Prohlášení biskupa Richarda Williamsona
Autor: odjinud | Publikováno: 10.03.2009 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Vědom si těchto důsledků pravdomluvně prohlašuji, že těchto svých výroků lituji, a kdybych předem věděl, jakou škodu a bolest způsobí, zvláště Církvi, ale také pozůstalým a příbuzným obětem zločinů Třetí říše, nepronesl bych je.

Svatý otec a můj představený, biskup Bernard Fellay, mne vyzvali k tomu, abych přehodnotil výroky, jež jsem před čtyřmi měsíci pronesl v pořadu švédské televize, neboť důsledky, ke kterým vedly, jsou příliš závažné.

Vědom si těchto důsledků pravdomluvně prohlašuji, že těchto svých výroků lituji, a kdybych předem věděl, jakou škodu a bolest způsobí, zvláště Církvi, ale také pozůstalým a příbuzným obětem zločinů Třetí říše, nepronesl bych je.
 
V pořadu švédské televize jsem pouze vyjádřil mínění (…“domnívám se… myslím si“…) „nehistorika“, utvořené před 20 lety na základě mně tehdy dostupných a od té doby zřídkakdy veřejně prezentovaných důkazů. Události posledních týdnů a doporučení představených Kněžského bratrstva sv. Pia X. mne přesvědčily o mé osobní zodpovědnosti za způsobené nesnáze. Všem, které jsem upřímně pohoršil, se před Bohem omlouvám.
 
Jak prohlásil Svatý otec, každé nespravedlivé násilí vůči byť i jedinému člověku zraňuje lidstvo jako celek.
 
+ Richard Williamson
Londýn, 26. 2. 2009
 
přeložil Michal Semín