Národní strategie Spojených států pro vítězství v Iráku
Autor: George W. Bush | Publikováno: 16.01.2006 | Rubrika: Svět
Ilustrace
Jsou zde nepřátelé bez svědomí - a není možné před nimi bez boje ustoupit. Kdybychom proti nim nebojovali a neporazili je v Iráku, oni by nebyli nečinní, vraždili by jinde. Strojili by úklady a zabíjeli Američany po celém světě i uvnitř našich hranic. Tím, že se s nimi utkávají v Iráku, odvracejí Američané v uniformách přímou hrozbu americkému lidu. Proti tomuto nepříteli existuje pouze jedna možnost - nikdy neustoupit, nikdy se nevzdat, nepřijmout nic jiného než úplné vítězství.

"Jsou zde nepřátelé bez svědomí - a není možné před nimi bez boje ustoupit. Kdybychom proti nim nebojovali a neporazili je v Iráku, oni by nebyli nečinní, vraždili by jinde. Strojili by úklady a zabíjeli Američany po celém světě i uvnitř našich hranic. Tím, že se s nimi utkávají v Iráku, odvracejí Američané v uniformách přímou hrozbu americkému lidu. Proti tomuto nepříteli existuje pouze jedna možnost - nikdy neustoupit, nikdy se nevzdat, nepřijmout nic jiného než úplné vítězství."

George W. Bush


President Spojených států George W. Bush promluvil dne 30.11.2005 na Námořní akademii Spojených států v Annapolisu, kde představil strategii Spojených států pro vítězství v Iráku. Přinášíme překlad vybraných částí jeho úvodního projevu.

"Náš národ je zapojen do války, která je vedena na mnoha frontách: na ulicích Západních měst, v horách Afghanistánu, na ostrovech v Jihovýchodní Asii i na pobřeží Afriky. V této válce zažijeme ještě mnoho obratů, ale nepřítel musí být poražen na každém bojišti. Teroristé dali jasně najevo, že Irák je hlavní frontou v jejich boji proti lidstvu. Proto musíme i my považovat Irák za hlavní frontu ve válce proti terorismu."

...

"Strategie, vedoucí k vítězství, musí začít porozuměním, kdo je v Iráku naším nepřítelem. Nepřátelé, jímž čelíme, jsou tvořeni kombinací tří skupin: nespokojenci, kteří odmítají nynější situaci v Iráku (rejectionists), Saddámovi věrní a teroristy.

První skupina je z nich největší. Jde povětšinou o Sunnitské Araby, kteří pádem Saddámova režimu pozbyli své privilegované postavení a kteří se proto odmítají smířit s nynějším vývojem v Iráku. Zdaleka ne všichni sunnité však náleží do této skupiny, a z těch, kteří k ní patří, se většina nezapojuje přímo do ozbrojeného boje, spíše mu jen poskytují zázemí a podporu. Mnozí sunnité bojkotovali lednové volby, ale nyní docházejí k názoru, že zůstávání mimo demokratický proces poškozuje jejich zájmy. Dnes už ti, kdo obhajují ozbrojenou opozici jsou stále více izolováni těmi sunnity, kteří se začínají zapojovat do veřejného dění. V referendu o ústavě byli sunnité široce zastoupeni a sunnitské koalice se také formují k blížícím se volbám. Během času bude většina z nich získána k podpoře demokratického Iráku, vedenému federální vládou, která bude dostatečně silná, aby garantovala práva menšin.

Druhou, menší skupinou jsou lidé, loajální k Saddámovu režimu, snící o znovunastolení diktatury. Snaží se život antidemokratický sentiment uvnitř sunnitské komunity, těší se však jen malé podpoře, a proto nemohou zastavit demokratizaci země. Tato skupina ztrácí zázemí a bude postupně oslabována a poražena iráckými bezpečnostními silami.

Třetí skupina je nejmenší, ale nejnebezpečnější a představuje bezprostřední hrozbu. Jde o lidi napojené na Al-Káidu nebo jí inspirované. Jde o teroristy, kteří často přicházejí se zemí jako je Saudská Arábie, Sýrie, Írán, Egypt, Súdán, Jemen i Lybie. Právě tito lidé jsou zodpovědni za většinu atentátů, vražd a řezání hlav rukojmích. Jsou vedeni brutálním teroristou Zarkavím, který je šéfem operací Al-Káidy v Iráku a je podřízen přímo bin Ládinovi.

Jejich cílem je vytlačit americké a spojenecké síly z Iráku a vzniklé vakuum využít jako základnu k utokům na Ameriku, ke svržení umírněných režimů Středního východu a k vytvoření totalitního islamistického imperia rozpínajícího se od Indonesie po Španělsko. Tito teroristé nemají nic společného s iráckým lidem. Jejich cílem je vraždit nevinné a vytvářet chaos a atmosféru strachu a otřást naší vůlí dokončit náš ukol. Neuspějí. Amerika je silná a jejich touha po moci nestačí na universální lidskou touhu po svobodném životě.

Je to nepřítel bez svědomí a tyto lidi není možné přesvědčit a získat. Je třeba je porazit a pobít. Pokud bychom je neporazili v Iráku, vraždili by jinde, jak dokázali v Madridu, Londýně a Ammánu a vraždili by i u nás doma. Proti tomuto nepříteli existuje pouze jedna možnost - nikdy neustoupit, nikdy se nevzdat, nepřijmout nic jiného než úplné vítězství."

...

Porazit takového nepřítele vyžaduje přiměřenou a jasnou strategii a my takovou strategii máme. Jasně definuje, jak se díváme na tuto válku, jak vidíme nepřítele, jak definujeme vítězství a co uděláme, abychom jej dosáhli. Naše strategie je shrnuta v dokumentu "Národní strategie pro vítězství v Iráku", který zde dnes presentuji a který je od dnešního dne přístupný na webu Bílého domu.

"Naše strategie v Iráku má tři složky. Na politické rovině: Víme, že svobodné společnosti jsou mírumilovné společnosti, proto Amerika pomáhá Iráku budovat demokratické instituce, které budou hájit práva všech občanů, získávat a zapojovat ty, kteří se dají přesvědčit k dílu ve prospěch nového Iráku a naopak eliminovat vliv těch, kteří k tomu nejsou ochotni.

Na rovině bezpečnostní: Koaliční jednotky a irácké bezpečnostní síly jsou v neustálé ofensivě a čistí uzemí kontrolovaná teroristy a přenechávají je ve správě iráckých bezpečnostních sil - tak, aby Iráčané sami mohli obnovit a svobodně utvářet své vlastní životy. Koalice se také podílí na budování iráckých bezpečnostních sil tak, aby byly schopny zajistit bezpečnost a převzít odpovědnost za svou zem bez silné zahraniční asistence."

V ekonomické oblasti pomáháme Iráku obnovovat hospodářskou infrastrukturu, reformovat ekonomiku, a dovést je k prosperitě, která zajistí každému Iráčanovi podíl na svobodné a mírové zemi. V tomto úsilí jsme spoluvybudovat Irák jsme zapojili mezinárodní organizace, sousední země a OSN.

...

"Chci dnes zmínit především jeden aspekt naší strategie, a tím je příprava a budování Iráckých bezpečnostních sil.

...

"Příprava jednotek a hlavně jejich velitelských kádrů, aby byly bojeschopné, potřebuje čas a trpělivost. A ten čas a to úsilí za to stojí, vždyť Iráčané i Američané čelí témuž nepříteli. A Bude-li nepřítel poražen v Iráku, budou Američané i doma bezpečnější. Dokud budu vaším vrchním velitelem, Amerika neustoupí atentátníkům a vrahům. Stáhnout jednotky dříve, než ukončí misi, není plánem k vítězství"

...

"Dnes je v boji s teroristy nasazeno 120 iráckých vojenských a policejních praporů. Vojenský prapor má okolo 800 mužů, policejní 350. Po boku koaličních sil již bojuje 80 iráckých praporů, 40 operuje samostatně na vlastních perimetrech, pouze s podporou (leteckou, případně dělostřeleckou) koaličních vojsk. Loňské operace ve Faludži se učastnilo 9 praporů armádních a námořní pěchoty s podporou šesti iráckých praporů, jejichž role byla většinou omezena na držení dobytého prostoru. Nedávná čistící operace v Tal Afar už vypadala jinak. Tu vedlo 11 iráckých praporů s podporou pěti koaličních. Irácké policejní prapory pak zabezpečovaly vyčištěné uzemí a organizovaly rekonstrukci civilní infrastruktury.

V této chvíli kontroluje 30 iráckých praporů vlastní teritoria včetně některých - dříve nebezpečných - čtvrtí Bagdadu. Již jsme Iráčanům předali pod kontrolu 90 čtverečních mil města. Dále jsme iráckým jednotkám předali 20 předsunutých vojenských základen včetně komplexu Saddámova paláce v Tikritu.

Pokrok iráckých bezpečnostních sil je částečně důsledkem toho, že jsme se poučili z předchozí zkušenosti. Po okupaci jsem začali organizovat lehce vyzbrojené civilní bezpečnostní jednotky, které nemohly protivníkovi vzdorovat. Teď, v souladu s iráckou vládou budujeme novou armádou".

"Nyní prodělávají iráčtí rekruti stejný výcvik jako američtí. Ve spolupráci s Iráčany a koaličními spojenci jsme otevřeli vojenské a policejní školy, specializovanou pyrotechnickou školu a NATO vede štábní akademii. Vedle nich šest policejních akademií produkuje každých deset týdnů 3500 absolventů. Navzdory tomu, že se teroristé soustřeďují na náborová střediska, není zájemců o službu v armádě a policii nedostatek. Změna je znát i mezi Sunnity - 60 sunnitských kleriků vydalo fatwu vyzývající mládež ke vstupu do policejních utvarů k ochraně "duší, majetku a cti" občanů.

"Kritici poukazují na to, že pouze jeden irácký prapor je zcela nezávislý. Jenže k úplné nezávislosti je třeba týlového zabezpečení, vlastních komunikačních uzlů, dopravy včetně letecké, rozvědky a spojeného velení. Upřímně řečeno, mnoho jednotek států NATO by se dnes jako plně nezávislé také nekvalifikovalo. Dnes už mají Iráčané i malé transportní letectvo, které právě zajistilo dopravu do Tal Afaru. Irácké námřnictvo kontroluje přístavy v Basře a Ummu. A cvičí se noví příslušníci ofenzivní rozvědky. To všechno potřebuje čas.

"Ano, utrpěli jsme v minulých dvou a půl letech i neúspěchy a vycvičenost praporů je stále nevyrovnaná. Ale proti loňsku je vidět znatelný pokrok, hlavně v přístupu iráckých vojáků, kteří nově nabyli vojenské hrdosti. Plukovník Todd Wood, který cvičí irácké vojáky v Saddamově rodišti Tikritu říká: "Jsou to vlastenci s vůlí jít proti rebelům, neboť vědí, že cílem teroristů není nic jiného než zabít je a povraždit jejich rodiny. Ještě před rokem bylo něco takového tady nemyslitelné, ale oni se znatelně lepší a budou se lepšit i dál."

Generál Marty Dempsey, zodpovědný za výcvik a předávání zodpovědnosti k tomu dodává: "To se nedá srovnat, jsou dnes daleko lépe vybaveni a vycvičeni a získávají stále větší kontrolu nad osudem vlastně země."

...

"Teď, před blížícími se volbami, jsme posílili početní stav našich mužů z 137 000 na 160 000, abychom zabezpečili jejich průběh. Postupně však pokračuje přeměna našeho zapojení do dění, omezujeme se stále více jen na speciální operace, opouštíme města, redukujeme počty operačních základen.

"Mnozí volají po jasném datu našeho odchodu - ale já věřím, že by to nebylo správné. Byl by to jen signál nepříteli, aby počkal a až budeme pryč, začal znovu. Stáhnout se před dosažením cíle není plánem k vítězství."

"Za poslední dva roky udělali Iráčené obrovský krok kupředu v demokratizaci země. Přes hrozby a vražedné atentáty se dostavují k volbám v záviděníhodném množství. Kritici rovněž poukazují, že nemáme jiný plán než držet se vytčeného směru, jenže ten směr je nedovolit teroristům al-Kájdy a jim podobným udělat z Iráku Afghanistán, odkud by mohli útočit na Ameriku. Vítězství si bude ještě vyžadovat velké úsilí a domácí podporu. Vyžaduje i osobní odvahu těch, kdo riskují v boji život.

"To poslední, co chcete před nasazením do Iráku slyšet, je debata ve Washingtonu, zda to má vůbec smysl. Přestože se ve Washingtonu tvrdě debatuje, mohu vás ujistit, že národ stojí za vámi. Je silou naší demokracie, že se opačné názory mohou střetávat i za války. Vaše služba nám tu svobodu debaty umožňuje. A díky vám mohou dnes svobodně debatovat i lidé v ulicích Bagdádu.

"Američané si přejí dvě věci - vítězství v Iráku a váš návrat domů. Nejdříve ale musíme porazit nepřítele na místě. To je prvořadý úkol. Pak bude Irák svobodným státem a pevným spojencem, což posílí bezpečnost Ameriky. Dlouhodobým úkolem je rozšíření demokracie a svobody na Středním Východě. Jen tak můžeme zajistit bezpečnost Ameriky pro budoucnost.

"Dnes na Středním Východě soupeří idea svobody se zlobou, nenávistí a zoufalstvím. Stejně jako fašismus a komunismus, i tato ideologie podlehne nezastavitelné síle svobody a jak se demokracie rozšíří po Středním Východě, i tyto země se stanou novými spojenci v míru. Svobodný Irák bude inspirovat demokratické reformátory od Damašku po Teherán, pomůže rozšířit naději v této nešťastné oblasti a zdvihne břemeno hrozby teroru z našich občanů. Demokratizací Iráku získáme partnera v prosazení míru a umírněnosti v muslimském světě a spojence ve světovém boji s terorismem. Šíření ideálu demokracie a sebeurčení je poslání, které stálo u zrodu našeho národa a které vyzývá novou generaci Američanů. Chopíme se této výzvy, neboť jsme si vědomi, že svoboda je osudovým voláním každého muže, ženy a dítěte.

"Porazíme terorosty. Pomůžeme Iráčanům položit základy silné demokracie, která bude stát na vlastních nohách a bude sama sebe hájit. A učiníme-li to, položíme tím základy míru pro příští generace."

www.konzervativniklub.cz