Sliby parlamentních stran jsou nesplnitelné. Kvůli členství v EU
Autor: František Matějka | Publikováno: 08.03.2010 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Jsme členy Evropské unie, která se zvrhla do socialistického centrálního plánování tak, jak jsme to znali z Východního bloku. MUSÍME pod sankcí přijímat nařízení EU a zapracovávat je do naší legislativy. Tato nařízení tvoří 80 až 90% z toho, co projde naším národním parlamentem, jen to nevidíme za záběrech v ČT. Za takového stavu si mohou psát do volebního programu politické strany co chtějí. Je to jedno. Při souběžném členství v Evropské unii to prostě není proveditelné.

Všichni se začínají ve volební kampani předhánět ve slibech. Ušetří, odbyrokratizují, zajistí, dokáží, vyvedou nás z krize. Lžou. Dobře vědí, že náš parlament je jen implementační agenturou EU.Pečlivě sleduji a pročetl jsem si všechny materiály dosavadních parlamentních stran, mezi které zahrnuji i všechny přeběhlíky do strany nové, která se ve sněmovně zrodila aniž by prošla volbami. Prošel jsem všechna prohlášení též několika hlavních stran mimoparlamentních, které se o hlasy ve volbách budou ucházet. Absolutní většina toho, co sdělují občanům této země, je neuskutečnitelná za předpokladu pokračující členské účasti na projektu EU. A oni to moc dobře vědí.


Menší zadlužení a snižování deficitu?
Neuskutečnitelné při zároveň existujících povinnostech vyplývajících z doposud implementovaných nařízení do naší legislativy, dále z důvodu vysokých nákladů na udržení společné měny (o kterou se tak snaží i u nás), z důvodu obecné štědré sociální politiky, která ničí zájem o potřebu umět se postarat sám o sebe. V neposlední řadě pak z důvodu demografického vývoje a změn poměru mezi ekonomicky produktivními a mezi počtem důchodů. S ohledem na plány a dosavadní strategii a praxi v EU, kdy se prohlubují schodky téměř všech zemí každý rok a maastrichtská kriteria se porušují každý den, je tento cíl při účasti v EU nedosažitelný.

Snížení byrokracie? Absolutní nesmysl. Od doby členství v EU jen roste. Neznám jediný obor, kde by od doby členství v EU klesly objektivně náklady na administrativu a byrokracii. Každý rok rostou, je potřeba více úředníků a podnikatelé se místo byznysu musí starat zejména o správné výkaznictví.

Zvýšení HDP a snížení nezaměstnanosti? Vždyť eurozona od roku 1991 oproti ostatnímu světu jen ztrácí! Podle zdrojů Mezinárodního měnového fondu předběhly eurozonu v obou ukazatelích, pokud jde o porovnání období let 1991-2000 a 2001-2009 takové oblasti, jako Jihovýchodní Asie, Střední východ, dokonce i subsaharská Afrika. To jsou fakta a nic nenasvědčuje tomu, že by vývoj měl nabrat opačný směr. HDP klesá a nezaměstnanost se zvyšuje.

Větší bezpečnost občanů? To si může, s ohledem na štědrý přístup k imigrantům a prosazované imigrační politice EU, myslet jen blázen. Evropská komise přišla nedávno s návrhem, kdo bude přidělovat členským zemím ilegály k azylovému řízení. Měla by to být unijní Agentura FRONTEX se sídlem ve Varšavě. Podle komisařky pro justici Malmströmové by FRONTEX nejen střežil hranice EU, ale měl pravomoc odchycené ilegály umísťovat do jednotlivých zemí k azylovému řízení a celý azylový proces rovněž kontrolovat. To bylo řečí o tom, že azylová politika po podpisu Lisabonské smlouvy zůstane v rukou našeho státu…

Jsme členy Evropské unie, která se zvrhla do socialistického centrálního plánování tak, jak jsme to znali z Východního bloku. MUSÍME pod sankcí přijímat nařízení EU a zapracovávat je do naší legislativy. Tato nařízení tvoří 80 až 90% z toho, co projde naším národním parlamentem, jen to nevidíme za záběrech v ČT. Za takového stavu si mohou psát do volebního programu politické strany co chtějí. Je to jedno. Při souběžném členství v Evropské unii to prostě není proveditelné. Podle Lisabonské smlouvy může dokonce EK za neimplementaci jejího nařízení do naší legislativy uložit České republice finanční sankce ve výši, které sama považuje za "přiměřené okolnostem"!

Vystoupení z Evropské unie není mým cílem. Je to cesta k cíli. Cesta ke splnitelnosti politického programu zahrnujícího svobodu jedince, jako nejvyšší metu. Zahrnujícího skutečnou možnost rozhodovat si o našich daních, o zaměstnanosti, imigrační politice, o obchodních podmínkách a konkurenčním volném trhu, který jediný je cestou ke skutečné prosperitě. Mohou mě napadat, ale opravdu víme proč i jak a s jakými jednoznačně pozitivními důsledky. A protože to není ani populistické gesto, ani útok na nejnižší pudy tak, jak nás oponenti označují, a protože je to návrh cesty rozmyšlený a seriozní, přijměte jedno avízo, prosím, které byste v médiích asi jen těžko hledali.

Dokud budeme členy Evropské unie, čeká nás jen každý rok více regalucí a velmi problematický a uměle udržovaný pomalý růst HDP. Centrální plánování nefungovalo, nefunguje a nikdy nebude a nemůže fungovat. Několi byroktatů a jejich nařízení nikdy nemůže dosáhnout lepších výsledků, než miliony samostatně myslících lidí. Vždyť my už jsme s celou EU pomalu tam, kde jsme byli za komunismu. Něco jiného si myslíme a říkáme doma, a něco jiného mezi lidmi a v práci .