Euroúředníci: Dámy a pánové, nechceme se Vás dotknout, ale kdo z Vás to má?
Autor: František Matějka | Publikováno: 09.03.2010 | Rubrika: Politika
Ilustrace
1) Mzda evropského úředníka se skládá z několika složek – platu (nejnižší pomocník od 2.557 €, vrchní ředitel pak od 17.698 € měsíčně), rodinného přídavku a dalších příspěvků. Mzda se pravidelně navyšuje, zpravidla koncem kalendářního roku. Procento zvýšení vypočítává Eurostat (jak tam spravují svěřené peníze, jsem psal zde). 2) Úředník má nárok na Přídavek na domácnost...

Posaďte se a seznamte se dnes s lidmi, kteří jsou víc než Vy. Seznamte se solidaritou tak, jak ji vnímá Evropská unie. Představuji Vám Úředníka Evropského společenství, resp. EU. Snadno naleznete odpověď na otázky typu „Proč nebyla referenda ve všech zemích, proč nemohou rozhodovat o budoucnosti svých států občané sami a jaké zápory má ve své podstatě zastupitelská demokracie, která to dopustila."


1) Mzda evropského úředníka se skládá z několika složek – platu (nejnižší pomocník od 2.557 €, vrchní ředitel pak od 17.698 € měsíčně), rodinného přídavku a dalších příspěvků. Mzda se pravidelně navyšuje, zpravidla koncem kalendářního roku. Procento zvýšení vypočítává Eurostat (jak tam spravují svěřené peníze, jsem psal zde).

2) Úředník má nárok na Přídavek na domácnost, který je mu vyplácen v případě, že jeho manžel/ka není výdělečně činný/á, nebo plat jeho manžela/manželky nepřesahuje 2/3 základního platu, nebo vyživuje jedno a více dětí (pak neplatí předchozí podmínka). Výše přídavku na domácnost je přes 160 € měsíčně plus, pokud se nepletu, 2% základního platu.

3) Dále má úředník právo na Přídavek na nezaopatřené dítě. Ten je fixní a má úředníkům pomoci pokrýt náklady na péči o nezaopatřené dítě. Příspěvek je poskytován automaticky na děti do 18 let věku a žádat lze i na děti mezi 18. a 26. rokem, pokud se dále vzdělávají či připravují na výkon povolání. Výše přídavku na jedno nezaopatřené dítě činí přes 370 € měsíčně.

4) Úředníkovi se jistě hodí i nárok na Přídavek na vzdělání, který pokrývá náklady na návštěvu vzdělávacího zařízení dětí úředníka v zemi, do níž byl vyslán. Výše přídavku na vzdělání může být až zdvojnásobena, pokud dítě do školy umožňující vzdělávání v rodném jazyce dojíždí více než 50 km.

5) A co když jede úředník pracovat na jiné místo? Také na to má EU řešení. Nazývá se Příplatek za přesídlení a má úředníkům kompenzovat náklady na život v zahraničí a obtíže (to je citace) způsobené odstěhováním ze země jejich bydliště. Výše přípěvku je 16 % součtu základního platu, příspěvku na domácnost a příspěvku na vyživované dítě a nesmí být nižší (údaj z roku 2005, nyní je to více) než 455,69 € měsíčně.

6) Když se úředník stěhuje, je s tím práce. Navíc tu úředník není od toho, aby si něco stěhoval sám. Na to je přece Jednorázový příspěvek na přestěhování ve výši dvojnásobku měsíčního základního platu. Ten získá úředník, který se musí přestěhovat za prací pro EU mimo zemi svého původu.

7) No jo, jenže co když se potřebujete při práci pro EU zase přestěhovat zpět? Žádný problém. Je tu Příspěvek na přestěhování zpět, který je obdobou příspěvku na přestěhování.

8) Velmi zajímavý je také Příspěvek v případě deaktivace. Ten získává úředník, který byl postaven mimo aktivní službu pro nadbytečnost. Po 2 roky má také prioritní nárok na to, aby byl znovu zaměstnán v instituci EU. Ačkoliv ztrácí právo na plat, po 5 let mu zůstává právo na penzi odpovídající jeho platové třídě a zařazení. Kromě toho má nárok na příspěvek, který de facto dorovnává ztrátu příjmu...

9) Naprostou samozřejmostí je také Příspěvek na cestovní výdaje na dopravu do země svého původu. Získá jej každoročně každý úředník, který má nárok na rodinný přídavek. Úředník získává příspěvek jak pro sebe, tak pro manželku a vyživované děti. Výše příspěvku na cestovní výdaje se určuje podle vzdálenosti místa zaměstnání a míst původu. Pěkné.


Mohli bychom pokračovat hodiny. Výdaje na služební cesty čili cestovné (to je propláceno v plné výši) a diety. Za unikátní považuji také Příspěvek na zábavu (ve výši od 607 €). Na ten mají zase nárok ti úředníci a jiní pracovníci, kteří ze služebních důvodů pravidelně navštěvují kulturní a zábavní akce. No neberte to. Stejně jako třeba Příspěvek na dopravu ve výši 892 €, jež získají všichni úředníci, kteří nemají z důvodu své funkce nárok na služební vůz.

Vše výše uvedené platí členské státy ze svých příspěvků do rozpočtu EU (tedy i Vy) a to z převážné části za cenu toho, že si na to musí půjčit a prohloubit svůj vlastní státní dluh. Politici si nakonec díky schvalování deficitů na úkor vlastních národů a poníženým kýváním směrem k Bruselu de facto jen předplácí svůj zlatý věk ve službě EU, kam postupně do nevolených funkcí odchází.

Naštěstí to podobně jako my, odpůrci Evropské unie, vidí čím dál více vlivných lidí. Pro dnešní den určitě doporučuji (!) například názory Romana Herzoga, bývalého německého prezidenta, který prohlásil, že EU hrozí zánik díky "centralismu a posedlosti regulacemi".


A já dodávám: Už aby to bylo.


PS: Uvedené informace berte, prosím, jen jako seznámení s dalším kouskem mozaiky. Pokud jste výše uvedené neznali a nyní Vám to, v kontextu Evropskou unií ne/odvedené "práce", o které jsem psal před pár dny, rozšířilo obzory pro další zamyšlení, jsem rád.