Až budou homosexuálové napichováni muslimy na kůly, budou ještě s láskou vzpomínat na pravičáky
Autor: LP | Publikováno: 08.09.2009 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Neomarxistická nová levice (multikulturalisté, feministé, genderisté, homosexualisté, političtí korektčíci…) si neuvědomuje, že podporou multikulturalismu, tedy podporou hodnot invazivních kultur imigrantů a potlačováním hodnot Západní civilizace, připravuje nastolení teokratického práva šáría, které zasadí ránu z milosti dekadentní postmoderní postZápadní postcivilizaci a všechny novou levicí hýčkané „menšiny“, jako jsou homosexuálové, feministky atd., se budou mít pod vládou islámu o dost hůře (nebo se nebudou mít vůbec).

 

Až povládne v Evropě islám, homosexuálové a feministky budou ještě s láskou vzpomínat na nás pravičáky, konzervativce, reakcionáře a „xenofoby“, protože my bychom jim na rozdíl od muslimů zaručili klasicky liberální občanské svobody. Až ovládne Evropu islám a jako politicky-právní konstituční systém bude ustaveno právo šária, které bude homosexuály posílat na smrt a z žen učiní podřadné bytosti, které může jejich muž kdykoli zmlátit, bude již pro ně pozdě.
 
Neomarxistická nová levice (multikulturalisté, feministé, genderisté, homosexualisté, političtí korektčíci…) si neuvědomuje, že podporou multikulturalismu, tedy podporou hodnot invazivních kultur imigrantů a potlačováním hodnot Západní civilizace, připravuje nastolení teokratického práva šáría, které zasadí ránu z milosti dekadentní postmoderní postZápadní postcivilizaci a všechny novou levicí hýčkané „menšiny“, jako jsou homosexuálové, feministky atd., se budou mít pod vládou islámu o dost hůře (nebo se nebudou mít vůbec).
 
Neomarxisté si rovněž neuvědomují, že svým rozvracením klasické Západní rodiny spojeným s úbytkem populace Západu tuto demografickou a civilizační přeměnu urychlují. Vraždou Západu levičáci zároveň uskutečňují sebevraždu jimi milovaného postZápadu.
 
Muslimů v Evropě jak díky imigraci, tak i díky natalitě imigrantů kvapem přibývá a už i oficiální politicky korektní média potvrzují, že ve státech západní Evropy muslimové nejpozději do 40 let získají většinu. To vše díky politicky korektní a multikulturní otevřené imigrační politice.
 
Muslimové pak ani nepotřebují k rozšíření dar al islám nějaký džihád či teroristické útoky. Díky nárůstu muslimských voličů zavedou prostřednictvím demokratických voleb právo šáría jako oficiální konstituční rámec státu (podobně jako se NSDAP as KSČ chopily demokratickými volbami moci). Místo Evropské unie zde bude Unie evropských emirátů či Svaz evropských islámských republik (Což je také důvod proč by státy středovýchodní Evropy měly EU co nejdříve opustit a chránit své hranice – EU totiž zavádí společnou imigrační politiku a západní státy se třeba budou snažit části svých imigrantů zbavit. A až budou ovládnuty muslimy, ti sem vpustí další své bratry. Ostatně však soudím, že EU čili Eurábia proto musí být zničena).
 
Nová levice tedy podřezává sama větev své vlastní postcivilizaci. Všechny feministické a homosexualistické „výdobytky“, jako jsou kvóty pro ženy, registrované partnerství, homosexuální a feministická propaganda ve školách, jsou již jen labutí písní postcivilizace, která bude nahrazena něčím radikálně odlišným. Postcivilizace se dlouhodobě nemůže udržet. Jednoduše vymře, protože opouští klasické tradiční rodinné hodnoty, které jsou zárukou udržení populace a s ní i civilizačních hodnot. Stará evropská populace vymírá. Nová muslimská populace si sem prostě jednoduše přenese svou vlastní civilizaci ze severní Afriky a Asie a evropská minorita se jí bude muset podřídit.
 
Právo šáría, oficiální muslimský právní systém, o jehož nastolení musí z definice své víry usilovat každý muslim, totiž ukládá za homosexualitu smrt, za odpadení od muslimské víry smrt, ženy jsou de facto majektem manžela, ten je může bít a může se s nimi kdykoli rozvést. Ateisté v takovémto systému nebudou mít žádná práva a mohou být de facto rovněž legálně zabíjeni. Křesťané, židé, hinduisté a (zoroastriánci) jsou dle šáríi sice podřadným obyvatelstvem, ale pokud se podřídí nadvládě islámského státu a platí daň z hlavy, mohou ve skrytu vyznávat své náboženství a přežít.
 
Konzervativec si pak jen škodolibě řekne: máte, co jste chtěli, já to jako křesťan už nějak překlepu, ale vy, homosexuálové, kteří jste úředně registrovaní, budete naraženi na kůly – onou inkriminovanou částí těla (jak se běžně děje v islámských zemích, kde platí právo šáría). Muslimové si prostě jen vezmou seznamy státem registrovaných homosexuálních osob a vykonají exekuce.
 
Já si mezitím jako křesťan budu někde v skrytu tu svojí whisky (i whiskey) pít a na rozdíl od vás, nebudu na krku laso mít… Jsem ochoten bránit Západní civilizaci, ale proč si mám nechat dělat vrásky  kvůli nějaké odporné postZápadní postcivilizaci a kvůli vyznavačům anální penetrace…
 
Myslím, že rozumné feministky a rozumní homosexuálové (jako třeba Pym Fortuyn či Ayan Hirsi Ali) by s konzervativci mohli uzavřít rozumnou Dohodu o záchraně Západní, nikoli postZápadní civilizace (případně posléze i Modré, nikoli Zelené planety): My, feministky, budeme dokonale uspokojené s klasicky liberálními svobodami z 19. století, nebudeme požadovat kvóty do parlamentu, do zaměstnání a nebudeme požadovat oficiální výchovu k feminismu, genderismu a homosexualismu a dalším idejím neomarxistické nové levice na všech úrovních škol. Nebudeme svými šílenými návrhy rozvracet klasickou Západní rodinu, která prostřednictvím zplozených dětí s budoucím volebním právem zachová klasické Západní liberální svobody. Podpoříme proto rovněž i zákaz zabíjení nenarozených dětí – potratů. Nebudeme podporovat pozitivní diskriminaci. My, homosexuálové, nebudeme požadovat manželství, registrované partnerství, adopci dětí a veřejné uznání našeho deviantního způsobu života a svou úchylku budeme udržovat ve svém soukromí. Nebudeme pořádat gay parády a nebudeme vystavovat své odhalené zadnice na veřejnosti. Nebudeme požadovat antidiskriminační legislativu a nepovedeme džihád proti křesťanským církvím.
 
My, konzervativci, pravičáci, reakcionáři a „xenofobové“ se feministickám a homosexuálům zaručujeme, že jim zachováme jejich klasicky liberální svobody. Tedy, že ženy se budou moci vdávat dle svého uvážení, volit své povolání dle oboustranné dohody se zaměstnavatelem, že budou moci vlastnit majetek, že nebude legální, aby je muži a manželé mlátili atd. Homosexuálům zaručujeme, že nebudou trestáni za svůj odporný homosexuální styk, pokud ho budou provádět v soukromí. Přistoupíme k zastavení neZápadní imigrace do evropských zemí a imigranté, kteří se nebudou chtít asimilovat, budou vyhoštěni do zemí svého původu. V případě napadení naší vlasti a Západní civilizace nasadíme k její obraně a k obraně svých a vašich (tedy našich) svobod své životy.     
 
To je myslím dobrý návrh rozumného modu vivendi a pro ustavení koaliční vlády Západní spásy. Tak co novolevičáci, homosexuálové a feministky, příjmete náš návrh dobré vůle na záchranu Západní civilizace, nebo si raději necháte ještě na pár let svou postcivilizaci a zanedlouho pak budete žít či umírat pod bičem islámu?