V Litvě roste odpor proti homosexualismu
Autor: Redakce | Publikováno: 27.07.2009 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Na Litvě v posledních letech vzrůstá odpor proti propagaci sodomie, jež do země přichází z ústředí Evropské unie – tak v roce 2007 kaunaští řidiči městského dopravního podniku odmítli jezdit s trolejbusy polepenými reklamami sodomitských organizací a vynutili si jejich odstranění a v letech 2007 a 2008 byly v obou největších litevských městech, Vilniusu a Kaunasu, zakázány manifestační pochody sodomitů. Všechny tyto perverzní akce měly probíhat s finanční podporou Evropské unie.

 

Litva – Litevský parlament 16. června drtivou většinou hlasů přijal zákon o ochraně nezletilých, který mimo jiné zakazuje veškerou reklamu homosexuálních, bisexuálních a polygamických vztahů. Podle tohoto zákona totiž každá veřejná informace, jež může být pokládána za reklamu takovýchto vztahů, má negativní vliv na duševní zdraví, jakož i na tělesný, intelektuální a morální vývoj dítěte.
 
Na Litvě v posledních letech vzrůstá odpor proti propagaci sodomie, jež do země přichází z ústředí Evropské unie – tak v roce 2007 kaunaští řidiči městského dopravního podniku odmítli jezdit s trolejbusy polepenými reklamami sodomitských organizací a vynutili si jejich odstranění a v letech 2007 a 2008 byly v obou největších litevských městech, Vilniusu a Kaunasu, zakázány manifestační pochody sodomitů.
 
Všechny tyto perverzní akce měly probíhat s finanční podporou Evropské unie. Bezprostředním podnětem k přijetí zákona byl pak pokus zavést v litevských mateřských školkách četbu knihy nizozemské autorky Lindy de Haanové Král a král, popisující sodomitský vztah dvou pohádkových princů.
 
Přijatý zákon, který ještě musí podepsat prezident, sice nestanoví žádné sankce za jeho překročení, přesto však zabrání přinejmenším tomu, aby se masivní propagace sodomie valila na litevské děti ze státních institucí a „veřejnoprávních“ sdělovacích prostředků. Litevským zákonem se chtějí inspirovat i polští zákonodárci, kteří hodlají v polském parlamentu prosadit zákon obdobného znění.

 

 

www.tedeum.cz