Kastrace Bolkensteionovy směrnice
Autor: Vladimír Železný | Publikováno: 27.02.2006 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Projev poslance V.Železného ke Směrnici o službách 14. 2. 2006

Unií placený televizní kanál dnes uvedl, že pracující EU protestují proti směrnici o službách. Zapomněl jen dodat, že to jsou pouze pracující ve starých zemích. Pracující v nových zemích ji naopak potřebují. Jenže to jsou obyvatelé EU druhé kategorie. Čech nesmí volně pracovat v Německu a jinde, stejně jako to nesmějí pracující z nových zemí. Co ale všichni smějí je jíst západní dotované potraviny a kupovat západní zboží, které volně a beze cla překračuje hranice.

Děkuji pane předsedo,

Unií placený televizní kanál dnes uvedl, že pracující EU protestují proti směrnici o službách. Zapomněl jen dodat, že to jsou pouze pracující ve starých zemích. Pracující v nových zemích ji naopak potřebují. Jenže to jsou obyvatelé EU druhé kategorie. Čech nesmí volně pracovat v Německu a jinde, stejně jako to nesmějí pracující z nových zemí. Co ale všichni smějí je jíst západní dotované potraviny a kupovat západní zboží, které volně a beze cla překračuje hranice.

Klíčový článek 16, který ve znění výboru IMCO, opatrně přiznával, že společnost při poskytování služeb může užít předpisy země původu, se dočkal kompromisu EPP-ED a socialistů. To ale není kompromis, to je kastrace celé směrnice. Alibisticky vůbec neuvádí právo, kterým se poskytovatel má řídit, staví ho tak do nejisté právní situace. Jde jen o nezávaznou deklaraci. Navíc zbytečně extenzivně vykládá veřejný zájem, kterým má být poskytovatel omezován. Uvádí celý text do zmatku, protože odstavec 1 naznačuje, že by to spíše mělo být právo země destinace, zatímco odstavec 3 lze vyložit, že primárně platí právo země původu.

Budeme-li se zdráhat vystavit naše ekonomiky alespoň vnitřní konkurenci v rámci EU, jak pak chceme konkurovat vnějšímu světu? Neužijeme-li přítomnost nových dynamicky se rozvíjejících členských zemí k vytvoření tlaku na vyšší efektivitu práce, zbavujeme se jednoho z největších benefitů rozšíření unie. Vytváříme z Evropské unie skanzen neefektivity a sociální zpovykanosti, obehnaný stále vyšší zdí ochranářských opatření vůči vnějšímu světu.