Razie Komise v ČEZu
Autor: Petr Mach | Publikováno: 07.12.2009 | Rubrika: Ekonomika
Ilustrace
V květnu udělila Evropská komise rekordní pokutu 1,06 miliardy euro (27 miliard korun) firmě Intel – za „zločin“, že Intel nabízel slevy výrobcům počítačů na své počítačové čipy. Kdyby komise pokutovala ČEZ, může stát přijít o podstatnou část dividendy a státní rozpočet může skončit v ještě hlubším schodku.

Absurdnost antimonopolní politiky ilustruje tento ekonomický vtip:

(kresba J. Bachora)

 

Inspektoři Evropské komise vtrhli do české soukromé firmy. Je to poprvé, kdy Evropská komise využila tuto svoji pravomoc.

Většina lidí v České republice asi ani netušila, že Evropská komise takovou pravomoc má. „Podniky a sdružení podniků se musí podřídit kontrolám nařízeným na základě rozhodnutí Komise. Komise přijímá taková rozhodnutí po konzultaci s orgánem pro hospodářskou soutěž členského státu, na jehož území se má kontrola provést,“ praví Nařízení Evropské komise č. 1 z roku 2003 v článku 20, odst. 4.

Komise může udělovat gigantické pokuty, které vždy v konečném důsledku dopadnou na zákazníky nebo akcionáře pokutované firmy. Komise může vyměřit jednorázovou pokutu až 10% ročního obratu a penále ve výši až 5% obratu firmy denně.

V květnu udělila Evropská komise rekordní pokutu 1,06 miliardy euro (27 miliard korun) firmě Intel – za „zločin“, že Intel nabízel slevy výrobcům počítačů na své počítačové čipy. Kdyby komise pokutovala ČEZ, může stát přijít o podstatnou část dividendy a státní rozpočet může skončit v ještě hlubším schodku.

Celá antitrustová politika je sporná. V rukou EU se ale stává nebezpečným a zneužitelným politicko-obchodním nástrojem v rukou nevolené skupinky byrokratů.