Sluníčkářská neziskovka Amnesty International napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty
Autor: Radim Fiala | Publikováno: 16.03.2020 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
To je vážně neuvěřitelné. Sluníčkářská neziskovka Amnesty International napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty. „Represivní opatření, která přijímají řecké úřady, aby zabránily lidem na útěku ve vstupu do země, jsou zradou řeckých lidskoprávních závazků a ohrožují životy lidí, kteří uprchli před násilím,“ uvedla organizace Amnesty International. Tato organizace mimo jiné dostala peníze i od Open Society Fund George Sorose. Tato organizace ale obdržela prostředky i z veřejných peněz. Musíme co nejvíce zamezit působení politických neziskovek, které podle mého názoru naší zemi škodí a je třeba zamezit jejich financování z veřejných peněz.

To je vážně neuvěřitelné. Sluníčkářská neziskovka Amnesty International napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty. „Represivní opatření, která přijímají řecké úřady, aby zabránily lidem na útěku ve vstupu do země, jsou zradou řeckých lidskoprávních závazků a ohrožují životy lidí, kteří uprchli před násilím,“ uvedla organizace Amnesty International. Tato organizace mimo jiné dostala peníze i od Open Society Fund George Sorose. Tato organizace ale obdržela prostředky i z veřejných peněz. Musíme co nejvíce zamezit působení politických neziskovek, které podle mého názoru naší zemi škodí a je třeba zamezit jejich financování z veřejných peněz. A pokud by tyto neziskovky podporovaly nelegální chování, je třen ukončit jejich činnost na našem území!

Ředitelka Amnesty International pro evropské instituce Eve Geddiová řekla: „Každý má právo požádat o azyl. Deportace lidí bez řádného azylového řízení může znamenat, že je pošlete zpět do hrůz války nebo je vystavíte vážnému porušování lidských práv, čímž porušíte základní zásadu non-refoulement – tedy nenavracení lidí do zemí, kde jim hrozí vážné nebezpečí. Bezohledná opatření, která řecké orgány přijímají, jsou hrubým porušením práva EU a mezinárodního práva a ohrožují lidské životy. Lidé, kteří hledají azyl, jsou opět využíváni jako vyjednávací žetony v bezcitné politické hře.“

Imigranti přece byli v Turecku, bezpečné zemi! Očividně jim v Turecku nehrozí smrt a pronásledování, jdou jen z lepšími ekonomickými podmínkami.

„Lidé, kteří v Řecku hledají azyl, by neměli být považováni za zločince nebo za bezpečnostní hrozbu“ uvedla Geddiová. Ten, kdo porušuje zákon, je podle mého názoru zločinec. Ten, kdo nelegálně překračuje hranice, porušuje zákon.

Ředitelka Amnesty International pro evropské instituce Eve Geddiová také podpořila přerozdělování imigrantů v EU: „Členské státy EU musí také daleko více sdílet odpovědnost za žadatele o azyl přicházející do Turecka, a to jak prostřednictvím finanční podpory, tak zajištěním bezpečných a legálních cest pro ty nejzranitelnější do Evropy. Evropská komise musí také akutně koordinovat jakoukoli podporu, která může být od Řecka a Bulharska požadována, aby zajistila, že žadatelé o azyl budou mít přístup k férovému azylovému řízení“.

Je neuvěřitelné, že Babišova vláda též finančně podporuje Organizaci pro pomoc uprchlíkům z veřejných peněz!

Hnutí SPD navrhlo změnu zákona ,která zavadí povinnost transparentního financování pro politické neziskové organizace financované ze zahraničí. To je první krok, ale i ten nemá bohužel podporu ostatních stran. Kromě hnutí SPD se ostatní bojí mocného globalisty a s ním spojených českých politických neziskovek napojených na média a státní správu.

https://www.amnesty.cz/…/recko-nelidska-azylova-opatreni-oh…