Odpůrci potratů jsou proti Lisabonské smlouvě
Autor: Redakce | Publikováno: 15.09.2009 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Hnutí Pro život ČR hájící právo na život člověka od početí do přirozené smrti se staví odmítavě k Lisabonské smlouvě. Domnívá se, že ta prostřednictvím Charty základních práv EU otevírá možnost, aby Brusel plošně reguloval citlivé etické normy týkající se potratů a eutanazie a upřel toto právo národním státům a národním parlamentům.

Hnutí Pro život ČR se vyslovuje proti Lisabonské smlouvě

Hnutí Pro život ČR hájící právo na život člověka od početí do přirozené smrti se staví odmítavě k Lisabonské smlouvě. Domnívá se, že ta prostřednictvím Charty základních práv EU otevírá možnost, aby Brusel plošně reguloval citlivé etické normy týkající se potratů a eutanazie a upřel toto právo národním státům a národním parlamentům. V Chartě práv se sice tento bod výslovně nezmiňuje, ale Evropský soudní dvůr v rámci extenzivního výkladu charty a svého následného judikátu může "právo na potrat" nebo "právo na eutanazii" de facto uzákonit pro celou Evropskou unii.

Tuto obavu sdílí Hnutí Pro život ČR společně s irskými organizacemi a vyjadřuje solidaritu irským občanům v jeho odporu k Lisabonské smlouvě. Hnutí Pro život ČR chce upozornit na to, že takzvané záruky Irsku nemají dostatečnou legislativní váhu, protože mají pouze právně nezávazný, deklaratorní charakter. Pokud Irsko mělo dostat reálné záruky, muselo by to být formou právně závazných protokolů k Lisabonské smlouvě, které by tuto smlouvu novelizovaly. To by si vyžadovalo opakování ratifikace smlouvy ve všech členských státech.

Právě proto, že si Hnutí Pro život ČR uvědomuje, jak velkou roli sehrála otázka ochrany lidského života od početí v irském "Ne Lisabonu", cítí potřebu upozornit nejen irské občany na to, že "záruky" poskytnuté Evropskou radou Irsku jsou bezcenné a právně nezávazné. Irsko tedy rozhoduje nyní jak o budoucnosti své země, tak i o tom, zda celoevropské normy rozšíří možnosti útoků proti lidskému životu v členských zemích Evropské unie včetně České republiky.

 

V této souvislosti upozorňujeme i na shromáždění viz. - http://www.akce-dost.cz/svobodaproirsko.pdf
 

 

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a ve spolupráci s odborníky šířit odborné poznatky o souvisejících tématech.
 

Další informace:
Hnutí Pro život ČR, Zdeňka Rybová, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5
tel.: 736 766 660, zdenka.rybova@prolife.cz, http://prolife.cz