Antisemitské akce nacistů i komunistů
Autor: Leo Pavlát | Publikováno: 20.01.2006 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Tahá za nitky, tedy řídí – kde má síť, tam vládne. Množství nacistických karikatur využívalo tohoto motivu coby zkratky pro rozkladné světové židovské spiknutí, tedy údajný pokus kosmopolitního židovstva podřídit si lidstvo. Čeští komunisté na nacistické pronásledování navázali a rozhodli se, že „židovské pavoučí sítě“ budou evidovat a nitky přetínat. V padesátých letech i později bez práva popravovali a mnoha svým obětem v rozsudku připomněli „židovský původ“.

Ústav pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu sdělil své závěry k akci „Pavouk“, v jejímž rámci Státní bezpečnost i za pomoci údajů gestapa registrovala občany „židovského původu“ a spolu s nimi jejich příbuzné a potomky. Vyšetřovatel konstatoval, že pořizování seznamu Židů bylo nezákonné, jenže se „nepodařilo prokázat, že by registrace Židů způsobila nějaký zvlášť závažný následek“.

Bezradnost demokratického právního systému vůči komunistickým zločinům je roztrpčující, ale tím se teď zabývat nechci. V dané souvislosti si spíše dovolím poukázat na pozoruhodné konotace sdělení, které nám neznámý estébák zanechal v samotném názvu akce. „Pavouk,“ vyřkl kdysi okouzleně. A byla to šifra i symbol, kterými se přihlásil k tradici totalitního násilí překračujícího čas i hranice.

O moderních totalitních režimech je známo, že si vypěstovaly krycí mluvu. Nacisté nehovořili o vyvraždění Židů, ale o „konečném řešení“. Deportace do vyhlazovacích táborů nazývali „evakuace na východ“ či „repatriace“, obrat „zvláštní zacházení“ nařizoval zabít. Podobně komunisté: Spojení „agent vykonavatel“ znamenalo v jejich vraždomluvě „nájemný vrah odpůrců režimu“. „Zastavit letoun v letu“ se rovnalo sestřelení. A co se týče pojmenování jednotlivých represivních akcí, jejich jednoslovnost byla přímo extraktem nenávistné zlovolnosti.

Tak nátlaková a výhrůžná akce StB „Asanace“, která vyháněla z vlasti vybrané signatáře Charty 77, odkazovala k ozdravění. Cosi nedobrého, škodlivého, zemi neprospívajícího mělo být odstraněno, aby nerušilo žití označované jako nové. Vyhánění lidí dostalo odlidštěnou fasádu a v podtextu se skvěl sanitární důvod. Asanace sugeruje, že šlo o opatření téměř hygienické, o očistu.

Označení „Pavouk“ v souvislosti s protižidovskou akcí je ve své zvrácené poetice ještě ohavnější. Musel ho vymyslet přesvědčený antisemita, který věděl, že jemu podobní od středověku přirovnávali Židy k hmyzu. K něčemu, co obtěžuje, parazituje na jiných, co si každý oškliví, a co je proto možno bez výčitek zašlápnout, zničit. Pavouk navíc tká sítě. Všude je rozprostírá, všude číhá na kořist. Tahá za nitky, tedy řídí – kde má síť, tam vládne. Množství nacistických karikatur využívalo tohoto motivu coby zkratky pro rozkladné světové židovské spiknutí, tedy údajný pokus kosmopolitního židovstva podřídit si lidstvo.

Čeští komunisté na nacistické pronásledování navázali a rozhodli se, že „židovské pavoučí sítě“ budou evidovat a nitky přetínat. V padesátých letech i později bez práva popravovali a mnoha svým obětem v rozsudku připomněli „židovský původ“. Dnes KSČM na svých webových stranách naznačuje, že vykonstruované procesy a rozsudky smrti z doby své vlády považuje za „naprosto nepřijatelnou formu řešení konfliktu“. Krycí dikce prozrazuje, s kým máme tu čest. Možno očekávat mnoho zlých označení pro případnou budoucí komunistickou očistnou akci.

(2002)

z knihy Od Chanuky do Chanuky

/titulek redakce/

Leo Pavlát

autor je ředitelem Židovského muzea v Praze