Počet potratů v Česku stoupá
Autor: Redakce | Publikováno: 10.04.2009 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) zveřejnil statistiku umělých potratů za rok 2008. Celkový počet umělých potratů za rok 2008 je 25760, tj. denně jde o 70,6 dítěte. V průvodní zprávě ÚZISu stojí: "Celkový počet potratů se oproti roku 2007 zvýšil o 529 případů a dosáhl hodnoty 41 446. Dochází tedy k zastavení dlouhodobého trendu snižování počtu potratů, který byl v České republice pozorován již od počátku 90. let.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) zveřejnil statistiku umělých potratů za rok 2008.

Celkový počet umělých potratů za rok 2008 je 25760, tj. denně jde o 70,6 dítěte.
 
V průvodní zprávě ÚZISu stojí: "Celkový počet potratů se oproti roku 2007 zvýšil o 529 případů a dosáhl hodnoty 41 446. Dochází tedy k zastavení dlouhodobého trendu snižování počtu potratů, který byl v České republice pozorován již od počátku 90. let. Počet umělých přerušení těhotenství se oproti roku 2007 zvýšil o 346 případů, nepatrně se zvýšil také jejich podíl na celkovém počtu potratů (62,15 %).
 
Na potraty samovolné připadá 34,44 %, jejich počet se zvýšil o 171 případů. Zbývající více než tři procenta tvoří mimoděložní těhotenství, nárůst o 12 případů. Počet takzvaných "ostatních" potratů, což jsou především potraty nelegální, se každoročně výrazně liší. Například v roce 2003 jich bylo 58 a v roce 2008 žádný. Obecně se jejich počet ale pohybuje v řádu maximálně několika desítek."
 
Podrobnější informace: http://prolife.cz/?a=34&id=78
7.4.2009, ÚZIS, http://www.uzis.cz/download_file.php?file=3517
 
 
7. týden
7. týden
8. týden
8. týden
8. týden
8. týden
8. týden
8. týden
8. týden
8. týden
8. týden
10. týden
Foto: © Copyright The Center for Bio-Ethical Reform
10. týden
10. týden
10. týden
11. týden
11. týden
11. týden
24. týden - legální z genetických důvodů
24. týden - legální z genetických důvodů
24. týden - legální z genetických důvodů
24. týden - legální