Evropský soud pro lidská práva pokutuje Rumunsko za upírání práv trans-genderům
Autor: odjinud | Publikováno: 01.02.2021 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Evropský soud pro lidská práva (ECHR) ve svém úterním rozhodnutí Rumunsko odsoudil, když shledal, že v zemi neexistuje pro trans-genderové lidi žádná administrativní procedura, aby změnili svá osobní data, jako je křesní jméno, pohlaví nebo první číslici na občanském průkazu.

Rumunská Pravoslavná církev se rozhodně staví proti trans-genderové školní výuce a jejímu propagování v zemi, ale jak rumunské, tak evropské soudy rozhodují proti vládním politikám.

 

Evropský soud pro lidská práva (ECHR) ve svém rozhodnutí Rumunsko odsoudil, když shledal, že v zemi neexistuje pro trans-genderové lidi žádná administrativní procedura, aby změnili svá osobní data, jako je křesní jméno, pohlaví nebo první číslici na občanském průkazu.

Zemi před ECHR žalovali dva trans-genderoví muži. Podle soudu rumunský právní systém porušuje Článek 8 Evropské konvence o lidských právech. Prohlášení Bukurešťské asociaci za práva LGBT lidí, ACCEPT, uvádí, že právní změna pohlaví je v rumunském právním systému velice obtížná.

Nastaly i případy, kdy soudci trans-genderovým lidem nařídili podstoupit chirurgickou operaci. Podle ACCEPT v Rumunsku mezi lety 2006 až 2017 dosáhlo změny pohlaví ve svých osobních dokumentech pouhých 48 trans-genderových lidí.

Až dosud bylo možné najmout si právníka a žalovat odpovídající obec. Během soudního řízení museli předkládat dokumenty, opatřovat si svědky a v některých případech museli podstoupit forenzní lékařské vyšetření.

Ve 32 případech jim navíc soud nařídil, aby podstoupili chirurgickou operaci, kdy takové úkony se v současnosti v Rumunsku neprovádí bezpečně. Podle ACCEPT soudy nařizováním operace porušují právo na soukromí trans-genderových lidí. Podle ACCEPT jsou v Rumunsku nutné postupy správních řízení, při kterých se údaje o pohlaví mohou v osobních dokumentech změnit na základě prohlášení žádajícího. Rumunsko musí oběma žalujícím zaplatit celkem 15 000 € za morální újmu, 9 755 € nákladů řízení a 1 153 € odškodnění za finanční ztrátu.

 

Rumunsko je jednou z nábožensky nejvíce založených zemí Evropy, kdy 92,3 procenta obyvatel představují křesťané a velká většina z nich (81 procent) patří k Rumunské pravoslavné církvi, která se rozhodně proti globálním LGBT trendům staví. Loni v červnu přijalo Rumunsko zákon zakazující „činnosti zaměřené na šíření teorie nebo názorů genderové identity“ ve vzdělávacích institucích. Ale v prosinci tento zákon Ústavní soud zrušil rozsudkem, podle kterého tento porušuje mezinárodní závazky Rumunska o lidských právech.

Náhledový obrázek: Bukurešťský pochod hrdosti roku 2019.

January 21, 2021

editor:REMIX NEWS

author:DÉNES ALBERT

www.reformy.cz