Směrnice o uchovávání telekomunikačních dat schválena
Autor: Tomáš Břicháček | Publikováno: 28.02.2006 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Ministři vnitra a spravedlnosti členských zemí EU schválili 21.2. směrnici o uchovávání dat, která pro potřeby vyšetřování vážných trestných činů harmonizuje právní úpravu v oblasti uchovávání záznamů o internetové a telefonické komunikaci.

Ministři vnitra a spravedlnosti členských zemí EU schválili 21.2. směrnici o uchovávání dat, která pro potřeby vyšetřování vážných trestných činů harmonizuje právní úpravu v oblasti uchovávání záznamů o internetové a telefonické komunikaci. Doplňuje směrnici č. 2002/58/EC, která se zabývá zacházením s osobními daty a ochranou soukromí při elektronické komunikaci. Hlavním důvodem pro harmonizaci legislativy členských států v této oblasti jsou zkušenosti s vyšetřováním útoků v Madridu a v Londýně, kdy záznamy z mobilních telefonů pomohly odhalit pachatele. Státy EU dosud mají pro uchovávání těchto dat odlišná pravidla, takže data jsou někde uchovávána čtyři roky (Itálie), jinde tři měsíce (Nizozemsko), jinde právo povinnost uchovávat tato data vůbec nestanoví (např. Německo, Finsko).

Směrnice se nevztahuje na obsah hovorů nebo e-mailových zpráv, ale jen na samotnou informaci o proběhlém spojení. Poskytovatelé telekomunikačních služeb budou mít povinnost zachovat záznamy po stanovenou dobu. Tuto dobu může národní zákonodárce upravit v rozmezí šesti měsíců až dvou let ode dne spojení. Ukládaná data by měla být k dispozici pouze příslušným orgánům v členských státech a jen v případech, ve kterých to bude nezbytné, a v souladu s národním právem. Členské státy ponesou odpovědnost, že uchovávaná data nebudou zneužívána. Ochranu mají zajistit pomocí pověřeného kontrolního úřadu a tím, že vyvinou účinný systém správněprávních i trestněprávních sankcí.