Německo. Tvrdě na muslimy
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 24.02.2006 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Hned dvě německé spolkové země přijaly zákony, které si dávají za úkol přitlačit více na muslimskou komunitu a donutit její členy k snadnější asimilaci do většinové německé společnosti.

Hned dvě německé spolkové země přijaly zákony, které si dávají za úkol přitlačit více na muslimskou komunitu a donutit její členy k snadnější asimilaci do většinové německé společnosti. Spolkové země Dolní Sasko a Bádensko-Würtembersko přišly s novým řešením, jak této integraci napomoci - dolnosaský ministr vnitra Schunemann se rozhodl zavést evidenci všech radikálních muslimů, Heribert Rech, ministr vnitra Bádenska-Würtemberska, zavedl zase speciální dotazník, který musí příchozí z 57 muslimských zemí od nového roku vyplnit, pokud chtějí žádat o občanství či trvalý pobyt v Německu.

Otázkou však je, jak moc je podobný dotazník účinný. Muslimům se zde sice předkládají citlivé otázky týkající se terorismu, pohledu na demokracii, práva žen ve společnosti, či sexuální orientaci, není ale žádným tajemstvím, že Korán dovoluje muslimům svého „nepřítele“ klamat, pokud je to v zájmu víry. Odpovědi na dotazník tak nemusí mít žádnou vypovídací hodnotu.

Ministr vnitra se k podobnému kroku odhodlal poté, co podle posledních průzkumů vyšlo najevo, že v dané spolkové zemi dosahuje počet muslimů 6% celkové populace - přitom 21% z nich považuje německou ústavu v souvislosti s Koránem za rozporuplnou a téměř polovina nejeví sebemenší zájem integrovat se do německé společnosti.

Představitelé německých muslimů se ihned spojili v odporu proti těmto opatřením, které jsou z jejich pohledu diskriminační. Připojila se dokonce i sekulární Organizace Turků v Německu.