Robert Nisbet o rodině a místních komunitách jako základu společnosti
Autor: Redakce | Publikováno: 13.06.2010 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
Konzervativci tvrdí, že rodina, náboženská sdružení a místní společenství nemohou být nazírány jako produkt lidského myšlení a jednání; naopak, ony jednotlivce ve skutečnosti předcházejí, jsou vůči němu prvotní a jsou nepostradatelnou oporou víry a jednání. Odejměte člověku jeho vázanost na společenství a výsledkem bude, že tím nezíská ani svobodu, ani práva, nýbrž podlehne nesnesitelné osamělosti a démonickým strachům a vášním...

"Konzervativci tvrdí, že rodina, náboženská sdružení a místní společenství nemohou být nazírány jako produkt lidského myšlení a jednání; naopak, ony jednotlivce ve skutečnosti předcházejí, jsou vůči němu prvotní a jsou nepostradatelnou oporou víry a jednání. Odejměte člověku jeho vázanost na společenství a výsledkem bude, že tím nezíská ani svobodu, ani práva, nýbrž podlehne nesnesitelné osamělosti a démonickým strachům a vášním. Burkův slavný výrok zní, že společnost je partnerským svazkem zemřelých, právě žijících a dosud nenarozených. Podetněte kořeny společnosti a tradice - a nevyhnutelným důsledkem bude izolace daného pokolení od jeho dědictví, izolace jednotlivce od jeho spoluobčanů a zrod plíživě se roztahující anonymní masy."


(Robert Nisbet, The Quest for Community)