech již s velkým počtem porodních sester a doktorů. Zatímco naprostá většina sester se k rodičkám chová vlídně a nad nově narozeným dítětem se upřímně radují, u doktorů jsem zaregistroval o poznání chladnější a odměřenější přístup. Jejich tváře nedávají najevo žádné pohnutí, šťastné mamince jen formálně pogratulují a bez dalších slov odcházejí pryč. Rozumím tomu. Mají-li totiž ještě nějaké zbytky svědomí, nemohou svoji profesi vykonávat s radostí. V koutku své duše dobře vědí, že dítě v lůně své matky není nahodilým shlukem buněk, ale lidskou osobou. Mají-li však provádět potraty, musí se tvářit, jako by to nevěděli. A to se nemůže neprojevit na jejich charakteru i chování.

Způsob provádění potratů ve Spojených státech je proto srozumitelnější. K zabíjení dosud nenarozených dětí slouží specializované potratové kliniky. Zde zaměstnaní doktoři-řezníci se živí pouze prováděním potratů. A i když i v USA existují nemocnice, kde se potraty provádějí spolu s porody, personál obou oddělení je zpravidla odlišný. Proto matka, ležící na porodním sále, má daleko větší naději, že se jí bude dotýkat bezúhonný lékař.

Nepřicházím však s návrhem na vytvoření specializovaných potratových klinik v České republice. Nejde mi o to, abychom měli přehled o tom, kdo z titulovaných lékařů je skutečným ochráncem života a zdraví a kdo je chladnokrevným vrahem. Jde mi o to, aby lékaři potraty provádět nesměli a pokud svůj závazek chránit lidský život odmítnou plnit, aby byli po zásluze potrestáni. Odebráním titulu i odnětím svobody.