Kardinál Burke varuje před výzvami Vatikánu ke „globálnímu výchovnému spojenectví“ a „ekologické konverzi“
Autor: odjinud | Publikováno: 09.02.2020 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Kardinál Raymond Burke vyzývá věřící katolíky, aby „se vzepřeli a vydávali svědectví pravdě“ o královské vládě Ježíše Krista v situaci, kdy je islám na vzestupu a Vatikán prosazuje „globální pakt“, který má, slovy papeže Františka, „vytvořit nový humanismus“. Kardinál, který je patronem Suverénního řádu maltézských rytířů a emeritním prefektem Apoštolské signatury (vatikánského nejvyššího soudu), to uvedl v rozsáhlém rozhovoru pro list The Wanderer zveřejněném 26. prosince. Byl požádán o vyjádření ke skutečnosti, že papež František bude v květnu 2020 ve Vatikánu hostit akci nazvanou „Vytváření globálního výchovného spojenectví“.

LA CROSSE, Wisconsin, 3. ledna 2020 (LifeSiteNews) – Kardinál Raymond Burke vyzývá věřící katolíky, aby „se vzepřeli a vydávali svědectví pravdě“ o královské vládě Ježíše Krista v situaci, kdy je islám na vzestupu a Vatikán prosazuje „globální pakt“, který má, slovy papeže Františka, „vytvořit nový humanismus“. Kardinál, který je patronem Suverénního řádu maltézských rytířů a emeritním prefektem Apoštolské signatury (vatikánského nejvyššího soudu), to uvedl v rozsáhlém rozhovoru pro list The Wanderer zveřejněném 26. prosince. Byl požádán o vyjádření ke skutečnosti, že papež František bude v květnu 2020 ve Vatikánu hostit akci nazvanou „Vytváření globálního výchovného spojenectví“. [1]

The Wanderer položil tuto otázku: „Při představení této iniciativy Svatý otec řekl, že , je zapotřebí globálního výchovného spojenectví, které nás přivede k univerzální solidaritě a novému humanismu.ʼ Co je podnětem k tomuto setkání a k čemu pravděpodobně povede? Vypadá to jako akce, která má propagovat jednotnou světovou vládu.“ Kardinál Burke odpověděl: „To ano. Všechny tyto věci spolu souvisejí. V době šíření islámu, zejména v Evropě, ale i ve Spojených státech, existují snahy otupit svědomí lidí ve věci královské vlády našeho Pána Ježíše Krista, tak jak je ohlašována v evangeliu. V této oblasti se věřící musejí obzvlášť vzepřít a vydávat svědectví pravdě. … Vím, že jsou i další iniciativy, které usilují o to, aby se ve školách učil dokument z Abú Dhabí. To je znepokojivé. Podobá se to tomu, k čemu v předchozích generacích došlo v celé oblasti sexuální výchovy.“

Kardinál Burke, který je znám jako rozhodný obránce odvěké nauky Církve, varuje katolíky také před nedávnými výzvami Vatikánu a vysokých církevních představitelů k „ekologické konverzi“. „V pozadí ,ekologické konverzeʼ vidím tlak na uctívání ,Matky Zeměʼ,“ konstatoval kardinál a dodal, že katolíci jako Matku uctívají Pannu Marii. „Ve skutečnosti naší matkou není země, ale blahoslavená Panna Maria, která porodila našeho Spasitele. Jinou matku nemáme, a už vůbec ne pohanskou modlu jako je pačamama. Na ní se jasně projevuje, oč v celé této záležitosti jde.“

Burke uvedl, že „ekologická konverze“ se rovněž používá jako argument ve prospěch celosvětové vlády. „To je zednářská myšlenka, myšlenka naprosto sekularizovaných lidí, kteří už neuznávají, že vláda nad světem je v rukou Boha, jenž ji v souladu s přirozeností svěřuje jednotlivým vládám, národům a uskupením. … Myšlenka celosvětové vlády je v zásadě stejná jako to, co se projevovalo u stavitelů babylonské věže, kteří chtěli spojit nebe se zemí a tak si osobovali Boží moc, což je zkrátka nepatřičné. …  To, co potřebujeme doopravdy, je obrácení náboženské, jinými slovy důkladnou výuku i praxi víry v Boha a poslušnost vůči řádu, v němž nás stvořil.“

„Ekologickou konverzi“ označil kardinál Burke za „velmi zákeřnou frázi“, která se využívá k podpoře agendy, jež s naší katolickou vírou nemá nic společného. „Co se týče životního prostředí a ,ekologické konverzeʼ, Církev úctu k přírodě učila vždycky. Proto učíme, že člověk je správcem Božího stvoření, které mu bylo svěřeno a z nějž bude muset skládat účty. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě, to znamená s rozumem a svobodnou vůlí, právě s tím posláním, aby spravoval zemi. To je to, co máme učit lidi, a ne takzvanou ,ekologickou konverziʼ.

Termín „ekologická konverze“ uvedl do módy papež František v encyklice o životním prostředí Laudato si´ z roku 2015, v níž ho použil pětkrát. Papež uvádí, že lidé, kteří se „nedovedou rozhodnout ke změně svých zvyklostí“ v souvislosti s „ekologickou krizí“, potřebují ekologickou konverzi, jež „znamená, že se ve vztazích k okolnímu světu projevují všechny důsledky setkání s Ježíšem“ (č. 217).  Poprvé však tuto frázi použil Jan Pavel II. při generální audienci 17. ledna 2001. Zesnulý papež řekl, že musí „podporovat a propagovat ,ekologickou konverziʼ, která v posledních desetiletích přiměla lidstvo k větší citlivosti vůči katastrofě, k níž směřuje.“

V poselství ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření v roce 2016 papež František vyzval katolíky k „ekologické konverzi“ a k tomu, aby se zpovídali z hříchů neúcty ke stvoření. Jako příklady pro zpytování svědomí uváděl šetření plastem a papírem, třídění odpadu a zhasínání. Pojem „ekologický hřích“ byl do Církve oficiálně uveden při Panamazonské synodě v říjnu 2019.

„Navrhujeme definovat ekologický hřích jako skutek nebo opomenutí dobrého ve vztahu k Bohu, bližnímu, komunitě a životnímu prostředí. Jde o hřích proti budoucím generacím, který se projevuje v činech a návycích, jež znečišťují a ničí harmonii životního prostředí, v přestupcích proti zásadám vzájemné závislosti tvorů a v narušování sítí solidarity mezi tvory (srov. Katechismus katolické církve, 340-344), a proti ctnosti spravedlnosti,“ uvádí závěrečný dokument synody (č. 82). [2]

V listopadu v projevu na 20. světovém kongresu Mezinárodní asociace pro trestní právo v Římě papež uvedl, že uvažuje o zavedení „ekologického hříchu proti našemu společnému domovu“ do Katechismu katolické církve.

Kardinál Burke v rozhovoru pro The Wanderer pojem „ekologického hříchu“ kritizoval. „Žádné nové ,ekologické hříchyʼ neexistují. I dnes platí stejné Desatero, které nám Pán Bůh dal na hoře Sinaj. Musíme respektovat přírodu stejně jako svou lidskou přirozenost. Proto nevím, co to může znamenat.“

Pete Baklinski

Překlad Lucie Cekotová

Poznámky:

[1] Blíže viz https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29895

[2] Citát ze závěrečného dokumentu synody o Amazonii na tomto místě je přeložen z originální španělské verze (http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/10/26/0820/01706.html). Oficiální český překlad, pokud je mi známo, není k dispozici. Ani česká sekce Vatikánského rozhlasu, jinak obvykle velmi činorodá, dokument nezveřejnila. Anglická verze pro zájemce o toto pramálo povznášející čtení: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazzonia_en.html (Pozn. překl.)

Zdroje:

Sestaveno ze dvou níže uvedených článků, zkráceno:

https://www.lifesitenews.com/news/cdl-burke-vaticans-global-pact-for-new-humanism-promotes-one-world-govt-opposes-jesus-kingship

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-warns-faithful-about-calls-for-ecological-conversion