Mají Američané budoucnost?
Autor: Paul Craig Roberts | Publikováno: 12.11.2021 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Běloši mohou vzdorovat bojkotem produktů všech zaměstnavatelů, kteří nařizují očkování, vyhýbáním se zboží a službám produkovaným americkými firmami v zahraničí, opouštěním veřejných škol, odmítáním darů univerzitám, tím, že nikdy nebudou volit demokraty, tím, že opustí noviny, televizi a NPR,  že budou využívat pouze lékaře v soukromé praxi a budou sponzorovat pouze lokálně vlastněné podniky. Obchodní řetězce, národní bankovnictví a online nakupování udělaly mnoho pro zničení finanční nezávislosti obyvatelstva. Republikáni mají k dokonalosti daleko, ale nejsou proti bílým. Pokud chtějí bílí Američané přežít, musí přestat podporovat své nepřátele.

Ano, ale ne dobrou, píše americký publicista Paul Craig Roberts v komentáři.

Paul Craig Roberts, americký publicista

 

Za prvé, pro Američany je velmi obtížné získat nějaké přesné informace. Demokracie nemůže přežít, když jsou média továrnou na lži sloužící tajným programům a politici jsou služebníky zvláštních zájmů, které jim poskytují volební fondy. Nejenom, že schopnost Kongresu zastupovat lid je ohrožena vlivem zvláštních zájmů, ale Kongres se také vzdal pravomoci výkonných regulačních agentur a soudnictví. Když je zástupci lidu nemohou zastupovat, lid nemá žádnou ochranu.

 

Neexistuje ani právní stát, ani ústava, kdy se prezident (George W. Bush) může obejít bez habeas corpus a držet americké občany na neomezenou dobu bez řádného soudního řízení a prezident (Obama) může popravovat americké občany pouze na základě podezření bez řádného procesu.. Žádný prezident nebyl obžalován a žádný soud ani advokátní komora se nezabývala nezákonným a protiústavním výkonem moci dvěma americkými prezidenty, jako by to byli nezodpovědní diktátoři.

 

Varoval jsem v té době, že bude hůře, a také se stalo. Dnes si dokonce i starostové myslí, že jsou diktátoři, stejně jako správci univerzit a nemocnic a zaměstnavatelé, kteří chrlí příkazy k očkování proti Covidu v rozporu s norimberskými zákony. Podle norimberských zákonů je očkování lékařským zákrokem a vyžaduje informovaný souhlas. Navíc podle ústavy USA musí zákony pocházet ze zákonodárných sborů, nikoli z prohlášení starostů a soukromých zaměstnavatelů. Víme, že vedení země ztratilo respekt k právnímu státu, když zaměstnavatelé a úředníci výkonné moci vydávají zákony a soudci toto porušení zákonodárné pravomoci akceptují. Mandáty Covid ukazují, že respekt k právnímu státu již ve Spojených státech mimo Floridu a Texas neexistuje.

 

Scéna je také neutěšená na ekonomické frontě. Offshoring tolika výrobních a jiných pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou připravil Američany o stabilní zaměstnání, příjmy střední třídy a města a státy o daňový základ. Přemístění pracovních míst bylo nesmyslné, akt deindustrializace přivedl USA na cestu do třetího světa. Když země vyrábí zboží a služby v zahraničí za účelem prodeje doma, zboží a služby vstupují jako dovoz a zhoršují obchodní deficit. Nyní je tato neomluvitelná chyba umocněna návalem robotiky, která dále devastuje pracovní příležitosti. Stroje nenakupují zboží a služby a tím snižují agregátní poptávku v ekonomice, což znamená klesající, nikoli rostoucí HDP.

 

Bezmyšlenkovité uzamčení Covid narušilo dodavatelské řetězce, což vedlo ke zvýšení cen. Hlupáci, jako je guvernér Kalifornie, tento problém umocnili ekologickými nařízeními, která zabraňují polovině americké flotily nákladních vozidel vjet do Kalifornie, což má za následek, že se v přístavech hromadí lodě čekající na místo k vyložení.

 

Vojensky USA ztrácejí zkušené důstojníky a vysoce vycvičený personál, který je příliš inteligentní a vědomý na to, aby se podrobil smrtelnému úderu. Mnoho z těch, kteří jsou donuceni nekompetentním vojenským velením vybraným pro levicové ideologické účely, utrpí zranění a smrt, což dále zdecimuje uniformované. Mezitím stejní neschopní generálové a ministr obrany vydávají stále provokativnější hrozby Rusku a Číně. Debilní Bidenův režim ve skutečnosti zvažuje vyslání amerických vojáků na Tchaj-wan a přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO. Číňané a Rusové to nepřijmou. S naší rozbitou a demoralizovanou armádou je jedinou možností Washingtonu válka nukleární.

Demoralizováni jsou nejen vojáci, ale i policisté, hasiči, lékaři a zdravotní sestry. Očkovací mandáty způsobují nedostatek zdravotnického personálu. Sestry a lékaři, kteří viděli účinek „vakcíny“ na pacientech, nechtějí nebezpečnou vakcínu a raději se vzdávají své práce, než aby podstupovali riziko spojené s „vakcínou“.

 

 

 

Obecněji řečeno, celá bílá populace je demoralizovaná. Veřejné školské systémy a univerzity indoktrinují své děti proti nim samotným, jejich rodičům, bílé rase a západní kultuře a úspěchům. Dětem se říká, že běloši jsou rasisté, kteří utlačují barevné lidi. Navíc se děti učí, že existuje nekonečně mnoho pohlaví a že si mohou vybrat, jaké pohlaví chtějí být, bez ohledu na to, jak je příroda vytvořila. Názor, že pohlaví není biologicky determinováno, je nyní hlavním pilířem veřejného školství. Kromě jiných hrůz vedla tato falešná doktrína k tomu, že muži měli přístup na ženské toalety, kde se ve veřejných školách dopouštěli znásilnění. Rodiče, kteří si stěžují na schůzích školní rady, jsou biti policií a zatčeni.

 

Nelze jasněji vysvětlit, že bílí lidé, jejich práva, kultura, historie a úspěchy jsou pod plným útokem jejich vlastní vlády a vlastních školských systémů. Tento pocit bezmoci spolu s klesajícími pracovními příležitostmi a příjmy, rostoucími cenami, překračováním hranic a neschopností napravit situaci volbami dává jasně najevo, že bílým Američanům byla jejich země odebrána.

 

Jak to dostanou zpět? Demokraté používají otevřené hranice k transportu imigrantů-vetřelců do rudých států, aby je proměnili v modré státy. To je důvod, proč demokraté a generální prokurátor Biden prohlašují požadavek mít průkaz totožnosti pro hlasování za porušení zákonů o občanských právech. Demokraté hodlají využít imigraci z třetího světa k získání vlády jedné strany.

 

Tváří v tvář revoluci shůry by američtí běloši mohli čelit násilné revoluci, pokud by měli vůdce a schopnost organizovat se, což je obtížné kvůli schopnosti FBI infiltrovat se a kádrovat, jak ilustruje „Trumpovo povstání“ a stíhání.

 

Navíc proces svržení bílé Ameriky byl pozvolný, jako pomalé vaření žáby. Obraz bílé země se prostě maže. Můžete to vidět všude – ve filmech, v literatuře, v propagacích, v reklamách. Jak často vidíte v reklamě bílého muže nebo bílou rodinu? Všimli jste si, že bílé ženy v reklamách mají stále tmavší opálení? I ony postupně mizí, protože procházejí svou barevnou proměnou.

 

Útok na bělost je organizovaný, nikoli náhodný, a musí mít souhlas bílých elit. Jak tedy lidé přežijí, když proti nim stojí jejich vlastní elita?

 

Bylo to těžké rozhodnutí vysvětlit nelehkou situaci. Lidé se však mohou postavit výzvám, místo aby jimi byli demoralizováni. Pokud lidé chápou svou situaci, mohou se pokusit zachránit sami sebe. Jinak jsou ztraceni.

 

Běloši mohou vzdorovat bojkotem produktů všech zaměstnavatelů, kteří nařizují očkování, vyhýbáním se zboží a službám produkovaným americkými firmami v zahraničí, opouštěním veřejných škol, odmítáním darů univerzitám, tím, že nikdy nebudou volit demokraty, tím, že opustí noviny, televizi a NPR,  že budou využívat pouze lékaře v soukromé praxi a budou sponzorovat pouze lokálně vlastněné podniky. Obchodní řetězce, národní bankovnictví a online nakupování udělaly mnoho pro zničení finanční nezávislosti obyvatelstva. Republikáni mají k dokonalosti daleko, ale nejsou proti bílým.

Pokud chtějí bílí Američané přežít, musí přestat podporovat své nepřátele.