Sluníčkářští neomarxisté-dekonstruktivisté chtějí podle mě naprosto zničit jakoukoli hrdost na naše evropské národy a evropskou civilizaci a zbavit nás národní a civilizační identity
Autor: Radim Fiala | Publikováno: 19.06.2020 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
V USA i jinde ve světě a dokonce i v naší zemi se po smrti černocha George Floyda šíří neomarxistická hysterie, z které se stává rasismus naruby. Neomarxističtí sluníčkáři ničí a chtějí odstranit sochy takových osobností, jako byli Winston Churchill, zakladatel skautu lord Baden-Powell, Kryštof Kolumbus či Gándhí. Radikálové z hnutí Black lives matter dokonce zdevastovali i pomník jednoho z významných bojovníků proti otrokářství a filantropa Mathiasse Baldwina ve Filadelfii! Sluníčkářští neomarxisté-dekonstruktivisté chtějí podle mě naprosto zničit jakoukoli hrdost na naše evropské národy a evropskou civilizaci a zbavit nás národní a civilizační identity. Lidé bez identity se lépe ovládají.

V USA i jinde ve světě a dokonce i v naší zemi se po smrti černocha George Floyda šíří neomarxistická hysterie, z které se stává rasismus naruby. Neomarxističtí sluníčkáři ničí a chtějí odstranit sochy takových osobností, jako byli Winston Churchill, zakladatel skautu lord Baden-Powell, Kryštof Kolumbus či Gándhí. Radikálové z hnutí Black lives matter dokonce zdevastovali i pomník jednoho z významných bojovníků proti otrokářství a filantropa Mathiasse Baldwina ve Filadelfii! Sluníčkářští neomarxisté-dekonstruktivisté chtějí podle mě naprosto zničit jakoukoli hrdost na naše evropské národy a evropskou civilizaci a zbavit nás národní a civilizační identity. Lidé bez identity se lépe ovládají.

„Miliony lidí se ve vlastní zemi začaly cítit cizinci. Děsí se populární kultury...jež hlučně opěvuje hédonické hodnoty. Vidí mizet staré svátky a degradaci starých hrdinů. Vidí jak jsou umění a artefakty slavné minulosti odstraňovány z jejich muzeí a jak je nahrazují depresivní, ošklivé… exponáty. Pozorují, jak knihy, které měli v lásce, mizí ze škol…Kultura s níž vyrostli, umírá v zemi v níž vyrostli,“ píše správně americký konzervativní publicista Pat Buchanan.

Podobný postřeh o současném neomarxistické Západu má i spisovatel Benjamin Kuras: „Degradujme své vzdělání, zneuctěme své hrdiny, odstraňme své národní symboly, zrušme svoje národy a nahraďme je prázdnou identitou čehosi abstraktně prázdného, panevropského, všude stejného, vykořeněného z národních tradic, přepisujícího naše dějiny k nepoznání. A při němž nezbude v paměti nic, na co bychom ze svých dějin a svých kultur mohli být hrdí a co by nám stálo za to bránit. …Jediné, co nám zůstalo svaté, je povinnost odsvětit všechno, co kdysi svaté bylo a co by dnes ještě svatostí mohlo zavánět.“

Braňme se rasismu, ale i rasismu naruby. Běloši nejsou podřadná rasa, která by měla být vyhubena. Braňme se zvrácenému sluníčkářskému protibělošskému rasismu. I běloši mají právo na život a právo žít dle svých tradic.

V knize Pohřbívání svobody spisovatel Benjamin Kuras zase uvádí, že University of Wisconsin například zavádí studijní předmět „Problém bělosti“ o tom, jak se má člověk vypořádat s tím, že je běloch a tím pádem patří ke kolonizátorům a utlačovatelům a musí tudíž bílou nadřazenost vymýtit...

Profesor George Ciccariello-Maher zase oznámil, že si přeje „genocidu bělochů“. Na jiných univerzitách byly studentům nabízeny terapie proti psychické újmě, které jim způsobilo zvolení Donalda Trumpa… Podle Kurase nyní existuje především protibělošský rasismus... V knize jsou takových příkladů desítky…

Stažen byl i slavný oscarový film Jih proti severu. Odstraňují se i sochy legendárního generála Roberta E. Lee, který nebyl rasistou, ale bojoval za suverenitu své vlasti – Virginie – proti tyranii Unie.

Někteří fanatici líbají na ulicích nohy černochům, jako by snad oni sami mohli za otroctví. Je vidět, že výplach mozku lidí po desetiletí na Západě funguje. Mimochodem, málo se ví, že otrokářům prodávali černé otroky sami černošští náčelníci. Otroctví provozovali i Arabové a donedávna bylo legální v Saudské Arábii. Otroctví fungovalo ve všech civilizacích, evropská ho zrušila jako první.

A také je zajímavostí, že osvobození černošští otroci v Africe založili stát Libérie, ve kterém ale začali zotročovat africké černochy. V jižanské Konfederaci v Americe existovali i svobodní černoši, kteří vlastnili černé otroky… Média také mlčí o tom, jak jsou nyní v Jihoafrické republice vyvražďování běloši či o útlaku bělochů černošským africkým diktátorem Robertem Mugabem v Zimbabwe.

Ano, žádná osobnost není černobílá. Například kniha Boj o Hrad dobře ukazuje, že třeba Masaryk a Beneš používali ne vždy čisté zákulisní politické metody. To ostatně platí i pro Karla IV. Můžeme mluvit o krutosti Jana Žižky. Leccos lze vyčíst i generálu Pattonovi. Těmto osobnostem ale stavíme pomníky kvůli jejich pozitivním činům. Masarykovi a Benešovi kvůli tomu, že obnovili náš suverénní stát, Karlu IV., protože byl Otcem vlasti a vybudoval silný český stát, Žižkovi, protože bránil naši zemi proti vměšování Němců, Pattonovi, protože osvobodil Plzeň a západní Čechy, Churchillovi, protože porazil nacisty a tak dále a tak dále.

Je zajímavé, že sluníčkáři neodstraňují sochu například Nelsona Mandely. Mandela sympatizoval s komunisty a existuje u něj silné podezření, že používal teroristické metody a měl blízko k protibělošskému rasismu… Něco podobného můžeme vidět u Jásira Arafata, který byl teroristou, ale obdržel Nobelovu cenu míru...

Po dobu dvaceti let před zvolením prezidentem USA nositel Nobely ceny míru Barack Obama v Chicagu pravidelně navštěvoval bohoslužby v černošském megakostele Trinity United Church, v němž kázal pastor Jeremiah Wright. Ten Obamu a jeho manželku rovněž oddal, stejně jako i pokřtil jejich dvě dcery. Vztahy mezi reverendem Wrightem a manžely Obamovými byly vřelé. Pastor Wright byl však zároveň rasistickým, demagogickým extremistou, který nenáviděl bělochy a Spojené státy…

Je podle mě evidentní, že sluníčkáři aplikuji dvojí metr. Musíme bránit své tradice i naše osobnosti, i když nebyly vždy ve všem úplně svaté…