Izrael. EU navrhuje rozdělit Jeruzalém napůl. Neuvěřitelné!
Autor: František Matějka | Publikováno: 04.12.2009 | Rubrika: Blízký východ
Ilustrace
Nesouhlasím s návrhem ministrů zahraničí EU, odsuzuji návrh rozdělit Jeruzalém a stojím za Izraelem. Myslím, že na závěr právě sem patří jedno staré židovské přísloví: "Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám."

Ministři zahraničí Evropské unie příští týden v Bruselu projednají návrh švédského předsednictví na to, jak dosáhnout „pokroku“ v mírových jednáních na Blízkém východě. Chtějí rozdělit Jeruzalém napůl. Tak jsem se na tu "problémovou zemi", která se "neumí mírově dohodnout", podíval.

Z dokumentu už na veřejnost proniklo, že Švédové navrhují, aby se Jeruzalém stal současně hlavním městem Izraele a Palestiny. Respektive aby jeho východní část, kde arabské obyvatelstvo stále - i když už jen těsně - převažuje - byla vyhlášena palestinskou metropolí. Židovský stát zareagoval ostře odmítavě. Pokud prý EU bude na návrhu trvat, ztratí jakoukoliv důvěryhodnost jako nezávislý vyjednavač na Blízkém východě.

Tak něco málo k Izraeli, který si připomenutí zaslouží.

jeruzalem.PNGJméno Izrael již přes 3000 let v běžném i náboženském užití označuje jak židovský národ, tak zemi izraelskou. Podle Bible byl takto pojmenován Jákob po zápase s Bohem. Biblický národ patriarchy Jákoba pak vešel ve známost jako „synové Izraele“ nebo Izraelité. Organizace spojených národů (OSN) přijala 29. listopadu 1947 Plán OSN na rozdělení Palestiny, podle něhož se území mělo rozdělit na arabský a židovský stát a Jeruzalém měl zůstat pod mezinárodní správou OSN.  Židé plán přijali, přestože 75 % území, které jim bylo přiřknuto, byla poušť…

kneset_.PNG1) Dnes je Izrael parlamentní republika s pluralitním politickým systémem a všeobecným rovným volebním právem. Vládu vede premiér a zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament Kneset tvořený 120 poslanci. Ti jsou voleni na základě poměrného volebního systému na čtyřleté volební období. Pokud však parlament odvolá premiéra nebo vládě nevysloví důvěru, je Kneset rozpuštěn předčasně. (Pozn: Zajímavá myšlenka i pro nás, nemyslíte? Třeba by u nás nepadaly vlády tak často, kdyby si byl parlament vědom svého rozpuštění.)


2) Mezi zeměmi Blízkého východu patří Izrael na první místo v indexu lidského rozvoje, svobody tisku a ekonomiky.

3) Izrael nemá psanou ústavu a jeho politický systém je ukotven v jedenácti základních zákonech. Má také trojstupňový soudní systém.

4) Izrael patří k nejvíce ekonomicky a průmyslově rozvinutým zemím jihozápadní Asie. Roku 2007 měl 44. nejvyšší hrubý domácí produkt (HDP), 232,7 miliard dolarů, a 22. nejvyšší HDP na obyvatele v paritě kupní síly, 33 299 dolarů. Na indexu snadnosti podnikání za roky 2006/2007 se umístil na 1. místě v regionu a na 29. místě ve světě. Řada zemí v EU, které teď chtějí rozhodovat o Jeruzalému, má co dohánět. V roce 2007 byl přizván do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která podporuje spolupráci mezi státy, jenž dodržují demokratické principy a mají ekonomiku svobodného trhu. Přes omezené přírodní zdroje se stal Izrael v uplynulých 20 letech z velké části soběstačným, a to především díky intenzivnímu rozvoji zemědělství a průmyslu v oblasti produkce potravin.

5) Izrael má nejvyšší průměrnou délku vzdělání v jihozápadní Asii a společně s Japonskem se umísťuje na druhém místě mezi státy s nejdelší průměrnou dobou vzdělání v Asii. Podle Organizace spojených národů má Izrael největší míru gramotnosti v celé jihozápadní Asii.

"Jeruzalém nemůže být nikdy rozdělen, protože by to konflikt nevyřešilo, ale naopak prohloubilo. Rozdělení kontroly a pravomocí nad městem by přineslo chaos,"

cituje deník Jerusalem Post předsedu parlamentu (Knesetu) Reuvena Rivlina. Vnímám to podobně.


zed_narku.PNGNení to tak dávno, co evropští politici okázale slavili s ohňostroji a před televizními kamerami dvacet let od pádu zdi v Berlíně. A teď mi někdo vysvětlete, kde berou ti samí právo jen pomyslet na rozdělení správy posvátného města napůl... To je opravdu rozdělení města, proti názoru obou stran, které s tím podle vyjádření ve světových médiích nesouhlasí, tou "pomocí"? Nebo prostě jen Izrael někomu šlape na paty a neposlouchá?


 

znak_jerusalem.PNG Nesouhlasím s návrhem ministrů zahraničí EU, odsuzuji návrh rozdělit Jeruzalém a stojím za Izraelem.

Myslím, že na závěr právě sem patří jedno staré židovské přísloví: "Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám."

 

 

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/