Nová kampaň připomíná historii potratů v Polsku a jejich zavedení Hitlerem
Autor: odjinud | Publikováno: 12.03.2010 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
První zemí na světě, kde bylo legalizováno zabíjení nenarozených dětí, byl v roce 1920 Sovětský svaz. Druhou zemí bylo v roce 1935 nacistické Německo. Před nástupem nacistů k moci platil v Německu zákon o ochraně lidského života, který přiznával nenarozeným dětem právo na život a zakazoval umělé potraty ve všech případech kromě akutního ohrožení života matky. Hitler okamžitě poté, co se stal říšským kancléřem, představil několik zákonů, které měly tento stav narušit - například zákon o zabránění tzv. nežádoucím porodům - a v roce 1935 jako druhý na světě a první v historii Německa legalizoval zabíjení nenarozených dětí na pouhé přání matky.

Polská organizace Prawo do Życia (Právo na život) předminulý týden v Poznani spustila billboardovou kampaň, která připomíná, že to byl Adolf Hitler, kdo jako první v historii Polska legalizoval umělé potraty. PŘEKLAD: Potraty pro polské ženy zavedeny Hitlerem 9. března 1943.

První zemí na světě, kde bylo legalizováno zabíjení nenarozených dětí, byl v roce 1920 Sovětský svaz. Druhou zemí bylo v roce 1935 nacistické Německo.

A Polish anti-abortion group has sparked controversy by using pictures of Hitler and a bloody and torn foetus in a billboard campaign designed to ensure Poles adhere to the country's strict abortion laws.

 

Před nástupem nacistů k moci platil v Německu zákon o ochraně lidského života, který přiznával nenarozeným dětem právo na život a zakazoval umělé potraty ve všech případech kromě akutního ohrožení života matky. Hitler okamžitě poté, co se stal říšským kancléřem, představil několik zákonů, které měly tento stav narušit - například zákon o zabránění tzv. nežádoucím porodům - a v roce 1935 jako druhý na světě a první v historii Německa legalizoval zabíjení nenarozených dětí na pouhé přání matky. Zákon byl součástí eugenické politiky Třetí říše - zatímco německé, "árijské" dítě mělo i nadále právo na život od početí a zabito být nesmělo, děti, které byly považovány za méněcenné - židovské, slovanské, romské a také ty, u kterých se předpokládalo, že by mohly být postižené - směly bý legálně zabíjeny po celých devět měsíců těhotenství.

Během druhé světové války nacisté prosazovali legalizaci potratů i v okupovaných zemích; mezi jinými také v Polsku. Hitler považoval Poláky za méněcenný národ, který by se neměl dále rozmnožovat. Po obsazení Polska byla spuštěna propagační kampaň, která nabádala ženy, aby se nebály využít své "volby" a nechat usmrtit své nenarozené dítě. Už v listopadu 1939 vydala Říšská komise pro upevnění němectví (Reichskomission für die Festigung deutschen Volkstums) následující výnos:

"Všechna opatření, která směřují k omezení porodů, musí být tolerována nebo podporována. Potraty v Polsku musí být zbaveny všech trestních postihů. Všechny metody potratů a antikoncepce mají být veřejně propagovány bez jakýchkoli omezení. Homosexuální chování [v té době v Polsku nelegální] musí být legalizováno. Instituce a osoby zapojené do provádění potratů nesmí být žádným způsobem stíhány."

(Ihor Kamenetsky: Secret Nazi Plans for Eastern Europe)

Erhard Wetzel, který byl "komisařem pro rasovou politiku" na Říšském ministerstvu pro okupovaná území na Východě (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete),  v roce 1943 napsal:

"Veškeré prostředky propagandy, zejména tisk, rádio a kinematografie, ale také letáky, brožury a přednášky, musí vštěpovat myšlenku, že je škodlivé mít větší počet dětí. Musíme zdůrazňovat výdaje, které dítě stojí, a jak snižuje životní úroveň rodiny. Měli bychom také naznačovat, že porod má nebezpečný dopad na zdraví žen. Spolu s touto propagandou by měla spuštěna rozsáhlá kampaň na podporu antikoncepčních prostředků. Musí být zřízen celý antikoncepční průmysl. Distribuce a prodej antikoncepčních přípravků ani provádění umělých potratů nesmí být stíháno. Je nutné, aby byla zřízena speciální zařízení pro provádění potratů a aby byl pro tento účel školen specializovaný personál. Populace bude potratům více nakloněna, budou-li vytvořena takováto specializovaná pracoviště."

(Harvest of Hate: The Nazi Program for the Destruction of the Jews of Europe)

Celá kampaň byla nazvána Auswahlfreiheit (Svoboda volby), což je slogan, který navzdory jeho stupiditě potratáři používají dodnes.  

Po válce byly umělé potraty v Německu i jím okupovaných zemích opět postaveny mimo zákon. Norimberský soud v roce 1948 prohlásil, že zabíjení nenarozených dětí, které nacisté propagovali a realizovali v okupovaných územích, představuje akt genocidy a zločin proti lidskosti, a to i v případě, že matka k usmrcení svého dítěte dala souhlas. V Polsku poté několik let opět platil zákon o ochraně lidského života od početí, než přišla další totalita, tentokrát komunistická, a zabíjení nenarozených dětí bylo znovu legalizováno. Ale to už je jiná kapitola. 

Sdružení Prawo do Życia spustilo svou informační kampaň několik dnů před Mezinárodním dnem žen, který polské pro-potratové organizace tradičně zneužívají k volání po zrušení právní ochrany dětí před narozením a  opětovné legalizaci potratů po celých devět měsíců těhotenství. A jak se dalo předpokládat, stačilo několik dní a polší potratáři kampaň označili za "příliš kontroverzní" a "drastickou".

S tím se ale nedá souhlasit. Ten billboard neukazuje nic jiného než - pravdu. V podstatě ani nejde o "protipotratovou kampaň", protože ty billboardy k ničemu nepřesvědčují ani po ničem nevolají, pouze ukazují fakta.  Ano, takováto byla historie potratů v Polsku - a ano, takto vypadá nenarozené dítě po potratu. Žádná retuš, žádné zkreslování tím či oním směrem, žádné líbivé slogany. Jen suchá fakta.

Pokud propotratové skupiny trvají na tom, že na rozřezání nenarozeného dítěte zaživa není nic  "kontroverzního" ani "drastického", proč je potom kolem těchto fotografií tolik rozruchu? Vždyť ukazují jen to, po čem tyto skupiny volají. Pokud není považováno za kontroverzní, aby se někdo veřejně domáhal "práva zabíjet nenarozené děti", pak nemůže být kontroverzní ani to, když někdo jiný toto "právo" veřejně zobrazí.

Myslíte si, že zabíjení nenarozených dětí je "lidským" právem"? Pak můžete rovnou prohlásit Adolfa Hitlera za jednoho z nejzasloužilejších šiřitelů lidských práv ve světě. S tím, že mu obzvláště ležela srdci lidská práva židovských žen. Cynické? Ano. Je cynické, že se dnešní potratáři, bez ohledu na to, že dnes již nejsou žádné pochybnosti o začátku lidského života, neštítí kvůli ziskům propagovat zabíjení těch nejbezbrannějších z lidských bytostí. Je cynické, že k propagaci těchto zvěrstev používvají stále tytéž "argumenty" a slogany, které před nimi používali pachatelé nejkrutějších genocid 20. století. Je cynické, že cíleně manipulují s lidmi pomocí líbivých sloganů, zatímco se úzkostivě snaží cenzurovat pravdu o tom, co umělý potrat ve skutečnosti znamená.

Zabíjení nenarozených dětí nemá nic společného se svobodou,  zato ale hodně vypovídá o úctě k lidskému životu. Ve všech obdobích své historie, kdy bylo Polsko svobodné, tu bylo zabíjení nenarozených dětí nelegální. V období nacistické a komunistické totality bylo legální. Není náhoda, že se pro-potratové zákonodárství umožňující zabíjet nenarozené děti zrodilo právě v těchto dvou zločinných režimech, pro které byl lidský život bezcenný.

Říká se, že národ, který zapomene na svou vlastní historii a nepoučí se z ní, bude odsouzen prožít ji znovu.