V Kanadě zvítězili ve volbách konzervativci
Autor: Astride Wenigerová | Publikováno: 06.02.2006 | Rubrika: Svět
Ilustrace
Zdá se, že většina voličů netouží po novostech pokroku, jako homosexuální manželství a nyní i legální polygamie, kterou na svém talíři svobod nabízí liberalni strana a vláda. Provincie Alberta zvolila 100% konzervativce. Z 28 federálních poslanců za Albertu jich tedy bude 28! Celkem v 308-členném parlamentu získali konzervativci 122 křesel.

"Dnešní noc, přátelé, naše velká země hlasovala pro změnu. Budu každý den usilovat o to, aby Kanada byla jednotnější, silnější, bezpečnější a aby více prosperovala," prohlásil po vyhlášení výsledků šestačtyřicetiletý vůdce Konzervativní strany Michael Harper.

Je příjemné být pro změnu zase jednou na vítězné straně. Konzervativní strana Kanady vytvoří novou, i když jen minoritní vládu.

S radostí i s nadějí jsme s mužem zatloukali u cest železné kolíky do zamrzlé půdy a připevňovali na ně volební plakáty pro Chrise Warkentina, místního kandidáta konzervativců. Jaksi zázrakem byl za kandidáta nominován mladý a výrazný křesťan. Když se místní "pokrokoví" ve straně vzpamatovali z překvapení, postavili nezávislého kandidáta, též mladého, výřečného a podpořili ho asi $80.000, neb mnozí z nich jsou velmi zámožní a zastávají nezanedbatelná postavení v místní komunitě.

My se snažili podporovat kandidátku Warkentinovu - na veřejných debatách s kandidáty, ve vlastních církvích a organizacích. Já sama jsem včera celý den strávila ve volební místnosti Rio Grande jako Warkentinova reprezentantka, tzv. scrutineer, čili po česku člen volební komise, a dávala jsem pozor, aby volby proběhly čestně a regulérně.

U nás v Rio Grande se dostavilo k volbám 75% voličů. Přes usilovnou a dobře vedenou kampaň získal onen nezávislý kandidát jen asi 5 800 hlasů proti Chrisovým 13 000, takže konzervativec zvítězil! Dále byli ve volbách zastoupeni socialisté z NDP, liberálové a Zelení, ale ti neměli dost sil.

Zdá se, že většina voličů netouží po novostech pokroku, jako homosexuální manželství a nyní i legální polygamie, kterou na svém talíři svobod nabízí liberalni strana a vláda. Provincie Alberta zvolila 100% konzervativce. Z 28 federálních poslanců za Albertu jich tedy bude 28! Celkem v 308-členném parlamentu získali konzervativci 122 křesel.

Na federální úrovni tedy jsme nyní v pozici, kdy můžeme vyčistit vládu od korupce, zpřísnit zákony a obrátit či alespoň zastavit vlnu právního a morálního rozpadu Kanady nebo snad alespoň některých jejich provincií. Zda se Kanada nerozpadne, není v tuto chvíli ještě jisté, neb nástup konzervativců ještě posílí tenze mezi provinciemi.

Volební boj skončil, zápas o charakter Kanady a svobodu jejích občanů pokračuje. Chtěla bych, aby Vám toto vítězství bylo podporou, naději a inspirací.

Když k půlnoci nový premier Steven Harper oslovil Kanadu, věděli jsme, že roky a roky pokořování, utrhačství a časté beznaděje se obracejí v dobré plody. A když děkoval za naše modlitby, ukončil svou řeč slovy, která jsme byli zvyklí slýchat jen ze zabedněných Spojených států a z úst tamnějšího kovboje: God bless you - Buh Vám žehnej - and God bless Canada - Bože žehnej Kanadě. Mohli jsme jen po pravdě dodat: Bohu díky!

www.konzervativniklub.cz