Rozhovor prezidenta republiky pro MF Dnes o registrovaném partnerství
Autor: Viliam Buchert | Publikováno: 13.02.2006 | Rubrika: Rozhovory
Ilustrace
Výsady jsou poskytovány manželství nikoli primárně díky tomu, že jde o heterosexuální vztah, ale díky tomu, že jde o vytváření rodiny a o výchovu dětí. Nic takového v homosexuálním vztahu není a proto není sebemenší důvod, aby stát jakoukoliv tuto výsadu poskytoval.

Zákon o registrovaném partnerství - budete ten zákon vetovat?

Tento rozhovor není oznámením veta nebo neveta prezidenta, tento rozhovor je o obecně filosofických, koncepčních otázkách. Pro mě je ten zákon tragickým omylem – svou podstatou, způsobem jak je napsán a tím, co legislativně vymezuje. Stejně tragickým omylem je pro mě diskuse o tomto zákonu ve veřejnosti. Diskuse je – jako vždy – aprioristická, téměř nikdo z diskutujících ten zákon nikdy neviděl a nečetl ho. Lidé, kteří o tom diskutují, si myslí, že je to zákon, který se zabývá liberalizací homosexuálních vztahů. Prohlašuji, že o tom ten zákon není, o tom tam není ani jedno jediné slovo. Ostatně paralelní zákon o manželství také není o liberalizaci heterosexuálních vztahů. Ten o tom také neříká ani slovo.

Liberalizace homosexuálních vztahů byla u nás provedena sérií zákonných úprav od počátku 60. let a má-li někdo pocit, že je tam ještě jakési zrnko neliberálna a diskriminace, tak ať navrhne novelu těchto zákonů. Zákon o registrovaném partnerství je ale o něčem úplně jiném. Je pokusem získávat určitá privilegia, výsady, výhody. Já proti těmto výhodám, výsadám, privilegiím, zásadně protestuji, protože jsem hluboce přesvědčen, že pro ně není vůbec žádný společenský důvod.

Výsady jsou poskytovány manželství nikoli primárně díky tomu, že jde o heterosexuální vztah, ale díky tomu, že jde o vytváření rodiny a o výchovu dětí. Nic takového v homosexuálním vztahu není a proto není sebemenší důvod, aby stát jakoukoliv tuto výsadu poskytoval.

To jsou ty důvody, proč ten zákon chcete vrátit Poslanecké sněmovně?

To teď takto neříkejme. To, co jsem teď říkal, jsou věci, o kterých vážně uvažuji a o kterých se radím s desítkami lidí při posuzování toho, zda ten zákon podepsat nebo nepodepsat. Poslouchám spoustu lidí, diskutuji se spoustou lidí a mohl bych vám říci číslo, které mi včera Odbor styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky dal: za první tři dny tohoto týdne k nám přišly stohy dopisů, emailů, telegramů vyjadřující postoje veřejnosti k této věci. Dvě čísla stojí za zaznamenání a za publikaci. K datu středa 8. února bylo 374 vášnivých výkřiků nepodepisujte, 8 názorů podepisujte. Toto bychom, myslím, všichni také měli brát v úvahu.

Viliam Buchert, Mladá fronta Dnes, 10.2.2006

www.klaus.cz