Učení černých Američanů nenávidět bílé Američany má své výsledky
Autor: Paul Craig Roberts | Publikováno: 09.01.2021 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Jak jsem již mnoho let zdůrazňoval, bílí liberálové současně poukazovali na přednosti rozmanité multikulturní společnosti a zároveň učili černochy nenávidět bělochy.  Je zřejmé, že bílí liberálové nejsou příliš chytří a nejsou schopni pochopit rozpor ve svém postavení.

Jak jsem již mnoho let zdůrazňoval, bílí liberálové současně poukazovali na přednosti rozmanité multikulturní společnosti a zároveň učili černochy nenávidět bělochy.  Je zřejmé, že bílí liberálové nejsou příliš chytří a nejsou schopni pochopit rozpor ve svém postavení.

Paul Craig Roberts, americký publicista

 

 

Jared Taylor při neopatrném používání jazyka nahrazuje „my“ bělošskými liberály, ale na současných příkladech úspěšně ilustruje důsledky výuky černých Američanů nenávidět bělošské Američany, píše Paul Craig v komentáři..  

 

Samozřejmě ne všichni černošští Američané podlehli propagandě bílých liberálů, ale rostoucí rasové útoky černých Američanů na bílé Američany naznačují, že nenávist k bílým lidíem kterou liberálové učí černochy, roste.

 

Jared Taylor vysvětluje, že mnoho bílých Američanů trpí smrtícími následky bílých liberálů, kteří učí černé Američany nenávidět bílé lidi.   Například černoch Tamar Bishop zbil bílou ženu do krve a do bezvědomí, zlomil jí nos a vyrazil zuby a poté ji znásilnil.   Vysvětlil: „Byla to bílá dívka. Zasloužila si to, protože my menšiny jsme prošli otroctvím. “   Bílí liberálové napumpovali Jayvona Hatchetta takovou  nenávisti, že náhodně zavraždil bělocha a poté i svého bílého spoluvězně.

 

„Americká společnost říká černochům ode dne jejich narození, že jsou stejně chytří a pracovití jako běloši, a že jsou chudší a je pravděpodobnější, že budou ve vězení jen proto, že je běloši rozdrtí."

 

Muž na cestě do Bílého domu říká, že „vykořenění systémového rasismu je morální povinností naší doby“.

 

„Jak ti můžeme pomoci, ale přitom bez nenávisti k bělochům, když ti všichni - od prezidenta dolů - řeknou, že běloši tě podvádějí a každý den ti ubližují." Bílí lidé proti vám páchají násilí už jen tím, že mlčí. Podívej: bílí lidé dokonce přiznávají, že to dělají. A je tu projekt 1619, obrovská kampaň New York Times, aby se otroctví a černé utrpení staly ústředním prvkem amerických dějin. Americká historie není nic jiného než otroctví, Jim Crow, lynčování a bílá nadvláda.

 

„Kdyby naši vládci souhlasili s tím, že  nás černoši nenávidí,  nemohli by přijít s lepším plánem. A fungovalo by to. “