Komunistický řezník ze Španělska – Doctor horroris causa
Autor: Filip Vurm | Publikováno: 07.11.2005 | Rubrika: Svět
Ilustrace
20. října obdržel bývalý generální tajemník Komunistické strany Španělska Santiago Carrillo titul Doctor honoris causa na Universidad Autonóma de Madrid, kde je v této době autor článku na studijním pobytu.Ceremonie se neobešla bez incidentů.

20.října obdržel bývalý generální tajemník Komunistické strany Španělska Santiago Carrillo titul Doctor honoris causa na Universidad Autonóma de Madrid, kde je v této době autor článku na studijním pobytu. Ceremonie se neobešla bez incidentů. Podle informací z medií měla průběh akce narušit skupina asi 20 mladíků, kteří měli komunistickému funkcionáři hlasitě připomínat jeho podíl na zvěrstvech španělské občanské války. Právě kvůli této skutečnosti mu zdejší pravicový tisk Carillovi začal přezdívat Doctor horroris causa či „Řezník z Paracuellas“. Rovněž se spekulovalo o politické motivaci tohoto aktu a o stycích rektora univerzity s nynějším socialistickým kabinetem. K pochopení celého problému je však třeba vrátit se do minulosti.

Santiago Carrillo se narodil v roce 1915 v rodině socialistického aktivisty. V r. 1923 se přestěhoval s rodiči do Madridu.Zde začal pracovat v tiskárně novin El Socialista, tiskovém orgánu PSOE (Partido Socialista Obrero de Espaňa - Socialistická dělnická strana Španělska). Ve stejnou dobu vstoupil do Juventudes Socialistas (Socialistická mládež), v jejíž strukturách rychle stoupal. V r. 1934 byl zvolen do ústředí této organizace. Ve své nové funkci se podílel na povstání levicových stran, anarchistů a katalánských nacionalistů v říjnu 1934, jehož důvodem se stal vstup pravicové strany CEDA (Konfederación Espaňola de Dedrechas Autonómas)do vlády. Tato strana získala ve volbách v r. 1933 největší počet hlasů.Carillo byl kvůli své činnosti zatčen a uvězněn. Amnestován byl až v roce 1936 po vítězství Lidové fronty(Frente Popular) ve volbách. V Lidové frontě byly zastoupeny levicové strany, mj. PCE (Partido Comunista de Espaňa-Komunistická strana Španělska). Její postoj ovšem určovala změna postoje Kominterny po VII. sjezdu v r. 1935. Na něm byla dřívější politika konfrontace s umírněnými socialistickými stranami změněna ve prospěch vytváření antifašistických koalic “všech pokrokových sil“. V rámci této strategie byly ve Španělsku sjednoceny socialistické a komunistické mládežnické organizace do Juventudes Socialistas Unificadas (Sjednocená socialistická mládež). Na této fúzi se aktivně podílel i mladý Carrillo a brzy se stal generálním tajemníkem této nově vzniklé organizace.Po vojenském povstání 18.7.1936, z něhož vzešla španělská občanská válka, vstoupil do PCE . Tato strana v průběhu konfliktu nabývala na významu, v čemž jí pomáhaly sovětské zbrojní dodávky a morální podpora republikánské vládě. Komunistům se povedlo postupně ovládat klíčové posty ve vládě, bezpečnostním aparátu a armádě. Když se republikánský kabinet přesunul kvůli válečnému ohrožení z Madridu do Valencie, byla ve španělské metropoli vytvořena Junta de Defensa de Madrid (Výbor obrany Madridu).V jejím čele stanul komunistický exponent generál Miaja a funkci Komisaře veřejného pořádku obsadil Carrillo.Právě k působení v této funkci se váže nejtemnější kapitola jeho života.

Do Carrillových kompetencí spadal boj proti tz. Páté koloně, tedy vnitřnímu nepříteli a on sám měl o tom boji jasné představy:“Pátá kolona bude rozdrcena a její zbytky, které zůstávají přítomny v Madridu jsou pronásledovány a zaháněny do úzkých podle zákona, podle norem spravedlnosti, ale především se vší nutnou rozhodností“(P.Moa, Los mitos de la guerra civil, s.334).V rámci této kampaně došlo k hromadným popravám vězňů, z nichž se většina odehrála v Paracuellos de Jarama. Odhady jejich počtu se různí, je však pravděpodobné, že jich bylo nejméně 2 000 (P.Moa, tamtéž, s.334).

Spory o autorství tohoto masakru pokračují dodnes, stejně jako o velké části událostí španělské občanské války.Je však jisté, že je prováděly složky Výboru obrany Madridu a Carrilo byl jeho komisařem veřejného pořádku. On sám svou vinu popírá a za původce poprav označuje Sověty, kteří v té době měli v Madridu značný vliv.S největší pravděpodobností se však jednalo o operaci na niž dohlížela NKVD, ale provedena byla španělskými orgány.Carrillův podíl tedy popřít nelze.

Ten v r. 1939, kdy bylo zřejmé, že občanskou válku vyhrály vojska generála Franka, odešel do exilu, ve kterém strávil 38 let.Pobýval v celé řadě zemí SSSR, USA, Mexiko, Kuba, a zejména ve Francii. V r. 1960 byl zvolen generálním tajemníkem PCE a tuto funkci zastával až do r. 1982.V průběhu let u něj došlo k určitému ideologickému střízlivění a postupnému odklonu od prosovětské orientace.Kriticky se postavil sovětské invazi do Československa v r. 1968 a stal se čelným ideologem alternativního západoevropského pojetí komunismu, tzv. eurokomunismu. V r. 1974 se podílel na zformovaní orgánu protifrankistické opozice Junta Democratica.Do Španělska se vrátil tajně v r. 1977, byl na kratší dobu zadržen a po jeho propuštění došlo k legalizaci PCE. Důležitým faktorem bylo uznání nově zavedeného demokratického režimu, osoby krále a státní vlajky Carrillovou stranou. V následných volbách nezískala PCE výraznější pozice a v důsledku toho Carrillo odstoupil z vedení strany. Během 8O let probíhali uvnitř PCE frakční boje, v nichž byly stoupenci bývalého generálního tajemníka poraženi.Carrilo v r. 1985 stranu opustil a založil novou politickou formaci PTE-UC (Partido de los Trabajadores de Espaňa- Unidad Comunista – Dělnická strana Španělska-Komunistická jednota). Tato strana se však ve volbách neuspěla a v r. 1991 se začlenila do PSOE. Carrillo zakončil svou politickou dráhu tam, kde jí začal.

Je možné, že titul Doctor honoris causa byl oceněním umírněného a pragmatického postoje, který Carrillo zaujal v období přechodu Španělska k demokracii, jeho činnost za občanské války by však rozhodně neměla být zapomenuta.

Filip Vurm
korespondent EUportalu.cz ve Španělsku