Komise přichází s evropským občanským zákoníkem!
Autor: František Topol | Publikováno: 09.07.2010 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Komise dává k diskusi řadu možností budoucí činnosti Unie v oblasti občanského práva. Vévodí jim varianta číslo 7. Ta by znamenala vytvoření evropského občanského zákoníku formou nařízení, které by nahradilo občanské zákoníky členských států a zabránilo národním parlamentům dále oblast občanského práva upravovat.

1. července 2010 vydala Evropská komise dokument s názvem Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky.

Zelené knihy jsou dokumenty, kterými Komise zahajuje konzultace k případným budoucím činnostem EU v určité oblasti ještě předtím, než přistoupí k předložení návrhu. Konzultace jsou teoreticky jsou určeny široké veřejnosti. Může do nich vstoupit kdokoli. Pravidelně se zapojují členské státy nebo jejich orgány, lobbyistické organizace a některé nadnárodní firmy. Představují určitou možnost ovlivnit iniciativu dřív, než dostane podobu oficiálního návrhu.

Nový diskusní dokument ukazuje, že Komise si brousí zuby na oblast občanského práva nebo prozatím aspoň jeho významnou část, kterou jsou smluvní závazky. Rozdíly mezi právními úpravami členských států podle Komise představují překážky vnitřnímu trhu.
Komise dává k diskusi řadu možností budoucí činnosti Unie v oblasti občanského práva. Vévodí jim varianta číslo 7. Ta by znamenala vytvoření evropského občanského zákoníku formou nařízení, které by nahradilo občanské zákoníky členských států a zabránilo národním parlamentům dále oblast občanského práva upravovat.

Protože nahrazení občanského práva členských států jedním unijním zatím naráželo na odpor většiny členských států, rozehrává zelená kniha řadu dalších zřetelně provizorních variant, jako je vytvoření zákoníku smluvních závazků, ať už nahrazujícího smluvní právo členských států (varianta 6) nebo fungující prozatím vedle nich jako jejich alternativa (varianta 4) nebo minimální harmonizace smluvního práva (varianta 5). Komise každopádně zřejmě počítá s tím, že tyto varianty by byly jakýmsi předstupněm pro konečné zavedení občanského zákoníku EU.

Bude zajímavé sledovat, jak se k iniciativě postaví česká vláda a parlament. Budou hájit pravomoci ČR nebo odkývnou předání této významné oblasti do rukou Bruselu?
 

Konzultace k zelené knize mají probíhat do 31. ledna 2011. Podrobnosti lze nalézt na stránkách Komise.