Projev prezidenta republiky Václava Klause v Izraeli
Autor: Václav Klaus | Publikováno: 19.09.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Izrael je státem, který vznikl jako reakce na pronásledování, kterému byli židé zejména v evropských zemích po staletí vystaveni. Vznikl jako snaha odchodem do staré židovské vlasti v Palestině vyřešit neschopnost tehdejší evropské společnosti zbavit se antisemitismu a diskriminace židů, která nakonec, v éře nacistického Německa, dosáhla obludných rozměrů a změnila se v holocaust. Váš stát vznikl jako projev vůle miliónů lidí, spojených vírou a původem, vzít svůj osud a svou budoucnost do svých rukou. Bylo a je mezi nimi i mnoho lidí pocházejících z českých zemí. Oni, stejně jako rozsáhlé židovské kulturní dědictví na našem území, které je neodmyslitelnou součástí kulturního bohatství naší země, tvoří mezi námi pevné pouto.

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám – při této oficiální příležitosti – vyjádřil poděkování za pozvání k návštěvě Vaší země a za velmi přátelské přijetí, kterého se mně a mé delegaci u Vás dostává. Dovolte mi také, abych zdůraznil mimořádný význam, který své návštěvě ve Vaší zemi přikládám já.

Izrael se nachází na místech, která byla jednou z kolébek civilizace. Na místě, kde se zrodila velká náboženství, jejichž myšlenky zůstaly v samotných základech současného světa dodnes. Pro věřící tří velkých světových náboženství – pro židy, křesťany a muslimy – je Vaše země zemí blízkou, je zemí, k níž mají silný citový vztah, je zemí, jejíž minulost, přítomnost i budoucnost jim není lhostejná. Tak je tomu i pro mnoho občanů České republiky.

Izrael je státem, který vznikl jako reakce na pronásledování, kterému byli židé zejména v evropských zemích po staletí vystaveni. Vznikl jako snaha odchodem do staré židovské vlasti v Palestině vyřešit neschopnost tehdejší evropské společnosti zbavit se antisemitismu a diskriminace židů, která nakonec, v éře nacistického Německa, dosáhla obludných rozměrů a změnila se v holocaust. Váš stát vznikl jako projev vůle miliónů lidí, spojených vírou a původem, vzít svůj osud a svou budoucnost do svých rukou. Bylo a je mezi nimi i mnoho lidí pocházejících z českých zemí. Oni, stejně jako rozsáhlé židovské kulturní dědictví na našem území, které je neodmyslitelnou součástí kulturního bohatství naší země, tvoří mezi námi pevné pouto.

Strašlivý osud evropských židů za druhé světové války vyvolal široce založenou podporu pro vznikající Stát Izrael. Československo, jehož statisíce židovských občanů zahynuly v nacistických koncentračních táborech, bylo v první řadě těch, kteří stáli na Vaší straně. Poskytli jsme Izraeli zbraně a letadla a v roce 1948, v kritických chvílích bojů s arabskou přesilou, vyškolili izraelské piloty. Váš zesnulý prezident Ezer Weizmann byl jedním z těch, kteří v Československu absolvovali letecký výcvik a několikrát jsem z jeho úst slyšel vzpomínky na toto období a na naši zemi.

Studená válka a komunistická totalita na čtyři desetiletí zmrazily naše vztahy, ale nemohly potlačit spontánní a přirozené přátelství, které mezi námi existovalo a existuje. Proto bylo jedním z prvních kroků naší země po pádu komunismu obnovení diplomatických vztahů a navázání normální spolupráce ve všech oblastech. Dokladem intenzivního politického dialogu je i ta skutečnost, že tato má cesta je v pořadí již třetí návštěvou hlavy našeho státu v Izraeli. Já sám navštěvuji Izrael také potřetí. V roce 1994 jsem vykonal ve Vaší zemi státní návštěvu ve funkci předsedy vlády České republiky a v roce 1995 jsem se zde v Jeruzalémě účastnil smutného rozloučení se zavražděným premiérem Jicchakem Rabinem.

Mezi našimi zeměmi se plynule rozvíjejí hospodářské vztahy, roste vzájemný obchod i investice a existuje zájem firem obou zemí tyto kontakty rozšiřovat. Důkazem je přítomnost delegace českých podnikatelů, kteří k Vám přijeli spolu se mnou právě s tímto cílem. Věřím, že jejich mise bude úspěšná.

Vážený pane prezidente, existence Vašeho státu je od svého vzniku provázena konfliktem, který po řadu desetiletí patří k nejzávažnějším problémům mezinárodní politiky a který ohrožuje regionální stabilitu i světový mír. Jeho pokračování je překážkou jak pro normální klidný život, po kterém touží občané Vaší země, tak i pro pozitivní změny a rozvoj zemí ve Vašem sousedství. Přinesl již několik válek, rozsáhlé ničení materiálních hodnot i lidských životů a dlouhodobý život miliónů lidí v ohrožení života a v existenčních nejistotách. Ukazuje se, že vojenské řešení tohoto problému neexistuje. Česká republika proto podporuje všechny iniciativy, které si kladou za cíl blízkovýchodní problém vyřešit mírovou cestou. Vyřešit jej tak, aby dal Izraeli záruky bezpečnosti a normální existence a aby současně dal Palestincům příležitost budovat vlastní státnost založenou na mírových a demokratických principech. Rozumím tomu, jak nesmírně obtížný úkol je to. Rozumím tomu, že dělící čáry v tomto procesu neprobíhají pouze mezi Izraelci a Araby a že je to i nelehký souboj o vzájemnou důvěru uvnitř jednotlivých národů. Že je to i boj s předsudky, s fanatismem a s extrémismem všeho druhu. Že je příležitostí pro demonstraci mimořádné odvahy, přesvědčivosti a odpovědnosti i pro politiky. Že je i zásadní výzvou pro mezinárodní společenství, aby ze všech svých sil přispělo k nalezení řešení tohoto velmi palčivého problému.

Chci Vás ujistit, vážený pane prezidente, že Česká republika, kterou pojí tradiční vztahy jak s Izraelem, tak s Vašimi arabskými sousedy, má velmi upřímný zájem na tom, aby mírové řešení bylo nalezeno. Chci Vás ujistit, že v rámci Evropské unie, jíž je Česká republika od loňského května plnoprávným členem, budeme usilovat o to, aby postoj EU byl vyvážený a aby stimuloval ochotu k jednáním a k vyváženým kompromisům na obou stranách. Oceňuji politickou odvahu izraelské vlády v jejích posledních krocích a věřím, že odvážné, zodpovědné a spolehlivé partnery nalezne i na straně palestinské.

Dovolte mi, vážený pane prezidente, abych pozvedl číši a popřál Vám, izraelské vládě i Vašemu lidu na této nelehké cestě mnoho úspěchů, abych připil na šťastný život Vašich občanů a na zdraví Vám a Vašim blízkým.

Václav Klaus, projev u příležitosti státní návštěvy Izraele, Jeruzalém, Izrael, 13. září 2005

www.klaus.cz